🏆 Dziennikarka medme.pl wyróżniona w konkursie Kryształowe Pióra. 👉 Sprawdź, który artykuł doceniono. 🖋
🏆 Dziennikarka medme.pl wyróżniona w konkursie Kryształowe Pióra. 👉 Sprawdź, który artykuł doceniono. 🖋
🏆 Dziennikarka medme.pl wyróżniona w konkursie Kryształowe Pióra. 👉 Sprawdź, który artykuł doceniono. 🖋
dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska
Dr hab. n. med.
Zastępca kierownika w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej, specjalista pediatrii oraz redaktor tematyczny zakładki nowotwory układu krwiotwórczego portalu onkologiadziecięca.pl. Doświadczony nauczyciel akademicki studentów kierunków polskojęzycznych i anglojęzycznych, a także opiekun licznych prac naukowych studentów w ramach działalności koła naukowego. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz the European Society for Paediatric Oncology (SIOPE). Aktywny członek Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. Autorka i współautorka licznych publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz doniesień zjazdowych (krajowych i zagranicznych). Działalność naukowa i kliniczna dotyczy przede wszystkim chorób rozrostowych układu krwiotwórczego u dzieci, głównie ostrej białaczki limfoblastycznej. Przedmiotem szczególnych zainteresowań naukowych są zagadnienia związane z toksycznościami w trakcie leczenia przeciwnowotworowego.

Artykuły autora

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!