Acatar Control

Spis treści

Acatar Control - skład

1 ml roztworu (aerozol do nosa) zawiera 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny (1 dawka zawiera nie więcej niż 0,025 mg chlorowodorku oksymetazoliny). Lek zawiera chlorek benzalkoniowy.

Acatar Control - Działanie

Lek obkurczający błonę śluzową nosa, do stosowania miejscowego. Oksymetazolina pobudza receptory α-adrenergiczne naczyń krwionośnych w błonie śluzowej, w wyniku tego obkurcza te naczynia i zmniejsza dopływ krwi do obrzękniętych tkanek. Podanie oksymetazoliny do nosa prowadzi do zmniejszenia obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej nosa i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia oddychanie przez nos. Ponadto obkurczenie błony śluzowej nosa prowadzi do otwarcia i rozszerzenia przewodów odprowadzających zatok przynosowych oraz oczyszcza trąbkę słuchową. Ułatwia to odprowadzenie wydzieliny i wyleczenie infekcji bakteryjnych. Lek działa ogólnie po wchłonięciu z błony śluzowej nosa i przewodu pokarmowego, zwłaszcza jeśli jest podany w dawkach większych niż zalecane. Po podaniu leku działanie oksymetazoliny obkurczające naczynia rozpoczyna się po kilkunastu sekundach i utrzymuje się do 12 h. U ludzi T0,5 oksymetazoliny po podaniu donosowym wynosi 35 h. 2,1% dawki jest wydalane z moczem, a około 1,1% z kałem.

Acatar Control - wskazania

Obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.

Acatar Control - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca).

Acatar Control - ostrzeżenia

Lek można stosować jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści i ryzyka w przypadku: jednoczesnego stosowania leków, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze krwi; zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza jaskra z wąskim kątem przesączania; ciężkich chorób układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze); występowania guza chromochłonnego; zaburzeń metabolicznych (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca); oraz u osób w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko nasilonych działań ogólnoustrojowych). Należy unikać długotrwałego stosowania i przedawkowania. Długotrwałe stosowanie leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa może prowadzić do osłabienia ich działania. Nadużywanie leków stosowanych miejscowo do nosa może prowadzić do zaniku błony śluzowej ireaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa). Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

Acatar Control - ciąża

W okresie ciąży i karmienia piersią lek może być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka, a zalecana dawka nie powinna być zwiększana.

Acatar Control - efekty uboczne

Często: uczucie pieczenia błony śluzowej nosa, suchość błony śluzowej nosa i kichanie, zwłaszcza u wrażliwych pacjentów. Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia i zwiększenie ciśnienia tętniczego po miejscowym, donosowym podaniu leku. Rzadko: bóle głowy, bezsenność, zmęczenie, niepokój. W rzadkich przypadkach, po ustąpieniu działania, może dojść do nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (przekrwienie reaktywne). Długotrwałe lub częste stosowanie oksymetazoliny, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa). Może ono wystąpić już po 5-7 dniach leczenia i jeśli stosowanie leku będzie kontynuowane, doprowadzić do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa.

Acatar Control - interakcje

Przedawkowanie lub doustne zażycie leku, a także stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO jednocześnie lub bezpośrednio przed zastosowaniem leku może spowodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Acatar Control - dawkowanie

Donosowo. Dorośli i dzieci >12 lat: po 1 dawce leku do każdego otworu nosowego 2-3 razy na dobę; dzieci 6-12 lat: po 1 dawce leku do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę. Nie przekraczać zaleconego dawkowania. Stosować jedynie przez krótki okres 3-5 dni, maksymalnie 7 dni. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Acatar Control - uwagi

W przypadku stosowania oksymetazoliny przez dłuższy okres lub w dawkach większych niż zalecane nie można wykluczyć wystąpienia objawów ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego; w takich przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych może być zaburzona.

Pharmindex