Alutard SQ

Reklama

Działanie

Preparat do immunoterapii swoistej zawierający wyciągi różnych alergenów takich jak pyłki roślin, sierść konia, psa i kota, roztocza kurzu domowego oraz jad pszczoły lub osy. Adsorpcja alergenu na wodorotlenku glinu powoduje powolne uwalnianie preparatu z miejsca wstrzyknięcia, co zmniejsza alergenność oraz prawdopodobnie wydłuża czas stymulacji układu immunologicznego.

Wskazania

Leczenie chorób alergicznych, zależnych od swoistych immunoglobulin IgE.

Przeciwwskazania

Choroby kompleksu odpornościowego, niedobór odporności. Choroby lub stany uniemożliwiające leczenie potencjalnych reakcji anafilaktycznych (np. przewlekłe choroby serca i płuc, ciężkie nadciśnienie tętnicze). Leczenie beta-blokerami. Niewydolność i zaburzenia nerek. Nowotwory złośliwe. Ciężka niekontrolowana astma oskrzelowa i (lub) nieodwracalna obturacja dróg oddechowych (FEV1 stale poniżej 70% wartości przewidywanej po odpowiednim leczeniu farmakologicznym). Leczenie inhibitorami ACE (tylko dla wyciągów alergenowych jadów owadów błonkoskrzydłych). Dzieci poniżej 5 lat. Nie podawać donaczyniowo.

Środki ostrożności

Podawanie preparatu należy przełożyć na późniejszy termin lub należy zmodyfikować dawkowanie w przypadku: wystąpienia u pacjenta gorączki lub innych objawów ostrego lub przewlekłego zakażenia, wystąpienia objawów alergicznych w ciągu 3-4 dni przed zabiegiem, istotnego pogorszenie czynności płuc (pogorszenie przepływu szczytowego lub spadek FEV1 do wartości ≤70% wartości należnej), zaostrzenia atopowego zapalenia skóry, wystąpienia reakcji ogólnoustrojowych lub odczynów miejscowych po wcześniejszej dawce preparatu.

Ciąża i laktacja

Nie należy rozpoczynać immunoterapii swoistej u kobiet w ciąży. Jeżeli leczenie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę może być kontynuowane wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści (możliwość wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego). Brak danych klinicznych dotyczących stosowania podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często: wczesne lub opóźnione odczyny miejscowe (obrzęk, zaczerwienienie, ból, świąd, pokrzywka) oraz guzki podskórne w miejscu wstrzyknięcia. Często: wczesne lub opóźnione reakcje ogólnoustrojowe (pokrzywka, zmęczenie, świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej, uderzenia gorąca, nieżyt nosa, kaszel, kichanie, zapalenie spojówek, atak astmy, ból głowy, świąd, niepokój). Odczyny miejscowe i ogólne mogą pojawić się zarówno w ciągu 30 min po podaniu (wczesna reakcja) jak i w ciągu 24 h od wstrzyknięcia (reakcja późna). Rzadko: reakcja anafilaktyczna (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli lub płuc, zadyszka, obrzęk języka, gardła lub ust, kichanie, nieżyt nosa, obrzęk krtani, zmiany głosu, świst krtaniowy, nudności, bóle i skurcze w obrębie brzucha, wymioty, biegunka, zaburzenia świadomości) prowadząca w ciężkich przypadkach do wstrząsu anafilaktycznego.

Interakcje

Należy zachować co najmniej 1-tygodniowy odstęp pomiędzy podaniem preparatu a wykonaniem innych szczepień. Jednoczesne stosowanie leków przeciwalergicznych (np. przeciwhistaminowych, stabilizujących mastocyty, kortykosteroidów) może zwiększać tolerancję na preparat. Podczas leczenia nie należy przyjmować innych preparatów zawierających glin, w tym leków zobojętniających sok żołądkowy.

Dawkowanie

Podskórnie. Dawkowanie dobiera się indywidualnie w zależności od ogólnego stanu pacjenta, danych z wywiadu dot. alergenów oraz wrażliwości pacjenta na swoisty antygen. Faza podstawowa: preparat należy podawać w odstępach 1-tygodniowych, stopniowo zwiększając dawkę, aż do osiągnięcia maksymalnej tolerowanej dawki. Leczenie podtrzymujące: należy podawać maksymalną tolerowaną dawkę (maksymalnie 100000 SQ-U), stopniowo wydłużając przerwy do 2, 4 i 6 tyg., następnie kontynuować leczenie, podając preparat co 6 tyg. +/- 2 tyg. przez 3-5 lat.

Reklama

Uwagi

Przed zastosowaniem preparatu należy u pacjenta wykonać badanie czynnościowe płuc. Odczulanie należy przeprowadzać w warunkach dostępu do zestawu reanimacyjnego. Po podaniu preparatu pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez 30 min. W dniu zastosowania preparatu pacjent powinien unikać nadmiernego wysiłku, picia alkoholu oraz przegrzania (np. gorący prysznic).

Pharmindex