Alutard SQ

Spis treści

Alutard SQ - skład

Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy kurzu domowego lub jadów owadów błonkoskrzydłych. Stężenia: fiolka 1 - 100 SQ-U/ml, fiolka 2 - 1000 SQ-U/ml, fiolka 3 - 10000 SQ-U/ml, fiolka 4 - 100000 SQ-U/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego: 100000 SQ-U/ml.

Alutard SQ - Działanie

Preparat do immunoterapii swoistej zawierający wyciągi różnych alergenów takich jak pyłki roślin, sierść konia, psa i kota, roztocza kurzu domowego oraz jad pszczoły lub osy. Adsorpcja alergenu na wodorotlenku glinu powoduje powolne uwalnianie preparatu z miejsca wstrzyknięcia, co zmniejsza alergenność oraz prawdopodobnie wydłuża czas stymulacji układu immunologicznego.

Alutard SQ - wskazania

Leczenie chorób alergicznych, zależnych od swoistych immunoglobulin IgE.

Alutard SQ - Przeciwwskazania

Choroby kompleksu odpornościowego, niedobór odporności. Choroby lub stany uniemożliwiające leczenie potencjalnych reakcji anafilaktycznych (np. przewlekłe choroby serca i płuc, ciężkie nadciśnienie tętnicze). Leczenie beta-blokerami. Niewydolność i zaburzenia nerek. Nowotwory złośliwe. Ciężka niekontrolowana astma oskrzelowa i (lub) nieodwracalna obturacja dróg oddechowych (FEV1 stale poniżej 70% wartości przewidywanej po odpowiednim leczeniu farmakologicznym). Leczenie inhibitorami ACE (tylko dla wyciągów alergenowych jadów owadów błonkoskrzydłych). Dzieci poniżej 5 lat. Nie podawać donaczyniowo.

Alutard SQ - ostrzeżenia

Podawanie preparatu należy przełożyć na późniejszy termin lub należy zmodyfikować dawkowanie w przypadku: wystąpienia u pacjenta gorączki lub innych objawów ostrego lub przewlekłego zakażenia, wystąpienia objawów alergicznych w ciągu 3-4 dni przed zabiegiem, istotnego pogorszenie czynności płuc (pogorszenie przepływu szczytowego lub spadek FEV1 do wartości ≤70% wartości należnej), zaostrzenia atopowego zapalenia skóry, wystąpienia reakcji ogólnoustrojowych lub odczynów miejscowych po wcześniejszej dawce preparatu.

Alutard SQ - ciąża

Nie należy rozpoczynać immunoterapii swoistej u kobiet w ciąży. Jeżeli leczenie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę może być kontynuowane wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści (możliwość wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego). Brak danych klinicznych dotyczących stosowania podczas karmienia piersią.

Alutard SQ - efekty uboczne

Bardzo często: wczesne lub opóźnione odczyny miejscowe (obrzęk, zaczerwienienie, ból, świąd, pokrzywka) oraz guzki podskórne w miejscu wstrzyknięcia. Często: wczesne lub opóźnione reakcje ogólnoustrojowe (pokrzywka, zmęczenie, świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej, uderzenia gorąca, nieżyt nosa, kaszel, kichanie, zapalenie spojówek, atak astmy, ból głowy, świąd, niepokój). Odczyny miejscowe i ogólne mogą pojawić się zarówno w ciągu 30 min po podaniu (wczesna reakcja) jak i w ciągu 24 h od wstrzyknięcia (reakcja późna). Rzadko: reakcja anafilaktyczna (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli lub płuc, zadyszka, obrzęk języka, gardła lub ust, kichanie, nieżyt nosa, obrzęk krtani, zmiany głosu, świst krtaniowy, nudności, bóle i skurcze w obrębie brzucha, wymioty, biegunka, zaburzenia świadomości) prowadząca w ciężkich przypadkach do wstrząsu anafilaktycznego.

Alutard SQ - interakcje

Należy zachować co najmniej 1-tygodniowy odstęp pomiędzy podaniem preparatu a wykonaniem innych szczepień. Jednoczesne stosowanie leków przeciwalergicznych (np. przeciwhistaminowych, stabilizujących mastocyty, kortykosteroidów) może zwiększać tolerancję na preparat. Podczas leczenia nie należy przyjmować innych preparatów zawierających glin, w tym leków zobojętniających sok żołądkowy.

Alutard SQ - dawkowanie

Podskórnie. Dawkowanie dobiera się indywidualnie w zależności od ogólnego stanu pacjenta, danych z wywiadu dot. alergenów oraz wrażliwości pacjenta na swoisty antygen. Faza podstawowa: preparat należy podawać w odstępach 1-tygodniowych, stopniowo zwiększając dawkę, aż do osiągnięcia maksymalnej tolerowanej dawki. Leczenie podtrzymujące: należy podawać maksymalną tolerowaną dawkę (maksymalnie 100000 SQ-U), stopniowo wydłużając przerwy do 2, 4 i 6 tyg., następnie kontynuować leczenie, podając preparat co 6 tyg. +/- 2 tyg. przez 3-5 lat.

Alutard SQ - uwagi

Przed zastosowaniem preparatu należy u pacjenta wykonać badanie czynnościowe płuc. Odczulanie należy przeprowadzać w warunkach dostępu do zestawu reanimacyjnego. Po podaniu preparatu pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez 30 min. W dniu zastosowania preparatu pacjent powinien unikać nadmiernego wysiłku, picia alkoholu oraz przegrzania (np. gorący prysznic).

Pharmindex