Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗

Artigo - skład i stosowanie. Na co stosować tabletki?

Artigo jest lekiem stosowanym w trakcie zawrotów głowy. Zawiera dimenhydraminę i cynaryzynę, który wykazują działanie przeciwcholinergiczne, parasympatykolityczne i depresyjne na OUN. Jest przeznaczony dla osób dorosłych.
Spis treści

Reklama

Jak wygląda skład leku Artigo?

1 tabl. zawiera 20 mg cynaryzyny i 40 mg dimenhydraminy.

Reklama

Działanie leku Artigo

Lek złożony zawierający dwie substancje czynne - dimenhydraminę i cynaryzynę - stosowane w zawrotach głowy. Dimenhydramina, sól chloroteofilinowa difenhydraminy, należy do leków przeciwhistaminowych wykazujących właściwości przeciwcholinergiczne (przeciwmuskarynowe).

Wywiera działanie parasympatykolityczne i depresyjne na OUN. Poprzez wpływanie na strefę uaktywnienia chemoreceptorów w regionie 4 przedsionka, substancja wykazuje działanie przeciwwymiotne i przeciw zawrotom głowy.

Dimenhydramina działa przede wszystkim na ośrodkową część układu równowagi. Poprzez hamowanie napływu jonów wapnia do komórek układu przedsionkowego, w związku z działaniem antagonistycznym cynaryzyny w stosunku do wapnia, wywiera ona głównie działanie uspokajające na układ równowagi.

Cynaryzyna działa przede wszystkim na obwodową część układu równowagi. Nie oceniano zastosowania leku w leczeniu kinetozy. Po podaniu doustnym dimenhydramina szybko uwalnia cząsteczkę difenhydraminy. Difenhydramina i cynaryzyna są szybko wchłaniane z przewodu pokarmowego.

Cynaryzyna i difenhydramina osiągają Cmax w osoczu w ciągu 2-4 h. T0,5 obu substancji wynosi 4-5 h, po podaniu pojedynczo lub łącznie w jednym leku. Cynaryzyna i difenhydramina są intensywnie metabolizowane w wątrobie.

Metabolizm cynaryzyny obejmuje reakcje hydroksylacji pierścieniowej, które są częściowo katalizowane przez CYP2D6 i reakcje N-dealkilacji o małej swoistości enzymu CYP. Główny szlak metabolizmu difenhydraminy następuje na drodze sekwencyjnej N-demetylacji trzeciorzędowej aminy przy udziale różnych enzymów CYP, w tym CYP2D6.

Cynaryzyna jest głównie wydalana z kałem (40-60%) i w mniejszym zakresie z moczem, głównie w postaci metabolitów sprzężonych z kwasem glukuronowym. Difenhydramina jest przede wszystkim wydalana przez nerki, głównie w postaci metabolitów, ze związkiem z oddzieloną grupą aminową, kwasem difenylometoksyoctowym jako głównym metabolitem (40-60%).

Wskazania do stosowania leku Artigo

Leczenie objawów zawrotów głowy różnego pochodzenia u dorosłych.

Reklama

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Artigo?

Nadwrażliwość na substancje czynne, difenhydraminę lub inne leki przeciwhistaminowe o podobnej budowie lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężkie zaburzenia czynności nerek, tj. 25 ml/min (difenhydramina jest całkowicie usuwana przez nerki i pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek zostali wyłączeni z programu badań klinicznych).

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (obie substancje czynne leku są intensywnie metabolizowane w wątrobie przez enzymy cytochromu P450, stężenia w osoczu ich postaci niezmienionych i okresy półtrwania wydłużą się u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, wykazano to w przypadku difenhydraminy u pacjentów z marskością wątroby).

Jaskra zamykającego się kąta. Drgawki. Podejrzenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Nadużywanie alkoholu. Zatrzymywanie moczu w związku z chorobami cewki moczowej i gruczołu krokowego.

Reklama

Ostrzeżenia przed stosowaniem leku Artigo

Lek ten nie zmniejsza znacznie ciśnienia krwi, niemniej jednak u pacjentów z niedociśnieniem należy go stosować ostrożnie. Aby zminimalizować podrażnienia żołądka, lek należy przyjmować po posiłku.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami, które mogą ulec zaostrzeniu w związku z podawaniem leków przeciwcholinergicznych, np. podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, niedrożność odźwiernika dwunastnicy, rozrost gruczołu krokowego, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy lub ciężka choroba wieńcowa.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z chorobą Parkinsona. Lek 1 mmol (23 mg) sodu w zalecanej jednostce dawkowania, tj. 3 tabl. na dobę, to znaczy, że lek uznaje się za wolny od sodu.

Reklama

Artigo a ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży. Ryzyko teratogenne pojedynczych substancji czynnych dimenhydraminy/difenhydraminy i cynaryzyny jest małe. W badaniach na zwierzętach nie obserwowano żadnego działania teratogennego.

W oparciu o dane dotyczące stosowania u ludzi istnieje podejrzenie, że dimenhydramina może wywierać działanie oksytotyczne i skracać czas porodu. Dimenhydramina i cynaryzyna przenikają do mleka kobiecego. Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Reklama

Jakie mogą wystąpić efekty uboczne stosowania leku Artigo?

  • Często: senność, ból głowy, suchość w jamie ustnej, ból brzucha.
  • Niezbyt często: parestezje, amnezja, szum w uszach, drżenia, nerwowość, drgawki, dyspepsja, nudności, biegunka, pocenie się, wysypka.
  • Rzadko: reakcje nadwrażliwości (np. reakcje skórne), zaburzenia widzenia, nadwrażliwość na światło, trudności w oddawaniu moczu.
  • Bardzo rzadko: leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna.

Ponadto ze stosowaniem dimenhydraminy i cynaryzyny wiążą się następujące reakcje niepożądane (częstość nieznana): dimenhydramina - paradoksalna pobudliwość (szczególnie u dzieci), pogorszenie istniejącej jaskry zamykającego się kąta, odwracalna agranulocytoza; cynaryzyna - zaparcie, zwiększenie masy ciała, uczucie ucisku w klatce piersiowej, żółtaczka cholestatyczna, zaburzenia pozapiramidowe, reakcje skórne rumieniowatopodobne, liszaj płaski.

Interakcje leku Artigo z innymi lekami

Inhibitory oksydazy monoaminowej mogą nasilać działanie przeciwcholinergiczne i uspokajające leku. Prokarbazyna może zwiększać działanie leku. Lek może nasilać działanie uspokajające leków o działaniu depresyjnym na OUN m.in. barbituranów, opioidów, środków uspokajających oraz alkoholu.

Pacjenci powinni być poinformowani o zakazie spożywania napojów alkoholowych. Lek może nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych, efedryny i leków przeciwcholinergicznych, takich jak atropina i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Preparat może maskować objawy ototoksyczne związane z antybiotykami aminoglikozydowymi i maskować reakcje skórne na alergeny podczas wykonywania testów skórnych. Należy unikać jednoczesnego podawania leków powodujących wydłużenie odcinka QT w zapisie EKG (takich jak leki należące do klasy Ia i klasy III leki przeciwarytmiczne).

Difenhydramina hamuje metabolizm, w którym pośredniczy CYP2D6, w związku z tym zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku jednoczesnego stosowania z substratami tego enzymu, szczególnie tymi o wąskim indeksie terapeutycznym.

Jak należy dawkować lek Artigo?

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 3 razy na dobę.

Okres leczenia nie powinien być dłuższy niż 4 tyg.

Decyzję o konieczności przedłużenia leczenia podejmuje lekarz.

Szczególne grupy pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku dawka taka jak dla dorosłych. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek. Leku nie należy stosować u pacjentów z CCr 25 ml/min (ciężkie zaburzenia czynności nerek).

Brak dostępnych danych dotyczących stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Leku nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży do 18 lat.

Sposób podania

Tabletki należy przyjmować po posiłku, połykając w całości, bez rozgryzania i żucia, popijając niewielką ilością płynu.

Lek może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Lek może powodować ospałość, szczególnie na początku leczenia. Pacjenci, u których wystąpi taki objaw, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Czytaj również

Podobne leki
Betaserc - na co, ulotka, działanie, dawkowanie
Cinnarizinum WZF
Flunarizinum WZF - działanie i skład. Co to za lek?
Microser

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!