Znajdź lek

Źródło

BioComp dental implant system

Działanie

Opis: System implantów stomatologicznych BioComp może być użyty do odbudowy wszystkich barków zębowych, zarówno do zastąpienia jednego zęba (przedniego lub trzonowego), jak i do zastosowania konstrukcji z belką retencyjną. Cechą charakterystyczna systemu jest jego prosta konstrukcja i minimalna ilość narzędzi, która jest potrzebna przy montażu.
W skład systemu implantologicznego wchodzą: implanty jedno i dwufazowe; elementy pomocnicze drugo- i trzeciorzędne; instrumentarium systemowe.
Implanty samogwintujące jednofazowe: średnica: 3,4; 4,0; 4,6; 5,2 mm; długość: 8; 10; 14; 16 mm; wytrawiane.
Implanty samogwintujące dwufazowe: średnica: 3,4; 4,0; 4,6; 5,2 mm; długość: 8; 10; 14; 16; 18 mm; wytrawiane lub pokrywane powłoką HA - powłoka hydroksyapatytowa o grubości 30-60 mikronów lub pokrywane powłoką HAVD - powłoka hydroksyapatytowa o grubości 1-2 mikronów.
Implanty wykonane są z tytanu (Grade V).
Część śródkostna implantu o długości 4 mm jest zakończona gwintem, nie jest konieczne nacinanie gwintu w kości (cześć samogwintująca). Część środkowa jest gładka, ma średnicę taka samą jak część śródkostna i długość od 0 do 9 mm. Gładka konstrukcja części środkowej pozwala na delikatne umieszczenie implantuj w łożu kości i dla zabezpieczenia pozycji implantuj wymaga wkręcenia w kość szczęki jedynie na odcinku 4 mm. Część górna jest zakończona gwintem stożkowym. Długość gwintu wynosi 2 mm dla implantów o długościach całkowitych 8;10;12 mm oraz 3 mm dla implantów o długościach całkowitych 14;16;18 mm. Implanty dwufazowe mają kształt śruby i powyżej gwintu w części śródkostnej posiadają dwumilimetrowe gładkie zakończenie. Wewnętrzne wykończenie części koronowej z wewnętrznym gwinetm jest jednakowe we wszystkich typach implantów. Sześciokątny wpust (hex) zapewnia prawidłowe wprowadzenie i zabezpieczenie śruby filaru przed rotacją. Pozioma powierzchnia o średnicy 3,4 mm powyżej sześciokątnego wpustu służy jako przylgnia dla filaru lub śruby zaślepiającej. Wszystkie implanty jednofazowe oraz implanty dwufazowe o średnicy powyżej 3,4 mm posiadają przylgnię otoczoną stożkowym pierścieniem.
Filary gojące: wykorzystywane przy regeneracji śluzówki. Średnica od 4 do 7 mm; wysokość od 1 do 5 mm. Filary gojące mogą być użyte zarówno w pierwszej jak i drugiej fazie zabiegu implantacji.
Transfery wyciskowe: dostosowane zarówno do metody otwartej jak i zamkniętej pobierania wycisków; umożliwiają zdejmowanie wycisku zarówno z poziomu implantuj jak i filaru. Dzięki swojej konstrukcji mogą być ponownie umieszczane w wycisku, zrobionym przy pomocy zamkniętej łyżki wyciskowej.
Analogi implantów (implanty laboratoryjne): wykonane z tytanu, umożliwiają przygotowanie odlewów gipsowych.
Filary koronowe: służące do łączenia koron z implantem. Dostępne dla wysokości brzegu dziąsłowego: 0; 1; 3 mm; średnica: 4,2 lub 5,2 mm. Filary koronowe o średnicy 5,2 mm posiadają kołnierz o długości 0,5 mm tuż pod częścią stożkową, ułatwia to modelowanie koron do odpowiedniego kształtu.. W centrum filaru zlokalizowana jest sześcioboczna powierzchnia, która zapewnia stabilność w czasie dokręcania korony i zabezpiecza przed rotacją pojedynczą koronę. Filary są dostępne w wersjach o kątach: 10st., 20st., 30st., część stożkowa tych filarów jest identyczna jak w filarach prostych. Dostępne są także filary specjalne m.in. z masy plastycznej, złota lub filary ceramiczne dla koron zębów przednich.
Filary dla belkowej struktury retencyjnej: średnica 4,0 i 5,2 mm. Kształty górnych części wszystkich filarów są identyczne. Filary mogą być łączone z transferami wyciskowymi wsporników belki, śrubami zaślepiającymi, z tuleją ze złota lub z wypalanej masy plastycznej przy pomocy śrub mocujących. Szkielet na belce retencyjnej może także być montowany bezpośrednio na implantach bez użycia filarów. W przypadku implantów jedno i dwufazowych złota tuleja może być umocowana bezpośrednio na implancie.
Filary dla mocowań zatrzaskowych/magnetycznych: średnica 4,0 i 5,2 mm. Filary te mogą być łączone z transferem wyciskowym, nasadką magnetyczną i magnesem lub zatrzaskiem typu Ceka.
Filary dla mocowań kulkowych: średnica 4,0 mm i 5,2 mm. Zakończenia wszystkich mocowań są identyczne. Filary te mogą być używane w kombinacji z transferem wyciskowym kulkowym (Dalbo) oraz ze złotą lub plastikową matrycą.
Trzeciorzędne elementy pomocnicze systemu: elementy struktury koronowej, elementy struktury belkowej, elementy mocowania zatrzaskowego/magnetycznego, elementy mocowania kulkowego.
Instrumentarium systemowe: ręczny klucz sześciokątny - pasuje do wszystkich drugo- i trzeciorzędnych elementów systemu, nastawny klucz zapadkowy - z momentem obrotowym od 0 do 32 Ncm, dłuta (płaskie, okrągłe), zestaw do podnoszenia dna zatoki, gwintownik kostny, przyrząd do umiejscowienia implantu/przyrząd do ekstrakcji implantuj, narzędzia do kątnicy, równoległościomierze, wiertła i frezy: crestotom, wiertło różyczkowe, wiertło Lindemanna, wiertło pilotujące, wiertła normatywne. Wiertła normatywne systemu BioComp posiadają unikalne właściwości: trzyostrzowa konstrukcja pozwalająca na dokładne przygotowanie łoża implantów; wewnętrzne chłodzenie dla wszystkich średnic wierteł; system wyraźnych oznaczeń i cech na każdym ostrzu wiertła; jednakowy kąt ostrego zakończenia wiertła pozwalający na zachowanie jednakowego marginesu bezpieczeństwa dla wszystkich średnic wierteł; czubek wiertła na odcinku 4 mm ma taką samą średnicę jak część wiertła o stopień mniejszego, co pozwala na łatwe i precyzyjne poszerzanie łoża implantu.

Uwagi

Pharmindex