Nowy sklep

już ON-LINE

Źródło

Branemark System /Nobel Biocare

Działanie

Firma Nobel Biocare produkuje implanty stomatologiczne wykonane z biokompatybilnego tytanu oraz łączniki tytanowe, ceramiczne i z cyrkonii. Wszczepienie implantu zakończone sukcesem powinno opierać się na odpowiedniej procedurze chirurgicznej, prawidłowym zaplanowaniu zabiegu z użyciem odpowiedniej sekwencji wierteł. W celu zapewnienia sukcesu firma Nobel Biocare proponuje następujące rozwiązania:
Procedura bezpłatowa (Flapless surgery) - przy użyciu kątnicy, chirurg wycina krążek śluzówki, w miejsce, którego wchodzi implant; metoda zapewnia mniej krwawienia, brak obrzęku i szwów. Procedury omijające przeszczepy (Graftless) - metoda skraca czas leczenia nawet w bardzo trudnych przypadkach wymagających przeszczepów; zastosowane w metodzie implanty Zygoma, Shorty oraz procedura All-on-4 redukują czas leczenia z miesięcy niekiedy nawet do 1 dnia. Natychmiastowe obciążenie (Immediate Function) - w metodzie jest wykorzystywana wyjątkowa porowatość biomateriału TiUnite®, którym pokryte są implanty; charakterystyka biomateriału stwarza idealne możliwości do osseintegracji w kości twardej i miękkiej oraz integracji tkanek miękkich dziąsła (Soft Tissue Integration) - zatem pacjent z rzadką kością może mieć wszczepiony implant i od razu koronę tymczasową na tej samej wizycie. Osteoblasty wrastają w biomateriał TiUnite, szybciej tworzy się kość a stabilizacja pierwotna przechodzi w permanentną osseointegrację. Unikalna powierzchnia TiUnite umożliwia bezpośrednie narastanie kości na powierzchnię oraz jej wrastanie w porowatość powierzchni. Implanty pokryte biomateriałem TiUnite posiadają certyfikat do natychmiastowej funkcji we wszystkich wskazaniach. Właściwości osseokondukcyjne biomateriału TiUnite są zwiększane przez zastosowanie efektu Groovy (tworzony przez dodatkowe rowki na powierzchni kołnierza implantu) co zwiększa stabilność implantu o 30%. Nawigacja NobelGuide oprogramowana przez Procera® - precyzyjne i bezpieczne planowanie oraz wszczepianie implantów (obrazowanie w 3D kości szczęki umożliwia wstawienie implantów we właściwe miejsca; wykonanie szablonu nawigacyjnego umożliwia precyzyjne wszczepienie implantów w zaplanowane miejsca oraz przygotowanie ostatecznych mostów).
Podstawowy implant NobelReplace Tapered wyposażony w efekt Groovy oraz biomateriał TiUnite podciągnięte na kołnierz implantu, co zapewnia swobodę w głębokości pozycjonowania implantu, utrzymanie poziomu kości i piękne dziąsła.
Wyzwaniem dla implantologów jest przywrócenie anatomii utraconych zębów oraz odtworzenie oryginalnego zarysu tkanek miękkich. NobelPerfect® - implant naśladujący naturalną anatomię, kształt szyjki zęba. Profil implantu został zaprojektowany, aby odtworzyć i utrzymać kontur wyrostka w wymiarze interproksymalnym i wesprzeć tkanki miękkie. Implant ma naturalnie uniesioną powierzchnię osseintegracyjną w przestrzeniach miedzyzębowych utrzymując kość i dziąsło na odpowiednim poziomie. Może być stosowany w przypadkach, gdzie koniecznym jest wpasowanie się w anatomię wyrostka zębodołowego, a jego pierwotne przeznaczenie to odtworzenie pojedynczego lub kilku zębów w strefie estetycznej między przedtrzonowcami.
Nowy jednoczęściowy implant NobelDirect® jest wskazany w przypadkach pojedynczych lub częściowych ubytków oraz w przypadku bezzębia w szczęce i żuchwie. Jest wyprodukowany z jednego kawałka tytanu, a procedura wszczepiania implantu polega na jednoetapowym, bezpłatowym zabiegu chirurgicznym. Zaletą implantu jest integracja z tkankami miękkimi. Jego wszczepienie powoduje minimalną utratę kości. Bezpośrednio po zabiegu pacjent jest zaopatrywany w koronę tymczasową. Po okresie integracji implantu z kością na łącznik implantu jest zakładana korona ostateczna. Pacjent uzyskuje natychmiastową funkcję.
Implant jednoczęściowy NobelDirect® 3.0 może być stosowany w bardzo wąskich przestrzeniach międzyzębowych, przy wykorzystaniu procedury jednoetapowej.
Rozwiązaniem protetycznym firmy Nobel Biocare jest system Procera®, który umożliwia wykonywanie elementów pod korony i mosty. System CAD/CAM to komputerowe opracowywanie i projektowanie elementów protetycznych w Polsce oraz wykonywanie ich w specjalistycznych fabrykach w Szwecji. W Polsce funkcjonuje kilkanaście skanerów, które umożliwiają wykonywanie całoceramicznych koron, licówek, mostów, indywidualnych łączników na implanty (tytanowe, ceramiczne, cyrkoniowe) oraz precyzyjnych mostów tytanowych na implanty (Procera® Implant Bridge). Dzięki Procera Zirconia&Alumina uzyskuje się przezierność, opalescencję i fluoroscencję naturalnego, zdrowego zęba.
Koncepcja All-on-4 (wszystko na 4 implantach) dotyczy odbudowy zębów w bezzębnej szczęce i żuchwie, z użyciem implantów z powierzchnią TiUnite i natychmiastowym obciążeniem.

Wskazania

Implanty są stosowane jako filary zakotwiczające uzupełnienia protetyczne w szczęce lub w żuchwie. Zabiegi rekonstrukcji obejmują wachlarz procedur od odtworzenia pojedynczego zęba, aż do łuku obejmującego cały most oraz elementy retencyjne protez nakładowych typu overdenture. Implanty są przeznaczone do zabiegów obejmujących integrację z tkanką kostną - osseointegrację.

Uwagi

Pharmindex