Znajdź lek

Cachexan

Działanie

Megestrolu octan jest syntetycznym steroidem o działaniu gestagennym i hamującym owulację. Mechanizm działania w anoreksji i kacheksji nie jest do końca wyjaśniony i może polegać na hamowaniu wytwarzania gonadotropin przez przysadkę. Jedynie 5- 8% podanej dawki octanu megestrolu jest metabolizowane. Wydalany jest głównie z moczem (około 66%) i z kałem (około 20%). Pozostała część dawki może być wydalana przez układ oddechowy oraz gromadzona w tkance tłuszczowej.

Wskazania

Leczenie braku łaknienia (anoreksji) lub zmniejszenia masy ciała w wyniku choroby nowotworowej lub zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na octan megestrolu lub pozostałe składniki preparatu. Choroba zakrzepowo-zatorowa. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z zakrzepowym zapaleniem żył w wywiadzie oraz u pacjentów z cukrzycą (możliwość wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na insulinę). W przypadku nagłego odstawienia leku należy uważnie obserwować pacjenta pod kątem następujących objawów: niedociśnienie tętnicze, nudności, wymioty, zawroty głowy lub osłabienie. Podanie octanu megestrolu samicom psów było związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia łagodnych i złośliwych nowotworów sutka. Nie wiadomo na ile te wyniki mogą być odnoszone do ludzi, jednak oceniając stosunek korzyści do działań niepożądanych, należy brać je pod uwagę przy zalecaniu preparatu - podczas badań kontrolnych należy wykonywać badanie piersi. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci. Preparat zawiera sacharozę - pacjenci z rzadkimi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy nie powinni przyjmować preparatu. Zawiesina zawiera etanol (<100 mg/20 ml).

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Pacjentkom należy zalecić stosowanie skutecznych metod zapobiegania ciąży w czasie stosowania preparatu. Opublikowano doniesienia sugerujące związek między wewnątrzmaciczną ekspozycją na progestageny w I trymestrze ciąży i nieprawidłowościami narządów moczowo-płciowych u płodów męskich i żeńskich. Ryzyko spodziectwa może być podwojone po ekspozycji na te leki. Niektóre z progestagenów mogą wywoływać łagodną wirylizację zewnętrznych narządów płciowych. Jeśli preparat jest stosowany w pierwszych czterech miesiącach ciąży lub kobieta zajdzie w ciążę w czasie przyjmowania leku, należy ją poinformować o potencjalnym zagrożeniu dla płodu.

Działania niepożądane

Często: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, wysypka, krwawienia z macicy, impotencja, osłabienie, ból, obrzęki. Częstość nieznana: szybki przyrost masy guza, niewydolność nadnerczy, objawy przypominające zespół Cushinga, zespół Cushinga, cukrzyca, zaburzenia tolerancji glukozy, hiperglikemia, zwiększone łaknienie, zmiany nastroju, zespół cieśni nadgarstka, letarg, niewydolność krążenia, zakrzepowe zapalenie żył, zatorowość płucna (niekiedy o śmiertelnym przebiegu), nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca do głowy, duszność, zaparcie, łysienie, częstomocz, przyrost masy ciała. U wszystkich pacjentów leczonych lub przerywających długotrwałe leczenie octanem megestrolu należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia niedoczynności nadnerczy. Wskazane może być podanie odpowiednich dawek glikokortykosteroidów.

Interakcje

Podczas jednoczesnego podawania zydowudyny i ryfabutyny nie stwierdza się zmian parametrów farmakokinetycznych octanu megestrolu.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 400-800 mg raz na dobę. Zaleca się kontynuowanie leczenia co najmniej przez 2 miesiące. U pacjentów w podeszłym wieku leczenie zwykle się rozpoczyna od dawek z dolnej granicy zakresu dawkowania; może być także przydatne monitorowanie czynności nerek.

Uwagi

Pharmindex