Chlorocyclinum

Reklama

Działanie

Antybiotyk z grupy tetracyklin w postaci preparatu do stosowania miejscowego. Zakres działania chlorotetracykliny jest bardzo szeroki. Działa na: bakterie Gram-dodatnie - gronkowce, paciorkowce, Listeria spp., Erysipelothrix spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Nocardia spp.; bakterie Gram-ujemne - Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Shigella spp., Neisseria gonorrhoeae, Brucella spp., Pasteurella spp., Vibrio cholerae, Haemophilus spp., Bordetella pertussis, Actinobacillus mallei, Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Bartonella spp.; inne - Spirochaeta spp., Mycobacterium spp., Rickettsia spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Actinomyces spp. Nie działa na Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Serratia marcescens, Providencia spp. Nie wywiera również działania na grzyby, pierwotniaki i wirusy. Szczepy oporne na tetracykliny występują we wszystkich gatunkach bakterii, w nierównym jednak stopniu. Najczęściej szczepy oporne stwierdza się wśród gronkowców, enterokoków i enterobakterii.

Wskazania

Miejscowo w ropnych zakażeniach skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na tetracykliny, a także w ropnych powikłaniach oparzeń, odmrożeń oraz (w skojarzeniu z kortykosteroidami) w ropnych powikłaniach alergicznych chorób skóry (np. wyprysku, świerzbiączki). W leczeniu zapalnych form trądziku. Głównie w trądziku grudkowo-krostkowym. Maść może być stosowana w monoterapii oraz w leczeniu skojarzonym z preparatami do stosowania na skórę, zawierającymi retinoidy lub nadtlenek benzoilu. W leczeniu trądziku ropowiczego jako środek pomocniczy z retinoidami stosowanymi doustnie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorotetracyklinę, jak również na wszystkie substancje z grupy tetracyklin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Środki ostrożności

W trakcie leczenia przeciwwskazane jest opalanie.

Ciąża i laktacja

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że będzie to niezbędne, po rozważeniu korzyści do ryzyka. W zakresie stężeń terapeutycznych (dawka jednorazowa, dawka łączna stosowana w standardowej terapii) chlorotetracyklina nie posiada właściwości teratogennych i embriotoksycznych. Chlorotetracyklina przenika do mleka matek karmiących piersią - należy rozważyć zaprzestanie karmienia piersią lub odstawienie leku.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości (rumień, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, obrzęki), nadkażenia drożdżakami lub opornymi szczepami bakterii, rzadko złuszczające zapalenie skóry.

Interakcje

Brak jest szczegółowych danych literaturowych na temat interakcji chlorotetracykliny stosowanej miejscowo wraz z innymi lekami stosowanymi na skórę. Doustnie nie zaleca się podawania chlorotetracykliny jednocześnie z penicylinami, cefalosporynami, ryfampicyną, antybiotykami aminoglikozydowymi, antybiotykami β-laktamowymi, erytromycyną, triacetylooleandomycyną, chloramfenikolem, sulfonamidami, pochodnymi fenotiazyny, fenytoiną, karbamazepiną, barbituranami. Ograniczone zostaje w ten sposób ryzyko wystąpienia oporności krzyżowej oraz hepatotoksyczności.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Miejsca chorobowo zmienione smaruje się 3-5 razy na dobę cienką warstwą maści lub stosuje się opatrunek okluzyjny.

Reklama

Uwagi

Lek daje żółte świecenie w świetle nadfioletowym (np. światło w dyskotece). Należy zwracać szczególną uwagę na termin ważności leku - nie stosować leku przeterminowanego.

Pharmindex