Dla Ciebie, na zdrowie!

Lek Debridat – skład, dawkowanie. Jak podawać?

Debridat to lek, którego głównym zadaniem jest regulacja pracy jelit. Dostępny jest wyłącznie na receptę, a z organizmu wydalany jest wraz z moczem. Preparat hamuje napięcie ścian jelit oraz pobudza mięśnie z osłabioną motoryką.
Spis treści

Reklama

Skład leku Debridat

1 tabl. powl. zawiera 100 mg maleinianu trimebutyny (tabl. zawierają laktozę). 1 ml zawiesiny zawiera 4,8 mg trimebutyny (oraz 0,6 g sacharozy).

Reklama

Działanie leku Debridat

Preparat muskulotropowy, przeciwskurczowy. Działa w przewodzie pokarmowym na motorykę jelit. Trimebutyna jest agonistą receptorów enkefalinergicznych.

Stymuluje ruchliwość jelit poprzez wyzwalanie fal fazy III rozchodzących się z migrującego kompleksu motorycznego oraz hamuje ruchliwość wyzwoloną uprzednią stymulacją. In vitro oddziałuje poprzez blokowanie kanałów sodowych oraz hamowanie wydzielania przekaźnika neuronów nocyceptywnych. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 1-2 h. Eliminacja leku jest szybka, głównie z moczem. Ok. 70% wydalane jest w ciągu 24 h.

Reklama

Wskazania do stosowania Debridatu

Leczenie objawowe: zaburzeń motoryki i dolegliwości jelitowych związanych z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego oraz bólu związanego z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg żółciowych.

Reklama

Przeciwwskazania do stosowania leku Debridat

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Ostrzeżenia przed stosowaniem Debridatu

Lek zawierają laktozę - nie powinn być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy preparat uznaje się za „wolny od sodu.

Granulat zawiera sacharozę - jest przeciwwskazany u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy lub galaktozy, lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. U pacjentów z cukrzycą należy uwzględnić zawartość sacharozy w granulacie: 0,6 g/ml, czyli około 0,20 g na jednostkę podziałki (przykład: jednostka podziałki odpowiadająca 15 kg mc. odpowiada zawartości 3 g sacharozy).

Reklama

Debridat a ciąża

Stosowanie trimebutyny w okresie ciąży można rozważyć jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyści z leczenia przewyższają ryzyko dla matki oraz płodu. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Reklama

Efekty uboczne stosowania leku Debridat

  • Niezbyt często: wysypka, stany przedomdleniowe/omdlenia (po podaniu dożylnym).
  • Częstość nieznana: nadwrażliwość, ciężkie reakcje skórne (w tym ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy, toksyczne wykwity skórne, złuszczające zapalenie skóry), kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie skóry, rumień, świąd oraz pokrzywka.

Interakcje leku Debridat z innymi lekami

Zotepina podawana jednocześnie z trimebutyną może zwiększać działanie antycholinergiczne.

Dawkowanie leku Debridat

Doustnie.

Tabletki

Dorośli: 1 tabl. 3 razy na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć do 6 tabl. na dobę.

Granulat

Przed zastosowaniem należy sporządzić zawiesinę doustną poprzez uzupełnienie zawartości butelki niegazowaną wodą mineralną do zaznaczonej kreski i wstrząsnąć butelką w celu wymieszania. Dorośli: 15 ml zawiesiny (1 miarka) 3 razy na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę dobową można zwiększyć do 6 miarek po 15 ml zawiesiny.

Dzieci i młodzież: zazwyczaj 1 ml/kg mc./dobę w 2-3 dawkach podzielonych (maksymalna dawka u dzieci i młodzieży o mc. powyżej 45 kg wynosi 45 ml na dobę). Zawiesinę można podać bezpośrednio lub wymieszać ją z innym płynem. Energicznie wstrząsnąć butelką przed każdym użyciem. U niemowląt dawkę leku można dodać do butelki z wodą lub mlekiem.

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Czytaj również

Podobne leki
Duspatalin
Tribux
Debretin
Ircolon

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!