Dla Ciebie, na zdrowie!

DHEA AFL

Spis treści

Reklama

DHEA AFL - skład

1 tabl. zawiera 10 mg prasteronu.

Reklama

DHEA AFL - działanie

Substancją czynną preparatu jest prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA), należący do grupy androgenów. Stężenie DHEA zmniejsza się w trakcie starzenia organizmu. DHEA działa anabolicznie (pobudza syntezę białek z aminokwasów, głównie masy mięśni i zwiększa masę białkową tkanki kostnej), androgennie oraz jest prekursorem estrogenów. Suplementacja DHEA może opóźniać procesy starzenia wpływając korzystnie na psychikę, zdolność do życia płciowego, czynność układu immunologicznego i układ kostno-mięśniowy. Korzystne działanie wspomagające DHEA wykazano także w menopauzie u kobiet i andropauzie u mężczyzn, w spadku sprawności fizycznej i psychicznej, szczególnie u osób w podeszłym wieku, w pogorszeniu nastroju, stanach depresyjnych, zaburzeniach snu, spadkach napędu, w zaburzeniach erekcji i spadku aktywności płciowej, otyłości, zmniejszonej wrażliwości tkanek na insulinę, zaburzeniach układu krążenia, osłabieniu odporności, pierwotnej i wtórnej niewydolności kory nadnerczy. Po podaniu doustnym DHEA dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi DHEA i siarczanu DHEA po podaniu doustnym występuje po ok. 2-5 h. DHEA w połączeniu z kwasem siarkowym silnie wiąże się z białkami osocza. Metabolizm odbywa się w wątrobie, a także w gruczole krokowym, pęcherzykach nasiennych, skórze, mięśniach, podwzgórzu. Większość metabolitów wydala się z moczem, niewielka część z żółcią. Okres półtrwania DHEA w osoczu wynosi średnio 24 h.

Reklama

DHEA AFL - wskazania

Uzupełnienie niedoborów DHEA u pacjentów z potwierdzonym laboratoryjnie niedoborem DHEA.

Reklama

DHEA AFL - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Rak sutka, jajnika i inne nowotwory estrogenozależne. Ciężka niewydolność nerek i wątroby. Przerost i rak gruczołu krokowego. Rak sutka u mężczyzn i inne nowotwory. Ciąża i okres karmienia piersią. Nie należy stosować u dzieci.

Reklama

DHEA AFL - ostrzeżenia

Pacjenci poniżej 40 rż. nie powinni stosować preparatu. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Nie podawać jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi androgeny. Kobiety stosujące hormonalną terapię zastępczą (HTZ) nie powinny stosować preparatu.

Reklama

DHEA AFL - ciąża

Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. W przypadku stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać leczenie.

Reklama

DHEA AFL - efekty uboczne

Rzadko: nudności, wymioty, zwiększanie apetytu, retencja wody i soli, hiperkalcemia; u mężczyzn powiększenie gruczołu krokowego, ginekomastia, u kobiet zaburzenia miesiączkowania, a także objawy trądziku, nadmierna owłosienie, zmiany łojotokowe w skórze, łysienie kątowe typu męskiego, niskie brzmienie głosu. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia może wzrastać, gdy lek stosowany jest w wyższych dobowych dawkach niż zalecane przez dłuższy okres czasu. Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, hepatomegalia, zaburzenia psychiczne (objawy manii). Lek w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany.

DHEA AFL - interakcje

Preparat może nasilić działanie środków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny. Stosowanie jednocześnie z lekami stosowanymi w HTZ może powodować zwiększone wydzielanie estrogenów. Stosowanie u pacjentów leczonych pochodnymi testosteronu może prowadzić do nasilenia działań androgennych. DHEA może osłabiać działanie leków przeciwdrgawkowych (np. karbamazepiny, kwasu walproinowego) i psycholeptycznych (pochodnych fenotiazyny, diazepiny i oksazepiny).

DHEA AFL - dawkowanie

Dawkowanie należy dostosować do płci, stężenia DHEA we krwi oraz skuteczności leczenia u pacjenta. Zalecana dobowa dawka początkowa dla kobiet wynosi 10 mg, dawka maksymalna - 25 mg. Zalecana dobowa dawka początkowa dla mężczyzn wynosi 10 mg, dawka maksymalna - 50 mg. Początkową dawkę leku należy stopniowo zwiększać (10 mg na dobę co 2 tyg.) do czasu uzyskania pożądanych działań terapeutycznych. U obu płci niedobory DHEA nasilają się z wiekiem. Preparat jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. Preparat należy przyjmować raz na dobę, rano, zgodnie z naturalnym rytmem wydzielania DHEA. Lek przyjmować należy w czasie posiłku w celu ułatwienia wchłaniania.

DHEA AFL - uwagi

Decyzję o zastosowaniu preparatu w zmniejszeniu dolegliwości związanych z andropauzą i menopauzą należy podejmować po wnikliwej analizie korzyści i możliwych zagrożeń związanych z leczeniem i z zaleceniem przestrzegania dyscypliny terapeutycznej. W monitorowaniu terapii należy uwzględnić szereg parametrów klinicznych i biochemicznych, takich jak: stan psychiczny (witalność, samopoczucie, potencja), stan somatyczny (masa ciała, rozkład tkanki tłuszczowej, stan tkanki mięśniowej), stężenia hormonów (LH, FSH, wolny testosteron, prolaktyna), u mężczyzn stężenie fosfatazy kwaśnej (PSA), stan gruczołu krokowego, stan kośćca (badanie densytometryczne), wartości ciśnienia tętniczego, badania biochemiczne (morfolologia, hematokryt, stężenie glukozy, sodu, potasu, wapnia, fosforu, aktywność enzymów wątrobowych oraz lipidogram). W przypadku długotrwałego stosowania dawek większych niż 25 mg u kobiet i 50 mg u mężczyzn należy oznaczać stężenie hormonu we krwi i odpowiednio często wykonywać badania lekarskie.


Podobne leki
Metanabol – działanie, skutki uboczne. Jak brać?
DHEA Eljot
Stymen
Novostella

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!