Dla Ciebie, na zdrowie!

Duspatalin

Duspatalin to lek, który działa rozkurczowo na mięśnie gładkie w przewodzie pokarmowym. Wskazaniem do stosowania jest objawowe leczenie bólu brzucha spowodowanego kurczem mięśni gładkich jelit oraz zaburzeń wywołanych zespołem jelita drażliwego. Sprawdź dawkowanie oraz skutki uboczne preparatu.     
Spis treści

Reklama

Duspatalin - skład

1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 200 mg chlorowodorku mebeweryny.

Reklama

Duspatalin - działanie

Syntetyczny lek przeciwcholinergiczny. Mebeweryna jest spazmolitykiem muskulotropowym, który działa bezpośrednio rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Zmniejsza skurcz bez zaburzania prawidłowej motoryki jelit. Ponieważ działanie to nie odbywa się poprzez autonomiczny układ nerwowy, podczas stosowania mebeweryny nie występują typowe przeciwcholinergiczne działania niepożądane. Po podaniu doustnym mebeweryna w postaci tabletek jest szybko i całkowicie wchłaniana. Nie występuje znacząca kumulacja po podaniu wielokrotnym. Chlorowodorek mebeweryny jest metabolizowany głównie przez esterazy. Głównym metabolitem w osoczu jest DMAC (demetylowany kwas karboksylowy). W stanie równowagi dynamicznej T0,5 DMAC 5,77 h - dla kapsułek o przedł. uwalnianiu. Po podaniu wielokrotnym maksymalne stężenie DMAC w osoczu występuje po 3 h - dla kapsułek o przedł. uwalnianiu. Mebeweryna jest całkowicie metabolizowana. Metabolity wydalane są z moczem.

Reklama

Duspatalin - wskazania

Objawowe leczenie bólów brzucha wywołanych kurczem mięśni gładkich jelit i zaburzeń czynnościowych jelit związanych z zespołem jelita drażliwego u dorosłych i dzieci powyżej 10 lat.

Reklama

Duspatalin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Duspatalin - ciąża

Ze względu na brak wystarczającej liczby danych nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży. Preparat nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią. Badania wykonane na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu preparatu na płodność.

Reklama

Duspatalin - efekty uboczne

Częstość nieznana: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, wysypka, nadwrażliwość (reakcje anafilaktyczne).

Reklama

Duspatalin - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji, z wyjątkiem interakcji z alkoholem. Badania in vitro i in vivo wykazały brak interakcji pomiędzy preparatem i etanolem.

Duspatalin - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >10 lat: 1 kaps. 2 razy na dobę, rano i wieczorem. Brak ograniczeń dotyczących czasu stosowania leku. W przypadku pominięcia jednej lub większej ilości dawek należy zażyć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Szczególne grupy pacjentów. Na podstawie dostępnych wydaje się, że nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami nerek i (lub) wątroby. Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci <3 lat z powodu braku badań klinicznych w tej grupie wiekowej. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku 3-10 lat z powodu zbyt dużej zawartości substancji czynnej. Sposób podania. Kapsułki należy połykać popijając odpowiednią ilością wody (przynajmniej 100 ml). Nie należy ich rozgryzać ze względu na otoczkę, która ma zapewnić przedłużone uwalnianie.

Duspatalin - uwagi

Nie prowadzono badań oceniających wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Profil farmakodynamiczny i farmakokinetyczny oraz doświadczenie po wprowadzeniu produktu do obrotu nie wskazują na szkodliwy wpływ mebeweryny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Lek Debridat – skład, dawkowanie. Jak podawać?
Tribux
Debretin
Ircolon

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!