Nowy sklep

już ON-LINE

Źródło

Endocream

Działanie

O. Wyrób zawiera wersenian disodowy, który reaguje z mineralnymi składnikami tkanek twardych zęba (działanie chelatujące), czyniąc je podatnymi na mechaniczne opracowanie. Optymalny czas oddziaływania preparatu na ścianę kanału wynosi 1-5 minut. Drugim składnikiem preparatu jest nadtlenek mocznika. Podczas pracy z wyrobem uwalniany jest aktywny tlen, który znacząco poprawia właściwości oczyszczające wyrobu. Zjawisko to szczególnie nasila się podczas płukania opracowywanego kanału podchlorynem sodu. Z powodu dużej ilości wydzielanego tlenu dochodzi wtedy do pienienia i usuwania resztek tkanek z kanału. Dodatkowo preparat, dzięki swojej konsystencji i zawartości glikoli ma właściwości lubrikujące, co ułatwia wślizgnięcie się narzędzia do światła kanału korzeniowego i opracowanie kanału, a także znacząco zmniejsza ryzyko złamania narzędzia w kanale.

Wskazania

Z. Opracowywania każdego kanału korzeniowego. Szczególnie podczas: kateteryzacji wąskiego kanału, tj. podczas pierwszego wprowadzenia narzędzia na pełną długość roboczą; odszukiwania i opracowywania ujść zobliterowanych kanałów korzeniowych; ręcznego opracowywania zobliterowanych kanałów korzeniowych; ręcznego opracowywania wąskich i zakrzywionych kanałów; maszynowej preparacji kanałów, szczególnie wąskich i zakrzywionych. Preparat stosowany naprzemiennie z roztworem podchlorynu sodu zapewnia usunięcie z kanału ewentualnych pozostałości miazgi i opiłków zębinowych, a także dokładniejsze usunięcie warstwy mazistej powstającej przy mechanicznym opracowywaniu kanału.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Dawkowanie

S. Zdjąć osłonkę ze strzykawki i osadzić na jej miejsce wymienną jednorazową końcówkę (tępo zakończoną jednorazową igłę). Za pomocą wymiennej końcówki wprowadzić niewielką ilość kremu do kanału lub bezpośrednio na narzędzia kanałowe, po czym mechanicznie opracowywać kanał. Nie wprowadzać materiału poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba. Po poszerzeniu go o jedną wielkość należy narzędzie zmienić na większe, a kanał obficie przepłukać podchlorynem sodu używając w tym celu co najmniej 2 ml. Niezastosowanie podchlorynu sodu zmniejsza skuteczność działania preparatu. Przed zastosowaniem narzędzia kolejnej wielkości należy powtórnie zastosować krem. Po poszerzeniu przyszczytowego odcinka zakrzywionego kanału do rozmiaru 30 zaprzestać stosowania. Po zakończeniu opracowywania kanału należy go przepłukać dużą ilością podchlorynu sodowego (minimum 10 ml).

Uwagi

Podczas pracy z wyrobem wskazane jest stosowanie koferdamu.

Pharmindex