Nowy sklep

już ON-LINE

Źródło

Hialux

Działanie

Preparat wiskoelastyczny podawany w zastrzykach dostawowych, pełniący funkcję amortyzatora wstrząsów i płynu nawilżającego. Stosuje się go u pacjentów, którym przyjmowanie leków przeciwbólowych lub przeciwzapalnych, ćwiczenia fizyczne i fizykoterapia nie przynoszą wystarczającej ulgi.

Wskazania

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów przenoszących ciężar ciała, w tym kolanowego, barkowego, biodrowego i skokowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z objawami zastoju limfatycznego lub żylnego w obrębie kończyn dolnych. Nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów ze stawem zmienionym zapalnie w wyniku takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów lub choroba Bechterewa. Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynną lub w wywiadzie chorobą wątroby, chorobą skóry lub zakażeniem w miejscu wstrzyknięcia lub nadwrażliwością na inne preparaty. Nie należy wstrzykiwać preparatu pozastawowo lub do tkanek stawowych i torebki stawowej. Nie ustalono skuteczności pojedynczego cyklu leczenia obejmującego mniej niż 3 wstrzyknięcia. Zaleca się, aby w przypadku stawów z ciężkim stanem zapalnym, preparat wstrzykiwać dopiero po ustąpieniu reakcji zapalnej, ponieważ miejscowe objawy zapalne mogą się zostrzyć. Po dostawowym wstrzyknięciu preparatu może wystąpić przemijający ból i (lub) obrzęk stawu, dlatego zaleca się unikanie przez pacjenta jakiegokolwiek większego wysiłku lub długotrwałej (tj. >1 h) aktywności fizycznej ze znacznym obciążeniem stawów w ciągu 48 h od wstrzyknięcia. Ponieważ ból może być spowodowany przez wyciekanie roztworu poza staw, preparat należy podawać dokładnie do stawu. Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w przypadku podawania preparatu do części ciała innych niż stawy przenoszące ciężar ciała. Nie potwierdzono bezpieczeństwa i skuteczności wielokrotnych cykli leczenia preparatem oraz podczas jednoczesnego stosowania z innymi preparatami wstrzykiwanymi dostawowo. Nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci - należy go podawać ostrożnie, o ile zastosowanie jest bezwzględnie konieczne.

Ciąża i laktacja

Preparat można stosować u kobiet w ciąży lub kobiet, które mogą zajść w ciążę ostrożnie i wyłącznie wówczas, gdy korzyści z leczenia będą przeważać nad związanymi z nim zagrożeniami. Preparat przenika do mleka matki. Należy unikać karmienia piersią w trakcie podawania preparatu.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić: wstrząs, reakcje nadwrażliwości (obrzęki, mi.in. twarzy i powiek, zaczerwienienie twarzy, wysypka, pokrzywka, świąd), reakcje w miejscu podania (ból, obrzęki, zaczerwienienie, uczucie gorąca i miejscowego ucisku), nudności, wymioty i gorączka.

Interakcje

Preparat może powodować precypitację czwartorzędowych soli amonowych, takich jak przeciwbakteryjne środki dezynfekujące, chlorek benzalkoniowy i chlorheksydyna.

Dawkowanie

Dostawowo. Dorośli: 2 ml raz w tyg. przez 3 tyg.

Uwagi

Pharmindex