Hyalgan

Reklama

Działanie

Kwas hialuronowy, biopolimer z grupy glikozaminoglikanów, jest ważnym składnikiem wszystkich struktur pozakomórkowych i jest obecny w stosunkowo wysokim stężeniu w chrząstce stawowej i płynie maziowym. Hialektyna jest specyficzną frakcją hialuronianu sodowego o wysokim stopniu czystości, wyizolowaną poprzez molekularną filtrację z grzebieni kogutów. Dostawowe podanie preparatu w chorobie zwyrodnieniowej stawów prowadzi do normalizacji lepkości i elastyczności płynu stawowego oraz aktywacji procesów naprawczych chrząstki stawowej. Wywiera działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, poprawia również ruchomość stawu przez zwiększony efekt smarujący. Jest metabolizowany poprzez heksozowy szlak metaboliczny, podlega szybkiej dystrybucji do tkanek stawu. Wydalany jest głównie w moczu.

Wskazania

Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na hialuronian lub inne składniki preparatu. Alergia na białko pochodzenia drobiowego w wywiadzie. Ciężka niewydolność wątroby.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania środków dezynfekujących zawierających czwartorzędowe sole amoniowe, gdyż ich obecność może powodować wytrącanie się kwasu hialuronowego. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zakażeniem zlokalizowanym w okolicy miejsca wstrzyknięcia, aby uniknąć ewentualnego rozwinięcia się bakteryjnego zapalenia stawów. Przed podaniem preparatu należy wykluczyć ostre zapalenie stawów. W przypadku rozpoznania ostrego zapalenia stawów należy rozważyć zasadność podania preparatu. Przy stwierdzeniu obecności wysięku w stawie należy go usunąć za pomocą punkcji stawu przed wstrzyknięciem. Zaleca się nie przeciążać stawu przez kilka godzin po podaniu leku.

Ciąża i laktacja

Preparat można stosować w ciąży i podczas karmienia piersią jedynie w przypadkach absolutnie koniecznych i po uprzedniej ocenie stosunku ryzyka do korzyści.

Działania niepożądane

Rzadko: ból, wysięk, obrzęk, wzmożone miejscowe ocieplenie, zaczerwienienie; zapalenie stawu; stany po zastosowaniu miejscowym. Bardzo rzadko: zapalenie błony maziowej; infekcyjne zapalenie stawu; reakcje nadwrażliwości, anafilaksja; wysypka, pokrzywka, świąd.

Interakcje

Kwas hialuronowy wykazuje interakcje z niektórymi miejscowo działającymi lekami znieczulającymi, wydłużając okres znieczulenia.

Dawkowanie

Dostawowo. 20 mg raz w tyg. przez 5 tyg. Wstrzyknięcie powinno być przeprowadzone w warunkach aseptycznych.

Reklama

Uwagi

Przed wstrzyknięciem preparatu należy upewnić się, czy igła nie została wkłuta do naczynia.

Pharmindex