Znajdź lek

Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma

Działanie

Izotoniczny roztwór chlorku sodu. Utrzymuje prawidłowe ciśnienie osmotyczne osocza i płynu pozakomórkowego.

Wskazania

Jałowy roztwór stosowany jako rozpuszczalnik i nośnik leków do podawania parenteralnego.

Przeciwwskazania

Nieznane.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podając chlorek sodu pacjentom z niewyrównaną niewydolnością serca, marskością wątroby, stanem przedrzucawkowym, obrzękiem obwodowym i płucnym, zaburzeniamiczynności nerek, pacjentom bardzo młodym i w podeszłym wieku. W przypadku wstrzyknięć podskórnych należy mieć na uwadze, że leki dodawane do izotonicznego roztworu chlorku sodu mogą zmienić roztwór izotoniczny na hipertoniczny, co może powodować ból w miejscu wstrzyknięcia lub zaczerwienienie (zwłaszcza jeśli roztwór jest podawany zbyt szybko).

Ciąża i laktacja

Brak przeciwwskazań odnośnie stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Miejscowe odczyny ze strony naczyń: ból i zaczerwienienie, jeśli roztwór jest podawany zbyt szybko lub niewystarczająco rozcieńczony.

Interakcje

Roztwór jest niezgodny z solami srebra, rtęci i ołowiu. Nie należy stosować preparatu w celu rozcieńczenia roztworów winkrystyny, etopozydu, mannitolu, mesylanu alatrofloksacyny w iniekcji z uwagi na możliwość powstawania precypitatów.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: według zaleceń podanych przy leku, który ma zostać rozcieńczony lub rozpuszczony.

Uwagi

Roztwór nie zaburza sprawności psychofizycznej.

Pharmindex