Znajdź lek

Lutinus

Działanie

Progesteron jest występującym naturalnie steroidem wydzielanym przez jajniki, łożysko i nadnercza. W obecności odpowiedniego estrogenu przekształca on endometrium proliferacyjne w endometrium sekrecyjne. Jest konieczny do zwiększenia podatności endometrium na zagnieżdżenie się zarodka. Po zagnieżdżeniu się zarodka, podtrzymuje ciążę. Przy dawkowaniu wielokrotnym stężenia w stanie stacjonarnym były osiągane w ciągu około 1 doby po rozpoczęciu leczenia preparatem. Ok. 96-99% progesteronu wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami i globulinami wiążącymi kortykosteroidy. Progesteron metabolizowany jest głównie w wątrobie, przeważnie do pregnandioli i pregnanolonów, które są następnie sprzęgane z kwasem siarkowym i glukuronowym. Metabolity progesteronu, które wydzielane są z żółcią, mogą ulegać dekoniugacji i dalszemu metabolizmowi w jelicie poprzez redukcję, dehydroksylację i epimeryzację. Progesteron wydalamy jest przez nerki i z żółcią.

Wskazania

Wsparcie fazy lutealnej, jako część programu leczenia niepłodności u kobiet technikami wspomaganego rozrodu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na progesteron lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Krwawienie z dróg rodnych nieznanego pochodzenia. Poronienie zatrzymane lub ciąża pozamaciczna. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub choroba wątroby. Zdiagnozowany lub podejrzewany nowotwór piersi lub dróg rodnych. Czynne lub występujące w przeszłości zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub ciężkie zakrzepowe zapalenie żył. Porfiria.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentek z: łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby; depresją w wywiadzie; chorobami, na które może mieć wpływ retencja płynów (np. padaczką, migreną, astmą, zaburzeniami czynności serca lub nerek); cukrzycą (może zaistnieć konieczność modyfikacji dawki leków przeciwcukrzycowych); czynnikami ryzyka miażdżycy, w tym u pacjentek w wieku >35 lat, pacjentek palących. Stosowanie leku należy przerwać w przypadku podejrzenia któregokolwiek z następujących stanów klinicznych: tętnicze lub żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia naczyń mózgowych, zakrzepowe zapalenie żył, zakrzepica siatkówki, epizody przemijającego niedokrwienia, nagłe silne bóle głowy, zaburzenia widzenia związane z obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego lub krwotokiem siatkówkowym, a także w przypadku nasilenia się objawów depresji u pacjentek z depresją w wywiadzie. Nagłe przerwania podawania progesteronu może powodować zwiększony niepokój, zmienność nastroju i zwiększoną podatność na występowanie drgawek. Brak wskazań do stosowania preparatu u dzieci i u osób w podeszłym wieku.

Ciąża i laktacja

Lek jest wskazany wyłącznie w I trymestrze ciąży, jako część programu leczenia technikami wspomaganego rozrodu. Istnieją ograniczone i nierozstrzygające dane dotyczące ryzyka wad wrodzonych, w tym nieprawidłowości narządów płciowych u dzieci płci męskiej i żeńskiej, w następstwie wewnątrzmacicznej ekspozycji na progesteron w czacie ciąży. Progesteron przenika do mleka kobiecego - nie stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: ból głowy, rozdęcie brzucha, ból brzucha, nudności, skurcz macicy. Niezbyt często: zawroty głowy, bezsenność, biegunka, zaparcie, pokrzywka, wysypka, dyskomfort w obrębie sromu i pochwy, uczucie pieczenia w pochwie, upławy, suchość sromu i pochwy, krwawienie z pochwy, grzybica pochwy, ból piersi, obrzmienie piersi, tkliwość piersi, świąd narządów płciowych, obrzęki obwodowe. Ponadto: uczucie zmęczenia, wymioty, reakcje nadwrażliwości.

Interakcje

Induktory CYP450 (m.in. ryfampicyna, karbamazepina, ziele dziurawca zwyczajnego) mogą przyspieszać metabolizm progesteronu. Inhibitory CYP450 (m.in. ketokonazol) mogą hamować metabolizm progesteronu. Nie zaleca się stosowania preparatu z innymi lekami dopochwowymi, np. z lekami przeciwgrzybiczymi, gdyż taka terapia skojarzona może zmieniać uwalnianie progesteronu z tabletek i jego wchłanianie.

Dawkowanie

Dopochwowo. Dorośli: 100 mg 3 razy na dobę, zaczynając w dniu pobrania komórki jajowej. Jeśli ciąża zostanie potwierdzona, podawanie leku należy kontynuować przez 30 dni. Brak doświadczeń dotyczących stosowania leku u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia pacjentka i jej partner powinni być poddani badaniom lekarskim w celu określenia przyczyn niepłodności. Z uwagi na możliwość występowania senności i zawrotów głowy podczas leczenia, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex