Myolastan

Spis treści

Myolastan - skład

1 tabl. powl. zawiera 50 mg tetrazepamu.

Myolastan - Działanie

Pochodna benzodiazepiny o silnym działaniu zwiotczającym mięśnie szkieletowe. Mechanizm działania miorelaksacyjnego związany jest z nasileniem hamującego działania GABA-ergicznego w o.u.n. Ostateczny efekt działania tetrazepamu jest wynikiem hamowania presynaptycznego mono- i polisynaptycznego łuku odruchowego i jego nadrdzeniowej aktywności. Tetrazepam działa również uspokajająco, przeciwlękowo i przeciwdrgawkowo. Po podaniu doustnym lek wchłania się szybko i prawie całkowicie z przewodu pokarmowego. Początek działania występuje po około 15 min po podaniu. Jest metabolizowany w wątrobie. Wydalany jest w 70% z moczem i w 30% z kałem, głównie w postaci połączenia hydroksy-3-tetrazepamu z kwasem glukuronowym. T0,5 wynosi 22 +/- 4 h i ulega wydłużeniu u osób w podeszłym wieku oraz u osób z niewydolnością nerek i wątroby. Tetrazepam przenika przez barierę łożyska i do mleka matki.

Reklama

Myolastan - wskazania

W reumatologii: leczenie wspomagające przykurczów mięśni.

Myolastan - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tetrazepam, inne benzodiazepiny lub pozostałe składniki preparatu. Ciężka niewydolność oddechowa. Zespół bezdechu nocnego. Ciężka niewydolność wątroby (ryzyko wystąpienia encefalopatii). Miastenia. Dzieci do ukończenia 6 rż.

Myolastan - ostrzeżenia

U dzieci lek można stosować tylko w wyjątkowych przypadkach, w ostrych stanach spastycznych. Ostrożnie stosować u pacjentów nadużywających alkoholu i leków w wywiadzie, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością oddechową.

Myolastan - ciąża

Nie zaleca się stosowania preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie dużych dawek leku w ostatnim trymestrze ciąży może powodować hamowanie czynności ośrodka oddechowego u noworodka oraz hipotonię; mogą wystąpić objawy z odstawienia u noworodka. Tetrazepamu nie należy stosować w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Myolastan - efekty uboczne

Mogą wystąpić: zawroty głowy, astenia, hipotonia mięśniowa, uczucie upojenia alkoholowego, zmniejszenie czujności, senność, niepamięć następcza, spowolnienie psychofizyczne, reakcje paradoksalne (pobudzenie, agresja, napięcie, splątanie, omamy, zaburzenia osobowości, zaburzenia świadomości), obniżenie libido, wysypka skórna (grudkowo-plamkowa, rumieniowata, świerzbiączkowa), wyprysk, ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka). Rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka.
Długotrwałe stosowanie leku może być przyczyną rozwinięcia się tolerancji na lek i wystąpienia uzależnienia fizycznego i psychicznego. Nagłe przerwanie leczenia w takich przypadkach może prowadzić do wystąpienia zespołu abstynencyjnego (bezsenność, ból głowy, niepokój, ból mięśni, zwiększone napięcie mięśniowe; rzadziej: drażliwość, pobudzenie, splątanie; w bardzo rzadkich przypadkach: drżenie, halucynacje, nadwrażliwość na bodźce zapachowe, światło, derealizacja, omamy i napady drgawkowe) lub do przejściowych reakcji "z odbicia".

Myolastan - interakcje

Jednoczesne przyjmowanie innych leków wpływających hamująco na o.u.n. (np. leki nasenne, uspokajające, przeciwdepresyjne, neuroleptyki, opioidy, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, klonidyna) może powodować wzajemne zwiększenie działanie tych leków i tetrazepamu. Alkohol nasila uspokajające działanie tetrazepamu. Cyzapryd nasila działanie uspokajające pochodnych benzodiazepiny. Klozapina stosowana z terazepamem zwiększa ryzyko zatrzymania oddychania i zatrzymania akcji serca. Tetrazepam nasila działanie innych leków zmniejszających napięcie mięśni.

Myolastan - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: początkowo 50 mg wieczorem, następnie w razie konieczności dawkę można zwiększać o 25 mg na dobę w warunkach ambulatoryjnych do 100 mg na dobę, a w warunkach szpitalnych - do 150 mg na dobę. Dawka dobowa może być podana jednorazowo wieczorem lub w 2-3 dawkach podzielonych. U pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby oraz u osób w podeszłym wieku zaleca się zmniejszenie dawki, np. do połowy dawki standardowej. Dzieci powyżej 6 rż.: tylko w wyjątkowych przypadkach ostrych stanów spastycznych - 4 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych.
Tabletki preparatu są podzielne. Preparat należy stosować przez możliwie najkrótszy okres w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia uzależnienia.

Myolastan - uwagi

Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku; nie należy nagle przerywać leczenia. W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->