Znajdź lek

Pharmalgen Hymenoptera venoms

Działanie

Preparat do diagnostyki i immunoterapii swoistej alergii IgE-zależnych na jad owadów błonkoskrzydłych. Działanie jest w głównej mierze wynikiem odpowiedzi immunologicznej organizmu.

Wskazania

Diagnostyka i leczenie (immunoterapia) alergii IgE-zależnych na jad osy lub pszczoły.

Przeciwwskazania

Poważne choroby immunologiczne, niewydolność sercowo-naczyniowa, ostre i chroniczne postacie chorób infekcyjnych, poważne wypryski i egzemy, leczenie β-blokerami.

Środki ostrożności

Podawanie preparatu przełożyć w razie występowania gorączki, oznak infekcji lub klinicznej bądź subklinicznej astmy lub w przypadku przerwania przyjmowania leku przeciwobjawowego. W czasie odczulania, szczepienia ochronne powinny być wykonywane z zachowaniem 7-dniowego odstępu (wyjątek: wskazania życiowe). W dniu wstrzyknięcia nie należy spożywać alkoholu. Leczenie inhibitorami ACE należy przerwać przynajmniej 24 godziny przed iniekcją.

Ciąża i laktacja

Ciąża nie jest absolutnym przeciwwskazaniem. Brak danych na temat stosowania leku podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane

Pogorszenie wyprysku lub egzemy atopowej, astma, zaczerwienienie skóry z powierzchniowym bąblem spowodowane iniekcją, miejscowy obrzęk, łagodne reakcje takie jak przewlekła pokrzywka, rumień, nieżyt nosa. Ogólne, łagodne do ciężkich reakcje takie jak: obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne z niedociśnieniem tętniczym krwi wymagające respiratora (objawiające się rumieniem, świądem, przewlekłą pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym, obrzękiem i przekrwieniem gardła i nosa, sapaniem, dusznością, mdłościami, niedociśnieniem tętniczym krwi, omdleniem, tachykardią lub biegunką), wstrząs anafilaktyczny.

Interakcje

Podczas odczulania nie należy stosować swoistej immunoterapii i leczenia środkami immunosupresyjnymi. Leki wpływające na reakcje alergiczne np. leki antyhistaminowe, bronchodylatatory, kromoglikan sodowy i sterydy podane bezpośrednio przed wstrzyknięciem zwiększają tolerancję pacjenta.

Dawkowanie

Diagnostyka. In vivo: zaleca się stosowanie 100 µg/ml ALK 802 jad osy (Solupric SQ) do wykonania testu skórnego z nakłuwaniem przez kroplę badanego roztworu, u pacjentów szczególne wrażliwych 1 µg/ml lub 10 µg/ml; In vitro: ustalenie gatunku powodującego objawy można przeprowadzić przy pomocy testu na swoistość IgE. Leczenie. Faza podstawowa zwiększania dawki: Zalecana dawka początkowa to 0,1 ml o stężeniu 0,1 µg/ml. W przypadku skrajnie wrażliwych pacjentów, zaleca się zmniejszenie dawki do 0,1 ml o stężeniu 0,01 µg/ml. Po każdym wstrzyknięciu zwiększa się dawkę aż do osiągnięcia dawki maksymalnej (tolerowanej przez pacjenta, zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w ulotce dołączonej do opakowania). Konwencjonalne zwiększanie dawki: jedno wstrzyknięcie, co 3-7 dni. Immunoterapia przyspieszona zmodyfikowana (w trybie "clustered") w warunkach ambulatoryjnych: 2-4 wstrzyknięcia, co 30 min, raz w tygodniu. Odstępy czasu między sesjami można zwiększyć maksymalnie do 2 tygodni. Immunoterapia przyspieszona (w trybie "rush") Wstrzyknięcia w odstępach 2-godzinnych podczas pobytu szpitalnego. Maksymalnie 4 wstrzyknięcia dziennie. Faza terapii podtrzymującej: Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 1 ml 100 µg/ml preparatu. Po osiągnięciu dawki podtrzymującej odstęp zwiększa się do 1, 2 i co czwartego tygodnia. W fazie podtrzymującej preparat podaje się co 4 tygodnie. Czas leczenia wynosi co najmniej 3 lata (3-5 lat). Szczegółowe informacje dotyczące testów skórnych, immunoterapii tradycyjnej i przyspieszonej oraz leczenia podtrzymującego - patrz: ulotka dołączona do opakowania.

Uwagi

Odczulanie należy przeprowadzać w warunkach dostępu do zestawu reanimacyjnego. Po podaniu preparatu pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez 30 min.

Pharmindex