Nowy sklep

już ON-LINE

Sora Forte

Działanie

Permetryna działa na wesz głowową. Działanie neurotoksyczne permetryny polega na przedłużeniu otwarcia zależnych od napięcia kanałów sodowych w błonie komórkowej neuronów pasożyta, zmianie przewodnictwa nerwowego w organizmie wszy, porażeniu ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego wszy. Badania kliniczne u dorosłych i dzieci potwierdzają skuteczność permetryny w stężeniach od 5 mg/ml do 50 mg/ml. Skuteczność permetryny w stężeniu 10 mg/ml wahała się w granicach 91,5-99%. Permetryna wchłania się z nieuszkodzonej skóry i błon śluzowych w niewielkiej ilości (0,5-2%).

Wskazania

Wszawica głowowa u osób dorosłych oraz u dzieci w wieku powyżej 3 lat. Szampon leczniczy stosuje się leczniczo we wszawicy głowowej w celu usunięcia pasożytów, a także profilaktycznie u osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z osobami, u których stwierdzono występowanie wszawicy głowowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne piretroidy, pyretryny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Lek należy stosować wyłącznie na włosy głowy; nie stosować na brwi, rzęsy oraz we wszawicy łonowej. Lek tylko do stosowania zewnętrznego. Nie należy stosować leku u osób z odczynami alergicznymi. U pacjentów z nadwrażliwością na chryzantemy lub inne rośliny z rodziny astrowatych leczenie można stosować wyłącznie, jeśli jest ściśle wskazane. W takich przypadkach leczenie należy jak najszybciej zmienić i zastosować lek o innej budowie chemicznej. Lek może powodować podrażnienie oczu i błon śluzowych - należy unikać kontaktu szamponu oraz wytworzonej piany z oczami. W przypadku kontaktu szamponu leczniczego lub piany z oczami, należy je przemyć obficie wodą. W razie podrażnienia skóry, należy przerwać stosowanie leku oraz przemyć podrażnione miejsca dużą ilością wody. Lek zawiera 3,675 mg - 4,095 mg glikolu propylenowego w każdym gramie, który może powodować podrażnienie skóry. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ciąża i laktacja

O stosowaniu leku w czasie ciąży i w czasie karmienia piersią może zadecydować wyłącznie lekarz. Nie przeprowadzono badań leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią ani na zwierzętach.

Działania niepożądane

Często: świąd, rumień i wysypka. Częstość nieznana: przemijające i niewielkie odczyny skórne, najczęściej w postaci pieczenia, swędzenia; parastezje, podniecenie, drżenie mięśni, przeczulica skóry, lekkie swędzenie i pieczenie. Objawy te ustępowały w ciągu 24 h. Działania niepożądane obserwowane u osób często stosujących permetrynę (np. personel medyczny) związane były z działaniem permetryny na układ nerwowy.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i dzieci powyżej 3 lat. Przed użyciem leku należy kilkakrotnie wstrząsnąć opakowaniem. Na zmoczone włosy nałożyć szampon i równomiernie go rozprowadzić, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru za uszami i z tyłu głowy. Włosy należy masować aż do uzyskania obfitej piany. W celu zwiększenia skuteczności zabiegu można nałożyć jednorazowy czepek na włosy pokryte szamponem. Uzyskaną pianę należy pozostawić na 10 minut, a następnie dokładnie spłukać włosy wodą i starannie wyczesać załączonym do opakowania grzebieniem, w celu usunięcia martwych wszy i ich jaj (gnid). Ze względu na cykl rozwojowy wszy, po upływie 10 dni, kurację należy wykonać ponownie. Dopuszczalne jest powtórzenie zabiegu przed upływem 10 dni w przypadku stwierdzenia obecności wszawicy. Równolegle z wykonywanymi zabiegami należy podjąć działania w celu usunięcia wszy z odzieży i otoczenia. Jeżeli po wykonaniu powtórnego zabiegu stwierdza się obecność żywych wszy może to oznaczać ich oporność na działanie permetryny. W przypadku nieskuteczności leczenia wszawicy głowowej, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, aby lekarz zadecydował o kontynuowaniu leczenia innym lekiem. Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania. Sposób podania. Lek należy stosować wyłącznie na włosy głowy.

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex