Znajdź lek

Sorel Plus

Działanie

Lek przeciwłuszczycowy do stosowania miejscowego. Kalcypotriol jest analogiem witaminy D. Badania in vitro sugerują, że lek indukuje różnicowanie i hamuje proliferację keratynocytów.

Wskazania

Miejscowe leczenie łuszczycy pospolitej o przebiegu łagodnym do umiarkowanego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Stwierdzone zaburzenia gospodarki wapniowej. Hiperkalcemia.

Środki ostrożności

Nie stosować preparatu na skórę twarzy. Skuteczność i bezpieczeństwo długotrwałego stosowania u dzieci nie zostały ustalone. Nie dodawać do preparatu leków ułatwiających przenikanie preparatu przez skórę (takich jak kwas salicylowy) oraz nie stosować opatrunków okluzyjnych. Nie stosować preparatu u pacjentów z zaburzeniami nerek lub wątroby, ze względu na ograniczone doświadczenie. W przypadku rozpoczęcia stosowania kalcypotriolu podczas cyklu leczenia promieniowaniem UVB może doprowadzić do powstania ciemnych obszarów przebarwienia oraz wyprysku fotouczuleniowego. Preparat należy nakładać co najmniej 2 h przed zastosowaniem promieniowania UVB oraz nie stosować preparatu u pacjentów otrzymujących promieniowanie UVB w dawce rumieniotwórczej lub subrumieniotwórczej. Preparat zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Ciąża i laktacja

Należy unikać stosowania preparatu w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: świąd, uczucie pieczenia, kłucia, podrażnienie, suchość skóry, rumień, wysypka (łuszcząca, rumieniowa, plamisto-grudkowa, krostkowa). Niezbyt często: wyprysk, kontaktowe zapalenie skóry, zaostrzenie łuszczycy. Bardzo rzadko: hiperkalcemia, hiperkalciuria. Ponadto obserwowano: przemijające zmiany zabarwienia skóry, przemijające reakcje nadwrażliwości na światło i reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk okolicy oczodołów lub obrzęk twarzy), okołoustne zapalenie skóry.

Interakcje

Jednoczesne miejscowe stosowanie kalcypotriolu i pochodnych kwasu salicylowego może powodować inaktywację kalcypotriolu. Brak doświadczenia dotyczącego jednoczesnego stosowania z innymi preparatami przeciwłuszczycowymi na tym samym obszarze skóry.

Dawkowanie

Zewnętrznie. W monoterapii początkowo stosować preparat 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę. W leczeniu podtrzymującym częstość stosowania zmniejszyć do podawania raz na dobę. Maksymalna ilość stosowanej maści nie powinna przekraczać 100 g na tydzień. Jeśli preparat stosowany jest jednocześnie z kremem lub płynem zawierającym kalcypotriol, całkowita dawka tygodniowa kalcypotriolu nie powinna być większa niż 5 mg. W leczeniu skojarzonym preparat jest dobrze tolerowany w przypadku, gdy jest stosowany 2 razy na dobę w skojarzeniu z fototerapią, acytretyną, cyklosporyną lub raz na dobę w skojarzeniu z kortykosteroidami do stosowania miejscowego (preparat stosować rano, a lek steroidowy wieczorem). Wyraźny wynik leczenia widoczny jest zazwyczaj po upływie maksymalnie 4-8 tyg. Leczenie można powtarzać.

Uwagi

Podczas długotrwałego stosowania preparatu na dużej powierzchni skóry należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy.

Pharmindex