Thiogamma

Thiogamma to lek wydawany wyłącznie na receptę, którego wskazaniem do stosowania jest leczenie problemów z czuciem w czasie polineuropatii cukrzycowej. Preparat należy przyjmować doustnie, ściśle z zaleceniami lekarza. Poznaj wskazania, działanie i skutki uboczne stosowania leku.     

Spis treści

Thiogamma - Skład

1 tabl. powl. zawiera 600 mg kwasu tioktynowego. Preparat zawiera laktozę.

Thiogamma - Działanie

Kwas tioktynowy jest substancją wytwarzaną przez organizmy wyższe pełniącą rolę koenzymu w procesach dekarboksylacji oksydacyjnej α-ketokwasów. Ma zdolność przechodzenia z formy utlenionej (mostek dwusiarczkowy w cząsteczce) do formy zredukowanej dihydro- (dwie wolne grupy SH). Badania in vitro sugerują, że obie formy kwasu tioktynowego mają właściwości antyoksydacyjne, neutralizują różne reaktywne formy tlenu. Wykazano korzystny wpływ kwasu tioktynowego na objawy polineuropatii cukrzycowej, takie jak pieczenie, drętwienie i ból. Kwas tioktynowy po podaniu doustnym jest szybko wchłaniany. Z powodu silnego efektu pierwszego przejścia, całkowita biodostępność kwasu tioktynowego po podaniu doustnym wynosi około 20-30% (w porównaniu z podaniem dożylnym). T<sub>0,5</sub> w osoczu wynosi około 25 min.

Reklama

Thiogamma - Wskazania

Zaburzenia czucia związane z polineuropatią cukrzycową.

Thiogamma - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na kwas tioktynowy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Preparatu nie należy podawać dzieciom i młodzieży z powodu braku doświadczenia w tej grupie wiekowej.

Thiogamma - Ostrzeżenia

Ponieważ kwas tioktynowy może powodować hipoglikemię, należy monitorować stężenie glukozy we krwi. Kwas tioktynowy może indukować autoimmunologiczny zespół insulinowy oraz powodować cholestatyczne zapalenie wątroby. Podczas leczenia kwasem tioktynowym notowano przypadki autoimmunologicznego zespołu insulinowego (IAS). Bardziej podatni na wystąpienie IAS w trakcie leczenia kwasem tioktynowym są pacjenci z genotypem ludzkich antygenów leukocytarnych, takim jak allele HLA-DRB1*04:06 i HLA-DRB1*04:03. Allel HLA-DRB1*04:03 (iloraz szans wystąpienia IAS: 1,6) występuje głównie u przedstawicieli rasy białej, liczniej w Europie Południowej niż w Północnej, natomiast allel HLA-DRB1*04:06 (iloraz szans wystąpienia IAS: 56,6) jest spotykany zwłaszcza u pacjentów z Japonii i Korei. Zespół IAS należy brać pod uwagę w rozpoznaniu różnicowym samoistnej hipoglikemii u pacjentów przyjmujących kwas tioktynowy. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Jedna tabl. zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu, co oznacza, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Thiogamma - Ciąża

Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznej metody zapobiegania ciąży. Preparat nie powinien być stosowany w okresie laktacji. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków i dzieci.

Thiogamma - Efekty uboczne

Często: zawroty głowy, nudności. Bardzo rzadko: zaburzenia smaku, wymioty, ból żołądka i jelit, biegunka, reakcje alergiczne (jak wysypka skórna, pokrzywka i świąd), hipoglikemia (opisano następujące objawy: zawroty głowy, obfite pocenie się, bóle głowy, zaburzenia widzenia). Częstość nieznana: wstrząs, autoimmunologiczny zespół insulinowy. Podczas stosowania leków zawierających kwas tioktynowy w postaci do podawania dożylnego występowały dodatkowo następujące działania niepożądane: podwójne widzenie, drgawki, trombopatia, plamica, zaburzenia oddychania. Podczas stosowania leków zawierających kwas tioktynowy stwierdzono przypadki autoimmunologicznego zespołu insulinowego oraz cholestatycznego zapalenia wątroby.

Thiogamma - Interakcje

Jednoczesne stosowanie z cisplatyną obniża jej skuteczność. Kwas tioktynowy ma zdolność do chelatowania jonów metali i nie powinien być stosowany jednocześnie z preparatami zawierającymi metale (np. preparaty zawierające żelazo, magnez, produkty mleczne z powodu zawartego w nich wapnia). Jeśli całkowita dawka dobowa leku przyjmowana jest 30 min przed śniadaniem, żelazo i preparaty zawierające magnez mogą być przyjmowane podczas obiadu lub wieczorem. Działanie leków przeciwcukrzycowych (insulina i inne doustne leki przeciwcukrzycowe) obniżające poziom cukru, może być nasilone. Z tego powodu wskazana jest ścisła kontrola glikemii, szczególnie w początkowej fazie leczenia kwasem tioktynowym. W celu uniknięcia objawów hipoglikemii, w niektórych przypadkach może okazać się konieczne zmniejszenie dawki insuliny lub doustnego środka przeciwcukrzycowego. <u>Uwaga:</u> regularne spożywanie alkoholu stanowi znaczący czynnik ryzyka wystąpienia i nasilenia klinicznych objawów neuropatii, i tym samym, może zaburzyć skuteczność leczenia preparatem. Podczas stosowania kwasu tioktynowego należy bezwzględnie unikać spożywania alkoholu. Stosuje się to również do okresów między leczeniem.

Thiogamma - Dawkowanie

Doustnie. <u>Dorośli.</u> Zaburzenia czucia związane z polineuropatią cukrzycową: dawka dobowa - 1 tabl. powl. (co odpowiada 600 mg kwasu tioktynowego) przyjmowana w pojedynczej dawce na około 30 min przed pierwszym posiłkiem. W przypadku ciężkich zaburzeń czucia można początkowo zastosować wlew dożylny leku, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych. <u>Szczególne grupy pacjentów.</u> U pacjentów z niewydolnością nerek nie należy stosować preparatu z uwagi na niewystarczające dane dotyczące stosowania leku. Z uwagi na brak danych dotyczących stosowania kwasu tioktynowego u pacjentów z niewydolnością wątroby, nie należy stosować preparatu. Preparatu nie należy podawać dzieciom i młodzieży z powodu braku danych dotyczących stosowania kwasu tioktynowego w tej grupie wiekowej. <u>Sposób podania.</u> Tabl. należy przyjmować na czczo. Połknąć w całości, popijając wodą. Jednoczesne spożywanie posiłków może utrudniać wchłanianie. Szczególnie ważne u pacjentów z przedłużonym czasem opróżniania żołądka jest przyjmowanie tabl. na 30 min przed śniadaniem. Podstawowym wymaganiem leczenia polineuropatii cukrzycowej jest optymalna kontrola metaboliczna cukrzycy.

Thiogamma - Uwagi

Pharmindex