Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗
Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗
Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗

Trental

Spis treści

Reklama

Trental - skład

1 amp. 5 ml zawiera 100 mg pentoksyfiliny.

Reklama

Trental - działanie

Pentoksyfilina ułatwia przepływ krwi przez naczynia włosowate, poprawiając ukrwienie tkanek. Wykazuje następujące właściwości: zwiększa elastyczność krwinek czerwonych, hamuje agregację krwinek czerwonych, hamuje agregację płytek krwi poprzez nasilenie syntezy prostacykliny, zmniejsza patologicznie powiększone stężenie fibrynogenu, hamuje przyleganie leukocytów do śródbłonka, zmniejsza aktywację leukocytów i wynikające z niej uszkodzenie śródbłonka, zmniejsza lepkość krwi. Opisano też nieznaczne działanie rozszerzające naczynia i inotropowo dodatnie. Lek metabolizowany jest prawie całkowicie w wątrobie. T0,5 pentoksyfiliny wynosi około 1,6 h, a metabolitów - 1-1,6 h. Jest wydalana głównie z moczem w postaci metabolitów.

Trental - wskazania

Zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego spowodowane miażdżycą, cukrzycą, a także zaburzenia krążenia żylnego; chromanie przestankowe lub bóle spoczynkowe, angiopatia cukrzycowa, zarostowa choroba naczyń tętniczych, zmiany troficzne (zespół pozakrzepowy, owrzodzenia podudzi, zgorzel). Zaburzenia krążenia w obrębie gałki ocznej (ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w obrębie siatkówki i naczyniówki oka). Zaburzenia czynności ucha wewnętrznego (np. zaburzenia słuchu, nagła utrata słuchu) spowodowane zmianami krążenia. Stany niedokrwienia mózgu (stany po udarze mózgu, zaburzenia czynności mózgu pochodzenia naczyniowego z objawami takimi jak: brak koncentracji, zawroty głowy, zaburzenia pamięci).

Reklama

Trental - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pentoksyfilinę, inne pochodne metyloksantyny lub pozostałe składniki preparatu. Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Krwawienie o znacznym nasileniu i choroby z dużym ryzykiem krwotoków. Wylew do siatkówki.

Reklama

Trental - ostrzeżenia

Korzyści i ryzyko leczenia należy rozważyć podając lek we wlewie dożylnym pacjentom z zaawansowaną miażdżycą naczyń wieńcowych i mózgowych z nadciśnieniem tętniczym, a także z ciężką arytmią (pacjenci z ciężką arytmią lub po przebytym zawale mięśnia sercowego powinni być szczególnie starannie monitorowani). Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) lub z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku we wlewie pacjentom ze szczególnym ryzykiem nagłego obniżenia ciśnienia krwi oraz u pacjentów z chorobami autoimmunnologicznymi (toczeń rumieniowy układowy, kolagenozy mieszane).

Reklama

Trental - ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w ciąży (brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tym okresie). Lek przenika do mleka matki w niewielkich ilościach, które nie powinny mieć wpływu na niemowlę, jednak ze względu na brak wystarczających danych, stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią powinno być ograniczone do szczególnie uzasadnionych przypadków.

Reklama

Trental - efekty uboczne

Często: nudności, wymioty, wzdęcia, uczucie pełności, biegunka, uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy, uczucie gorąca). Rzadko: ból i zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca (np. tachykardia), świąd, rumień, pokrzywka. Bardzo rzadko: cholestaza wewnątrzwątrobowa, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, nagłe obniżenie ciśnienia krwi, objawy dławicy piersiowej, epizody krwawienia (na skórze, błonach śluzowych, w przewodzie pokarmowym). Pojedyncze przypadki: niepokój, zaburzenia snu, aseptyczne zapalenie opon mózgowych (prawdopodobnie predysponowani są pacjenci z chorobami z autoagresji), trombocytopenia, ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny).

Trental - interakcje

Pentoksyfilina może nasilać działanie: leków hipotensyjnych, leków przeciwzakrzepowych (należy zachować ostrożność ze względu na zwiększone ryzyko krwawień), doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny (ryzyko reakcji hipoglikemicznych), teofiliny (ryzyko nasilenia jej działań niepożądanych).

Trental - dawkowanie

Dożylnie w postaci wlewu. W zależności od ciężkości zaburzeń krążenia, masy ciała i tolerancji leku stosuje się dawkę 100-600 mg pentoksyfiliny rozcieńczone w 100-500 ml soli fizjologicznej lub płynu Ringera w 1 lub 2 dawkach na dobę. Wlew należy podawać z prędkością 100 mg/h. Maksymalna dawka dobowa pentoksyfiliny, podanej doustnie i parenteralnie, wynosi 1200 mg. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) dawkę należy zmniejszyć do 50-70% dawki standardowej. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby dawkę należy zmniejszyć w zależności od nasilenia objawów choroby i tolerancji preparatu. U pacjentów z niedociśnieniem lub niestabilną czynnością układu krążenia wlew należy rozpoczynać od małej dawki i stopniowo ją zwiększać, ponieważ istnieje ryzyko przemijającego, nagłego zmniejszenia ciśnienia krwi z tendencją do omdleń lub bardzo rzadko - objawów choroby wieńcowej. Pacjentom z niewydolnością krążenia nie należy podawać wlewów o dużej objętości; w przypadku ciężkich zaburzeń krążenia można stosować łącznie z formą doustną. U pacjentów z zaawansowanymi stanami chorobowymi (szczególnie z silnym bólem spoczynkowym, zgorzelą lub owrzodzeniem) może być wskazane podanie ciągłego, 24-godzinnego wlewu; w takich sytuacjach podawać 0,6 mg/kg mc./h; objętość wlewu 1-1,5 l na dobę.

Trental - uwagi

Preparat można rozcieńczyć roztworem soli fizjologicznej lub płynem Ringera, w innych przypadkach należy sprawdzić zgodność farmaceutyczną roztworu zastosowanego do rozcieńczenia.


Podobne leki
Agapurin
PentoHEXAL
Polfilin
Apo-Pentox

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!