Znajdź lek

Verhist

Działanie

Betahistyna działa agonistycznie na receptor histaminowy H1 w obrębie obwodowych naczyń krwionośnych. Nie wyjaśniono mechanizmu działania betahistyny w zespole Meniere'a. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może wynikać z jej zdolności do modyfikowania krążenia w obrębie ucha wewnętrznego lub z bezpośredniego działania na neurony jądra przedsionkowego. Betahistyna całkowicie wchłania się po podaniu doustnym, osiągając Cmax ok. 1 h po podaniu na czczo. Jest metabolizowana w wątrobie do nieaktywnego kwasu 2-pirydylooctowego i wydalana z moczem.

Wskazania

Leczenie zespołu Meniere'a, który może objawiać się zawrotami głowy, dzwonieniem w uszach, niedosłuchem i nudnościami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na betahistynę lub pozostałe składniki preparatu. Guz chromochłonny nadnerczy.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży <18 lat. Ostrożnie stosować u pacjentów: z astmą oskrzelową; z chorobą wrzodową (czynną i w wywiadzie); z pokrzywką, wysypką lub alergicznym nieżytem nosa (ryzyko nasilenia objawów); z ciężkim nadciśnieniem tętniczym. Ze względu na zawartość laktozy, nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania w ciąży. Betahistyna przenika do mleka matki w stężeniu podobnym do osoczowego; nie jest znany wpływ betahistyny w takich stężeniach na noworodki - unikać stosowania w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Rzadko: podrażnienie przewodu pokarmowego, nudności i dyspepsja. Bardzo rzadko: wysypki skórne i świąd. Częstość nieznana: ból głowy, senność.

Interakcje

Istnieją doniesienia o interakcji betahistyny z etanolem i z preparatem zawierającym pirymetaminę oraz dapson, a także o nasilaniu działania betahistyny przez salbutamol. Betahistyna jest analogiem histaminy, teoretycznie możliwie są interakcje z lekami przeciwhistaminowymi, choć nigdy ich nie opisano.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku): na początku leczenia 8-16 mg 3 razy na dobę; dawka podtrzymująca 24-48 mg na dobę. Lek przyjmować podczas posiłku. Dawkę dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Poprawa może nastąpić dopiero po upływie kilku tygodni leczenia. Tabletki są podzielne.

Uwagi

W przypadku wystąpienia senności należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex