Nowy sklep

już ON-LINE

Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus

Działanie

Oksymetazolina jest bezpośrednio działającą aminą sympatykomimetyczną. Działa na receptory α-adrenergiczne w naczyniach błony śluzowej nosa zwężając je i zmniejszając przekrwienie. Działanie leku występuje w ciągu kilku minut i utrzymuje się do 12h. Podczas miejscowego zastosowania na błonę śluzową nosa nie obserwuje się znaczącego klinicznie wchłaniania chlorowodorku oksymetazoliny.

Wskazania

Objawowe leczenie niedrożności nosa.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO lub przyjmowanie ich w ciągu ostatnich 2 tyg. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Pacjenci po przezklinowej hipofizektomii. Ostra choroba wieńcowa lub duszność w przebiegu niewydolności serca. Zapalenie skóry lub błony śluzowej przedsionka nosa i wysychające zapalenie błony śluzowej nosa.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobami serca, w tym dławicą piersiową, nadczynnością tarczycy, cukrzycą i rozrostem gruczołu krokowego. Jeśli objawy nasilą się lub nie ulegną poprawie po 3 dniach stosowania, należy ponownie ocenić stan pacjenta. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować obrzęk błony śluzowej nosa, szczególnie podczas długotrwałego stosowania. Jeśli taka reakcja (przewlekła niedrożność nosa) jest podejrzewana, należy stosować inne leki do stosowania do nosa nie zawierające środków konserwujących. Jeśli leki do stosowania do nosa, bez środków konserwujących, są niedostępne, należy rozważyć zastosowanie leku w innej postaci.

Ciąża i laktacja

Z powodu niewystarczających danych, preparatu nie należy stosować w ciąży i podczas karmienia piersią, chyba że na polecenie lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki, ponieważ przedawkowanie może zmniejszyć przepływ krwi łożyskowej i wytwarzanie mleka.

Działania niepożądane

Niezbyt często: kichanie, suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa, jamy ustnej i gardła. Rzadko: lęk, sedacja, drażliwość, zaburzenia snu, tachykardia, kołatanie serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, przekrwienie reaktywne, ból głowy, nudności, wysypka i zaburzenia widzenia. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany może prowadzić do osłabienia działania i (lub) ponownego przekrwienia błony śluzowej nosa.

Interakcje

Leku nie należy stosować w skojarzeniu z inhibitorami MAO lub przez okres do 2 tyg. po stosowaniu inhibitorów MAO, ze względu na ryzyko wystąpienia interakcji prowadzących do nadciśnienia tętniczego. Lek wchodzi w interakcje z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi powodując zwiększenie ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego i arytmii serca. Działanie β-adrenolityków i innych leków przeciwnadciśnieniowych, takich jak metylodopy oraz betanidyny, debryzochiny i guanetydyny może być antagonistyczne. Podczas jednoczesnego stosowania sympatykomimentyków i leków stosowanych w chorobie Parkinsona, takich jak bromokryptyna, rozwinąć się może nasilona toksyczność sercowo-naczyniowa.

Dawkowanie

Donosowo. Dorośli i dzieci w wieku >10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego maksymalnie 2-3 razy na dobę. Dzieci w wieku 6-10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego maksymalnie 2-3 razy na dobę. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Leku nie należy stosować przez okres dłuższy niż 5-7 dni z rzędu. Lek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex