Znajdź lek

Vinpocetine Hasco

Działanie

Winpocetyna jest półsyntetyczną pochodną winkaminy, wyodrębnionej z Vinca minor. Winpocetyna rozszerza naczynia o.u.n. Zwiększa przyswajanie tlenu i glukozy przez neurony i zwiększa metabolizm tlenowy glukozy (zwłaszcza w stanach hipoksji czyli niedotlenienia) wskutek czego maleje produkcja kwasu mlekowego i zwiększa się synteza ATP. Poprawia mikrokrążenie w mózgu, hamuje agregację płytek krwi, obniża patologicznie zwiększoną lepkość krwi, poprawia elastyczność erytrocytów krwi i obniża ich zdolność do wychwytu adenozyny. Zwiększa stężenie cyklicznego GMP i cyklicznego AMP przez hamowanie enzymu fosfodiesterazy, blokując kanały sodowe, działa przeciwdrgawkowo i neuroochronnie. Zmniejsza nekrozy neuronalne hipokampu i zwiększa miejscowy przepływ krwi. Szybko się wchłania i Cmax po doustnym podaniu osiąga w osoczu po 1h. Wiązanie z białkami wynosi 66%. Głównym metabolitem winpocetyny jest kwas apowinkaminowy (AVA), który u ludzi stanowi 25-30% metabolitów. T0,5 winpocetyny u ludzi wynosi 4,83 ± 1,29 h. Winpocetyna wydalana jest głównie z moczem (60%) oraz z kałem (40%).

Wskazania

Leczenie psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego. Leczenie przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka. Leczenie zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na winpocetynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ostre postacie choroby niedokrwiennej serca i ciężkie zaburzenia rytmu serca. Ostra faza udaru krwotocznego. Ciąża i okres karmienia piersią. Preparatu nie należy stosować u dzieci ze względu na brak wystarczających badań klinicznych.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów ze schorzeniami alergicznymi w wywiadzie i u pacjentów leczonych alkaloidami Vinca minor. Ze względu na zawartość laktozy, nie należy stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Działania niepożądane

Niezbyt często: zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i ból głowy, osłabienie (objawy te mogą być związane z chorobą podstawową); zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), uderzenia krwi do głowy; nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; alergiczne odczyny skórne; obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca (objawy te ustępowały samoistnie i dlatego nie jest pewne, czy powodem wystąpienia tych objawów było zastosowanie winpocetyny). Rzadko: bóle brzucha; leukopenia.

Interakcje

W badaniach klinicznych nie obserwowano interakcji gdy winpocetynę podawano z β-adrenolitykami (tj. chloranolol, pindolol) oraz klopamidem, glibenklamidem, digoksyną, acenokumarolem, hydrochlorotiazydem. W pojedynczych przypadkach winpocetyna nasila hipotensyjne działanie α-metylodopy, dlatego podczas stosowania terapii skojarzonej zaleca się regularną kontrolę ciśnienia krwi. Należy zachować ostrożność stosując winpocetynę w skojarzeniu z lekami działającymi na o.u.n., jak również z lekami przeciwarytmicznymi i przeciwzakrzepowymi.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 tabl. (5-10 mg) 3 razy na dobę; dawka podtrzymująca: 1 tabl. (5 mg) 3 razy na dobę. Lek należy przyjmować po posiłku.

Uwagi

Podczas długotrwałego leczenia należy monitorować parametry biochemiczne krwi. Zaleca się kontrolę zapisu EKG w przypadku zespołu wydłużonego odcinka QT lub stosowania dodatkowego leku powodującego wydłużenie odcinka QT. Brak danych dotyczących wpływu winpocetyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex