Węgiel leczniczy (Norit)

Spis treści

Węgiel leczniczy (Norit) - skład

1 kaps. twarda zawiera 200 mg węgla leczniczego.

Węgiel leczniczy (Norit) - Działanie

Węgiel leczniczy ma dużą zdolność absorbującą. Podany doustnie pokrywa błonę śluzową przewodu pokarmowego warstwą chroniącą ją przed szkodliwym działaniem substancji znajdujących się w przewodzie pokarmowym. Należy stosować duże dawki węgla, gdyż adsorbuje on nie tylko substancje toksyczne. Lek posiada zdolność do nieselektywnego wiązania znajdujących się w przewodzie pokarmowym substancji, w tym gazów jelitowych, leków, bakterii oraz substancji toksycznych i drażniących, uniemożliwiajac ich wchłoniecie. Jest on bardzo skutecznym środkiem adsorbującym, 1 g węgla może zaadsorbować 1,8 g sublimatu, 400 mg fenolu, 800 mg morfiny, 300 mg etanolu. Preparat działa zapierająco. Nie jest wchłaniany z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym jest w całości wydalany z kałem.

Węgiel leczniczy (Norit) - wskazania

Nieżyty jelit, biegunka, wzdęcia, nadmierna fermentacja jelitowa, np. przy zmianach klimatu lub składu pokarmu. Jako lek uzupełniajacy w leczeniu zatruć toksycznymi substancjami, z wyjątkiem zatruć cyjankami, mocnymi kwasami i zasadami.

Węgiel leczniczy (Norit) - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na węgiel leczniczy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Rozstrój żoładka. Podejrzenie niedrożnosci jelit. Ostry ból brzucha. Wrzodziejące zapalenie okrężnicy. Nie stosować u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.

Węgiel leczniczy (Norit) - ostrzeżenia

Węgla leczniczego nie należy stosować z innymi lekami, gdyż może je adsorbować i osłabiać ich działanie. Podczas leczenia węglem aktywowanym stolce mogą mieć ciemne lub czarne zabarwienie. W przypadku trwania biegunki po 3 dniach leczenia należy przeprowadzić dodatkowe badania kliniczne i biochemiczne w celu określenia przyczyny choroby. W leczeniu ostrych zatruć inne niezbędne leki należy podawać parenteralnie, jeśli konieczne jest wywołanie wymiotów przez lek doustny, należy wywołać je przed podaniem węgla. Węgiel należy podać 30-60 min po ustaniu wymiotów. Nie stosować węgla jeśli niezbędne jest podanie specyficznego antidotum, np. metioniny doustnie. Zagrożenie aspiracją do płuc, zwłaszcza w zatruciu lekami hamującymi o.u.n. lub mogącymi wywołać drgawki u pacjentów nieprzytomnych, wymaga przed wykonaniem płukania żołądka zabezpieczenia w postaci intubacji. Preparat należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. opioidy). Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia preparatem, gdyż ciężka i długotrwała biegunka może spowodować zaburzenia wodno-elektrolitowe. Węgiel leczniczy jest mało skuteczny w zatruciach m.in. kwasem borowym, siarczanem żelazawymi i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, metanolem, etanolem, glikolem etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej, a także kwasami mineralnymi i zasadami. Pacjenci przyjmujący preparat przez 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki, u których pomimo leczenia utrzymują się objawy powinni skontaktować się z lekarzem. Jeśli u pacjentów leczonych z powodu biegunki wystąpi gorączka lub krew w stolcu, powinni oni również skontaktować się z lekarzem.

Węgiel leczniczy (Norit) - ciąża

Nie są znane przeciwwskazania do stosowania leku w ciaży i okresie karmienia piersią.

Węgiel leczniczy (Norit) - efekty uboczne

Rzadko: zaparcia. Ponadto: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty (zwłaszcza u dzieci), czarne zabarwienie stolca. Opisywano aspiracje do płuc (zwłaszcza podczas wymiotów po podaniu wegla).

Węgiel leczniczy (Norit) - interakcje

Węgiel leczniczy podawany równocześnie z innymi lekami osłabia ich wchłanianie z przewodu pokarmowego i ich działanie. Inne leki należy stosować co najmniej 2 h przed lub 2 h po przyjęciu węgla leczniczego.

Węgiel leczniczy (Norit) - dawkowanie

Doustnie. Biegunka: 3-4 kaps. jednorazowo, popijajac niewielką iloscią wody; w razie koniecznosci można dawkę powtórzyc 3 lub wiecej razy w ciagu dnia. Zatrucie: niezwłocznie zażyc 10 kaps. (jedna po drugiej), popijając niewielką iloscią wody; dawkę należy powtórzyc kilkakrotnie po krótkich przerwach. Zawiesinę węgla aktywowanego można podawać przez zgłębnik żoładkowy, np. podczas płukania zoładka.

Węgiel leczniczy (Norit) - uwagi

Pharmindex