Nowy sklep

już ON-LINE

Xamiol

Działanie

Lek przeciwłuszczycowy do stosowania miejscowego. Kalcypotriol jest analogiem witaminy D. Dane in vitro sugerują, że kalcypotriol indukuje różnicowanie i hamuje proliferację keratynocytów. Sugerowana jest taka podstawa jego działania w leczeniu łuszczycy. Dipropinoan betametazonu działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo, zwężająco na naczynia krwionośne i immunosupresyjnie.

Wskazania

Miejscowe leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Erytrodermia łuszczycowa, łuszczyca złuszczająca, łuszczyca krostkowa. Zaburzenia metabolizmu wapnia. Wirusowe zakażenie skóry (np. herpes - opryszczka czy varicella - ospa wietrzna), grzybicze lub bakteryjne zakażenie skóry, zakażenia pasożytnicze, zmiany skórne w przebiegu gruźlicy, okołowargowe zapalenie skóry, atrofia skóry, rozstępy skórne, łamliwość żył skórnych, rybia łuska, trądzik pospolity, trądzik różowaty, owrzodzenia i rany.

Środki ostrożności

Ze względu na zawartość silnego kortykosteroidu (grupa III) należy unikać jednoczesnego stosowania żelu z innymi steroidami na skórę głowy. W czasie stosowania miejscowo kortykosteroidów mogą również wystąpić działania niepożądane występujące w przypadku stosowania kortykosteroidów o działaniu ogólnym, takie jak supresja czynności kory nadnerczy lub wpływ na metaboliczną kontrolę cukrzycy. Jest to związane z wchłanianiem kortykosteroidu do organizmu. Należy unikać stosowania leku pod opatrunkiem okluzyjnym, na duże powierzchnie uszkodzonej skóry lub błon śluzowych oraz fałdów skórnych, ponieważ zwiększa to ogólnoustrojowe wchłanianie kortykosteroidów. Ze względu na zawartość kalcypotriolu w przypadku przekroczenia maksymalnej dobowej dawki (15 g), może wystąpić hiperkalcemia. Niemniej jednak stężenie wapnia w surowicy szybko powraca do normy po przerwaniu terapii. Ryzyko hyperkalcemii jest minimalne, jeżeli przestrzegane są zalecenia dotyczące stosowania kalcypotriolu. Należy unikać leczenia na powierzchni skóry większych niż 30% powierzchni ciała. Skóra twarzy i narządów płciowych jest bardzo wrażliwa na kortykosteroidy - nie należy stosować preparatu w tych miejscach. Należy unikać wprowadzenia i przypadkowego naniesienia preparatu na twarz, usta i oczy. W przypadku wtórnego zakażenia zmian na skórze, należy zastosować terapię przeciwbakteryjną. Jednakże w sytuacji nasilenia się infekcji należy odstawić kortykosteroidy. W trakcie leczenia łuszczycy miejscowo stosowanymi kortykosteroidami istnieje ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej lub „efektu z odbicia” po odstawieniu preparatu. Dlatego wskazana jest opieka lekarska po zakończeniu terapii. Podczas długotrwałego stosowania preparatu rośnie ryzyko miejscowych i ogólnych działań niepożądanych kortykosteroidów. Należy przerwać leczenie, jeżeli wystąpią objawy związane z długotrwałym stosowaniem kortykosteroidów. Brak doświadczeń ze stosowaniem preparatu w leczeniu łuszczycy kropelkowatej. Leczenie maścią Daivobet wskazaną do stosowania w przypadku zmian łuszczycowych na ciele nie wyklucza jednoczesnego stosowania preparatu w leczeniu zmian łuszczycowych owłosionej skóry głowy. Doświadczenia dotyczące równoczesnego stosowania  preparatu z innymi lekami przeciwłuszczycowymi do stosowania miejscowego na tę samą powierzchnię skóry lub z innymi preparatami przeciwłuszczycowymi o działaniu ogólnym, czy z fototerapią są ograniczone. W trakcie leczenia preparatem należy ograniczyć lub unikać silnej ekspozycji na naturalne promieniowanie słoneczne i (lub) sztuczne promieniowanie UV. Miejscowe stosowanie kalcypotriolu w połączeniu z naświetleniami (promieniowaniem) UV powinno mieć miejsce w sytuacji, gdy lekarz i pacjent uznają, że potencjalne korzyści leczenia przewyższają potencjalne ryzyko. Preparat zawiera butylohydroksytoluen, który może wywoływać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Ciąża i laktacja

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży. Badania epidemiologiczne (mniej niż 300 zakończonych rozwiązaniem ciąż) nie wykazały wad wrodzonych u niemowląt urodzonych przez kobiety leczone kortykosteroidami w trakcie ciąży. Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest pewne. Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści dla matki przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami dla dziecka. Betametazon przenika do mleka matki, jednakże ryzyko negatywnego wpływu na płód w przypadku stosowania dawek terapeutycznych jest mało prawdopodobne. Nie ma danych dotyczących przenikania kalcypotriolu do mleka matki. Należy zachować ostrożność w zlecaniu terapii preparatem u kobiet karmiących piersią.

Działania niepożądane

Często: świąd. Niezbyt często: zakażenia skóry (bakteryjne, grzybicze i wirusowe), zapalenie grudek chłonnych mieszków włosowych, podrażnienie oka, zaostrzenie łuszczycy, zapalenie skóry, rumień, wysypka (np. rumieniowa, krostkowa), trądzik, uczucie pieczenia skóry, podrażnienie skóry, suchość skóry, ból w miejscu aplikacji. Rzadko: nadwrażliwość, rozstępy skórne, złuszczanie się skóry, efekt z odbicia. Działania niepożądane zaobserwowane odpowiednio dla kalcypotriolu i betametazonu. Kalcypotriol. Działania niepożądane obejmują reakcje w miejscu stosowania, świąd, podrażnienie skóry, uczucie pieczenia i kłucia, suchość skóry, rumień, wysypkę, zapalenie skóry, wyprysk i nasilenie łuszczycy, nadwrażliwość na światło, reakcje nadwrażliwości, w tym rzadkie przypadki obrzęku naczynioruchowego i obrzęku twarzy. Działania ogólnoustrojowe po miejscowym leczeniu występują bardzo rzadko, powodując hiperkalcemię lub hiperkalciurię. Betametazon (w postaci dipropionianu). Po miejscowym leczeniu wystąpić mogą reakcje miejscowe (szczególnie po długotrwałym stosowaniu) w postaci zaników skóry, teleangiektazji, rozstępów, zapalenia grudek chłonnych mieszków włosowych, nadmiernego owłosienia, okołowargowego zapalenia skóry, alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, odbarwień i prosaków koloidowych. W trakcie leczenia łuszczycy istnieje ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej. Reakcje ogólnoustrojowe po miejscowych zastosowaniu kortykosteroidów występują rzadko u dorosłych, lecz mogą być ciężkie. Wystąpić może zahamowanie wydzielania hormonów przez korę nadnerczy, zaćma, zakażenia, wpływ na kontrolę metaboliczną cukrzycy i wzrost ciśnienia w gałce ocznej, szczególnie po długotrwałym stosowaniu. Reakcje ogólnoustrojowe występują częściej, jeżeli lek stosuje się pod opatrunkiem okluzyjnym (folia, fałdy skóry), kiedy stosowany jest długotrwale oraz na duże powierzchnie skóry. Nie zaobserwowano żadnych nowych działań niepożądanych i reakcji u 109 nastolatków w wieku 12-17 lat z łuszczycą owłosionej skóry leczonych żelem przez 8 tyg. Z powodu wielkości badań, nie można jednak wyciągać wiążących wniosków dotyczących profilu bezpieczeństwa stosowania żelu w grupie młodzieży, w porównaniu z dorosłymi.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli. Preparat należy nakładać na skórę objętą łuszczycą raz na dobę. Zalecany okres leczenia to 4 tyg. Jeśli konieczne jest kontynuowanie leczenia lub jego wznowienie po tym czasie można je rozpocząć po konsultacji z lekarzem i pod kontrolą lekarza. Podczas stosowania preparatu zawierającego kalcypotriol, maksymalna dobowa dawka nie może przekraczać 15 g. Powierzchnia ciała leczona kalcypotriolem nie powinna być większa niż 30%. Zwykle do leczenia owłosionej skóry głowy wystarczy 1 g do 4 g żelu na dobę (1 łyżeczka do herbaty zawiera 4 g żelu). Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są ograniczone - brak zaleceń dotyczących dawkowania. Preparat nie powinien być stosowany na skórę twarzy i w okolice oczu. Po użyciu należy dokładnie umyć ręce. Aby osiągnąć optymalny wynik leczenia, zaleca się, aby nie myć włosów bezpośrednio po nałożeniu żelu. Preparat powinien pozostać na skórze głowy przez całą noc lub dzień.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Pharmindex