Nowy sklep

już ON-LINE

Zenostig

Działanie

Wykazano działanie agonistyczne betahistyny na receptory H1. Mechanizm działania betahistyny w chorobie Meniere'a nie jest wyjaśniony. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może wynikać z jej zdolności do modyfikacji krążenia w uchu wewnętrznym lub z bezpośredniego wpływu na neurony jądra przedsionkowego. Poza tym betahistyna zwiększa przepuszczalność nabłonka płucnego, u niektórych pacjentów może powodować nieznaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego, w niewielkim stopniu wpływa także na czynność gruczołów zewnątrzwydzielniczych. Po podaniu doustnym betahistyna wchłania się całkowicie z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po ok. 1 h od podania na czczo. Lek nie wiąże się lub wiąże się w niewielkim stopniu z białkami osocza. Metabolizowany jest w wątrobie. Znany jest jeden metabolit - kwas 2-pirydylooctowy. Ok. 80-90% dawki wydalane jest z moczem.

Wskazania

Choroba Meniere'a, charakteryzująca się następującymi objawami: zawroty głowy, szumy uszne, utrata słuchu i nudności.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Guz chromochłonny nadnerczy.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat (brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa). Ostrożnie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową, z czynną lub przebytą chorobą wrzodową, u pacjentów z pokrzywką, wysypką lub alergicznym nieżytem nosa oraz u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem tętniczym. Lek zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Rzadko: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, dyspepsja. Bardzo rzadko: wysypki skórne i świąd. Obserwowano także ból głowy i sporadycznie senność.

Interakcje

Istnieją doniesienia o interakcji betahistyny z etanolem i z preparatem zawierającym pirymetaminę i dapson oraz o nasilaniu działania betahistyny przez salbutamol.

Dawkowanie

Doustnie. Tabletki 8 mg i 16 mg. Dorośli: na początku leczenia 8-16 mg 3 razy na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi 24-48 mg na dobę. Tabletki 24 mg. Dorośli: 12-24 mg 2 razy na dobę. Lek przyjmować podczas posiłku. Dawkę dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Poprawa może nastąpić dopiero po upływie kilku tygodni leczenia. Tabletki 16 mg i 24 mg są podzielne.

Uwagi

W przypadku wystąpienia senności należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex