Znajdź lek

6% Dekstran 70 000

Spis treści

Działanie

Wielkocząsteczkowy polimer glukozy o średniej masie cząsteczkowej 70000 stosowany w roztworach jako środek zwiększający objętość krwi krążącej. Podawany dożylnie podnosi ciśnienie koloidoosmotyczne krwi, wiążąc wodę i zwiększając objętość osocza (1 g dekstranu wiąże 20 ml wody). Wywołuje przemieszczenie wody z przestrzeni zewnątrznaczyniowej do przestrzeni naczyniowej. Wyraźnie zmniejsza lepkość krwi i działa przeciwzakrzepowo. W fazie wstrząsu wpływa na polepszenie przepływu włośniczkowego krwi. T0,5 wynosi 6-8 h. Wydalany z moczem w 65%, reszta ulega zmetabolizowaniu do dwutlenku węgla i wody. Nie przenika bariery krew-mózg.

Wskazania

Leczenie niektórych rodzajów wstrząsu (hipowolemiczny, pooparzeniowy, pokrwotoczny, pourazowy), zapobieganie zakrzepom i zatorom płucnym u operowanych pacjentów z dużym ryzykiem powikłań zatorowo-zakrzepowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na dekstran, rozwinięty lub zagrażający obrzęk płuc, ciężka niewydolność krążenia, skazy krwotoczne, trombocytopenia, hipofibrynogenemia, krwotoczny udar mózgu, ciężkie nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek z oligurią lub anurią (stężenie w surowicy kreatyniny powyżej 177 µmol/l). Pacjenci ze wskazaniami ograniczenia podaży sodu.