To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗

6% Dekstran 70 000

Spis treści

Reklama

6% Dekstran 70 000 - skład

100 ml roztworu zawiera 6,0 g dekstranu o masie cząsteczkowej około 70 000 oraz 0,9 g chlorku sodu.

Reklama

6% Dekstran 70 000 - działanie

Wielkocząsteczkowy polimer glukozy o średniej masie cząsteczkowej 70000 stosowany w roztworach jako środek zwiększający objętość krwi krążącej. Podawany dożylnie podnosi ciśnienie koloidoosmotyczne krwi, wiążąc wodę i zwiększając objętość osocza (1 g dekstranu wiąże 20 ml wody). Wywołuje przemieszczenie wody z przestrzeni zewnątrznaczyniowej do przestrzeni naczyniowej. Wyraźnie zmniejsza lepkość krwi i działa przeciwzakrzepowo. W fazie wstrząsu wpływa na polepszenie przepływu włośniczkowego krwi. T0,5 wynosi 6-8 h. Wydalany z moczem w 65%, reszta ulega zmetabolizowaniu do dwutlenku węgla i wody. Nie przenika bariery krew-mózg.

6% Dekstran 70 000 - wskazania

Leczenie niektórych rodzajów wstrząsu (hipowolemiczny, pooparzeniowy, pokrwotoczny, pourazowy), zapobieganie zakrzepom i zatorom płucnym u operowanych pacjentów z dużym ryzykiem powikłań zatorowo-zakrzepowych.

Reklama

6% Dekstran 70 000 - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na dekstran, rozwinięty lub zagrażający obrzęk płuc, ciężka niewydolność krążenia, skazy krwotoczne, trombocytopenia, hipofibrynogenemia, krwotoczny udar mózgu, ciężkie nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek z oligurią lub anurią (stężenie w surowicy kreatyniny powyżej 177 µmol/l). Pacjenci ze wskazaniami ograniczenia podaży sodu.

Reklama

6% Dekstran 70 000 - ostrzeżenia

Stosować ostrożnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością krążenia, niewydolnością nerek (dekstran podawany jest w roztworze chlorku sodu).

Reklama

6% Dekstran 70 000 - ciąża

Ciąża tylko, jeśli spodziewane korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko stosowania. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

6% Dekstran 70 000 - efekty uboczne

Wstrząs anafilaktyczny, objawy przeciążenia układu krążenia przy zbyt szybkim podaniu, alergiczne reakcje skórne, nudności, wymioty, skurcz oskrzeli, u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek- bezmocz.W badaniach laboratoryjnych: obniżenie hematokrytu, obniżenie stężenia białka w surowicy. Po podaniu objętości większej niż 1000 ml może wystąpić przemijające wydłużenie czasu krwawienia.

6% Dekstran 70 000 - interakcje

Działa synergicznie z heparyną i warfaryną - konieczność zmniejszenia dawki. Nie podawać łącznie z dekstranem kwasu E-aminokapronowego, ampicyliny, rozpuszczalnych barbituranów, witaminy C, witaminy K, chlorpromazyny, chlorotetracykliny, cefalorydyny, soli sodowej cefalotyny, prometazyny i streptokinazy.

6% Dekstran 70 000 - dawkowanie

We wlewie dożylnym: indywidualnie, zgodnie ze stanem pacjenta (ciśnienia krwi, częstości tętna, wartości hematokrytu), zapotrzebowaniem na płyny, wieku, masy ciała. W celu zwiększenia objętości osocza oraz pomocniczo we wstrząsie. Dorośli: zazwyczaj w 1 dobie 500-1000 ml, maksymalnie nie więcej niż 20 ml/kg mc. podczas pierwszych 24 h. W stanach zagrożenia życia pierwsze 500 ml może być podane z szybkością 20-40 ml/min. Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 24 h nie przekraczać dawki 10 ml/kg mc. (zwykle 500 ml). Dzieci: w zależności od masy lub powierzchni ciała, maksymalna dawka 20 ml/kg mc./dobę.
W profilaktyce przeciwzakrzepowej okołooperacyjnej: wlew rozpoczynać podczas zabiegu. Pierwsza dawka 500-1000 ml (10 ml/kg mc.) i następnie przez 2-3 dni podawać 500 ml. Pacjenci z wysokim ryzykiem wystąpienia zatorów mogą mieć kontynuowane leczenie co 2-3 dzień, maksymalnie do 14 dni w dawce dobowej 500 ml.

6% Dekstran 70 000 - uwagi

Przed zastosowaniem dekstranu należy ocenić stan nawodnienia pacjenta. Zaleca się przeprowadzenie wlewu w warunkach dostępu do zestawu do resuscytacji i monitorowanie stanu pacjenta przed, podczas i 30 min. po zakończonym wlewie. W przypadku gwałtownego zwiększenia środkowego ciśnienia żylnego przerwać wlew. Zapobiegać obniżeniu hematokrytu poniżej 30%. Objawy nadwrażliwości występują najczęściej w ciągu pierwszych kilku minut wlewu.


Podobne leki
10% Dekstran 40 000 Fresenius
Human Albumin
Human Albumin 20% Behring
6%, -10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!