Accolate

Spis treści

Accolate - Skład

1 tabl. powl. zawiera 20 mg zafirlukastu. Lek zawiera laktozę (45 mg).

Accolate - Działanie

Lek przeciwzapalny - kompetycyjny, selektywny i silnie działający antagonista receptorów leukotrienów: LTC<sub>4</sub>, LTD<sub>4</sub> i LTE<sub>4</sub>, odgrywających istotną rolę w patofizjologii astmy oskrzelowej. W jednakowym stopniu hamuje aktywność skurczową wszystkich trzech peptydowych leukotrienów w mięśniówce gładkiej dróg oddechowych, nie wywierając wpływu na receptory prostaglandynowe, tromboksanowe, cholinergiczne i histaminowe. Zafirlukast wywiera działanie przeciwzapalne, zmniejszając wywołaną przez antygen komórkową i pozakomórkową składową reakcji zapalnej w drogach oddechowych. Łagodzi objawy wzmożonej odpowiedzi wywołanej przez antygen wziewny oraz skurcz oskrzeli spowodowany przez czynnik aktywacji płytek (PAF). Hamuje także skurcz oskrzeli wywołany innymi czynnikami (wysiłek, zimne powietrze, SO<sub>2</sub>) oraz łagodzi wczesną i późną fazę reakcji zapalnej wywołanej różnymi alergenami (trawy, sierść, zboża i antygeny mieszane). U niektórych chorych z astmą całkowicie zapobiega napadom spowodowanym wysiłkiem lub alergenami. Poprawę obserwuje się już po kilku dniach leczenia. U pacjentów z objawami astmy zafirlukast zmniejsza nasilenie objawów choroby zarówno w ciągu dnia jak i w nocy, prowadzi do poprawy czynności płuc, zmniejsza zapotrzebowanie na β-mimetyki oraz zmniejsza częstość występowania zaostrzeń choroby. Zafirlukast osiąga stężenie maksymalne we krwi po około 3 h od podania doustnego. Obecność posiłku zmniejsza biodostępność o około 40%. Z białkami osocza wiąże się w około 99%. Jest intensywnie metabolizowany i wydalany w postaci metabolitów, głównie z kałem (89%) i częściowo z moczem (10%). T<sub>0,5</sub> we krwi wynosi około 10 h.

Reklama

Accolate - Wskazania

Leczenie astmy oskrzelowej.

Accolate - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na zafirlukast lub inne składniki preparatu. Zaburzenia czynności lub marskość wątroby. Dzieci poniżej 12 lat.

Accolate - Ostrzeżenia

Nie należy stosować w celu przerwania ostrego napadu astmy. Nie oceniano skuteczności preparatu w leczeniu niestabilnej astmy. Nie należy stosować u pacjentów, u których w trakcie wcześniejszego stosowania preparatu obserwowano nacieki eozynofilowe lub zespół Churga-Straussa. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek, z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim oraz u osób w podeszłym wieku. Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Accolate - Ciąża

W ciąży stosować wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Accolate - Efekty uboczne

Bardzo często: infekcje. Często obserwowano łagodne i zazwyczaj przemijające nudności, wymioty, bóle brzucha i ból głowy; często występowały również: zwiększona aktywność aminotransferaz, bóle mięśni, wysypka. Niezbyt często: obrzęk w miejscu podania i złe samopoczucie ogólne, reakcje nadwrażliwości, hiperbilirubinemia, bóle stawów, bezsenność, świąd, pokrzywka. Rzadko występowały: zapalenie wątroby z hiperbilirubinemią lub bez, obrzęk naczynioruchowy, zasinienia, wysypka pęcherzowa, zaburzenia krwawienia. Bardzo rzadko obserwowano niewydolność wątroby i piorunujące zapalenie wątroby oraz agranulocytozę.

Accolate - Interakcje

Zafirlukast może być stosowany z lekami rozszerzającymi oskrzela, doustnymi i wziewnie podawanymi kortykosteroidami, antybiotykami, lekami przeciwhistaminowymi, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi. Jednoczesne stosowanie z warfaryną wydłuża czas protrombinowy o około 35% (zaleca się ścisłe kontrolowanie tego parametru podczas leczenia skojarzonego). W skojarzeniu z teofiliną może dojść do zmniejszenia stężenia zafirlukastu o około 30% lub (rzadko) do zwiększenia stężenia teofiliny we krwi. Terfenadyna zmniejsza o połowę wartość AUC dla zafirlukastu. Kwas acetylosalicylowy zwiększa stężenie zafirlukastu we krwi, natomiast erytromycyna je zmniejsza.

Accolate - Dawkowanie

Doustnie dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 20 mg 2 razy na dobę. Lek przyjmuje się 1 h przed lub 2 h po posiłku.

Accolate - Uwagi

Pharmindex