Acespargin

Spis treści

Acespargin - skład

1 tabl. zawiera 250 mg N-acetylowodoroasparaginianu potasu, co odpowiada 46 mg jonów potasu.

Acespargin - Działanie

Lek wpływający stymulująco na czynność oun oraz zmniejszający niedobór potasu. Potas w płynie zewnątrzkomórkowym aktywuje pompę sodowo-potasową oraz zapobiega akumulacji sodu i wapnia w płynach wewnątrzkomórkowych. Kwas N-acetylowodoroasparaginowy wpływa na procesy utleniania komórkowego, stanowi substrat w przebiegu wielu szlaków metabolicznych: prowadzi do powstania glutaminianu, wchodzi w cykl przemian Krebsa, jest źródłem kwasu asparaginowego, zapobiega zatruciu amoniakiem. Podawanie kwasu N-acetyloasparaginowego w postaci soli potasowej prowadzi do zwiększonego stężenia jonów potasowych wewnątrz komórki i równoczesnego zwiększenia stężenia reszt acetylowych w komórce. Zapotrzebowanie dobowe dorosłego człowieka na potas wynosi około 100 mmol (od 3000 mg do 4500 mg). Po podaniu doustnym z przewodu pokarmowego wchłania się prawie w 100% podanej dawki potasu. 75% całkowitej zawartości znajduje się w mięśniach szkieletowych, 8% w kościach, 7% w erytrocytach, 2% w surowicy. Potas wydalany jest z organizmu w moczu, z potem i kałem.

Acespargin - wskazania

Uzupełniająco w stanach niedoboru potasu. Leczenie wspomagające: zespołów psychonerwicowych, charakteropatii, stanów pourazowych, dzieci z porażeniem mózgowym (wspomaga rehabilitację), cerebroastenii pourazowej, urazów czaszkowo-mózgowych, zaburzeń nerwicowych na różnym tle, zaburzeń koncentracji, zaburzeń koordynacji wizualno-motorycznej, choroby alkoholowej.

Acespargin - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Hiperkaliemia, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min), zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, bradykardia, myasthenia gravis, znaczne niedociśnienie tętnicze. Nie stosować w przypadku ostrego odwodnienia i rozległego zniszczenia tkanek (np. przy oparzeniach dużej powierzchni ciała).

Acespargin - ostrzeżenia

Nie podawać z innymi lekami zawierającymi potas. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować preparatu.

Acespargin - ciąża

Preparat może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego dziecka.

Acespargin - efekty uboczne

Mogą wystąpić: zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, nudności, biegunka, zaczerwienienie skóry, bezsenność, osłabienie mięśni.

Acespargin - interakcje

Leku nie należy stosować jednocześnie z atropiną czy hioscyjaminą, gdyż zwiększa się ryzyko owrzodzeń jelita, możliwych przy doustnym przyjmowaniu preparatów potasu. Glikozydy naparstnicy stosowane w połączeniu z potasem mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca. Leki moczopędne (amiloryd, spironolakton, triamteren) oraz inhibitory ACE (kaptopryl, enalapryl) powodują zwiększenie stężenia potasu we krwi. Kortyzon zmniejsza efekt działania potasu. Zawarty w preparacie potas zmniejsza wchłanianie witaminy B12.

Acespargin - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1-2 tabl. 2-3 razy na dobę, po posiłku.

Acespargin - uwagi

Podczas długotrwałego stosowania należy monitorować stężenie potasu we krwi.

Pharmindex