Znajdź lek

Acitren

Spis treści

Działanie

Syntetyczny, aromatyczny analog kwasu retynowego. Acytretyna prowadzi do normalizacji namnażania komórek nabłonkowych oraz procesów ich różnicowania i rogowacenia, w dawkach, przy których działania niepożądane są na ogół tolerowane. Działanie acytretyny jest wyłącznie objawowe. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi średnio 60% i może różnić się znacznie u poszczególnych pacjentów (35-95%). Wchłanianie zwiększa się w obecności posiłku. Cmax we krwi występuje po 1-4 h od podania. Ze względu na silne właściwości lipofilne łatwo przenika do tkanek. W badaniach na zwierzętach wykazano, że acytretyna przenika przez barierę łożyska w ilościach mogących powodować uszkodzenie płodu. Ze względu na właściwości lipofilne można założyć, że acytretyna przenika w znaczących ilościach do mleka matki. W 99% wiąże się z białkami osocza. Jest całkowicie metabolizowana w wątrobie, głównym metabolitem jest cis-acytretyna, która również wykazuje działanie teratogenne. T0,5 acytretyny wynosi około 50 h, natomiast T0,5 metabolitu - około 60 h. Ponad 99% leku jest wydalane z organizmu w ciągu 36 dni po zakończeniu długotrwałej terapii. Acytretyna jest wydalana w postaci zmetabolizowanej w jednakowych ilościach z moczem i z żółcią.

Wskazania

Rozległe i ciężkie, oporne na leczenie postacie łuszczycy; łuszczyca krostkowa dłoni i stóp; ciężka, wrodzona rybia łuska i rybołuskowate zapalenie skóry; liszaj płaski skóry i błon śluzowych; inne ciężkie, oporne na leczenie postacie zapalenia skóry, charakteryzujące się wadliwym i (lub) nadmiernym rogowaceniem. Lek powinien być przepisywany przez lekarzy, najlepiej dermatologów, posiadających doświadczenie w stosowaniu retinoidów o działaniu ogólnoustrojowym i pełną wiedzę o ryzyku związanym z teratogennym działaniem acytretyny.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą lub inne retynoidy. Acytretyna jest wysoce teratogenna i nie wolno jej stosować u kobiet, które są w ciąży; to samo dotyczy kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie stosują one skutecznych metod zapobiegania ciąży na 4 tyg. przed rozpoczęciem, w trakcie leczenia oraz przez 3 lata po jego zakończeniu. Karmienie piersią. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Przewlekle zwiększone stężenie lipidów w osoczu. Jednoczesne stosowanie acytretyny z tetracyklinami (ryzyko wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego), metotreksatem (zwiększone ryzyko zapalenia wątroby w przypadku jednoczesnego leczenia metotreksatem i etretynatem) oraz z preparatami zawierającymi witaminę A lub z innymi retynoidami (ryzyko wystąpienia hiperwitaminozy A).