Acurenal

Spis treści

Acurenal - skład

1 tabl. powl. zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg chinaprylu. Lek zawiera laktozę.

Acurenal - Działanie

Chinapryl jest przekształcany w czynny metabolit - chinaprylat - inhibitor ACE (enzymu katalizującego przemianę angiotensyny I do wazopresyjnej angiotensyny II, jak również rozpad bradykininy). Chinaprylat powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II, aldosteronu, katecholamin, argininy i wazopresyny w osoczu i tkankach, natomiast zwiększenie stężenia kinin, zwiększenie stężenia prostaglandyn o działaniu rozszerzającym naczynia. Zmniejszenie wydzielania aldosteronu przez chinaprylat powoduje wzmożone wydzielanie sodu z moczem i zatrzymanie potasu w organizmie. Lek zmniejsza naczyniowy opór obwodowy i obniża ciśnienie tętnicze, ciśnienie w tętnicy płucnej, obciążenie wstępne, obciążenie następcze, zwiększa objętość wyrzutową, zwiększa przepływ krwi przez nerki, zwiększa wartość wskaźnika sercowego. Po podaniu doustnym chinapryl wchłania się z przewodu pokarmowego w około 60%. Osiąga Cmax w ciągu 1 h od podania. Chinaprylat osiąga Cmax po 2 h od podania. Podczas wielokrotnego podawania stężenie chinaprylu i chinaprylatu stabilizuje się w 2. lub 3. dniu terapii. Chinapryl i chinaprylat wiążą się z białkami osocza w około 97%. Po wchłonięciu chinapryl metabolizowany jest w wątrobie do aktywnego metabolitu - chinaprylatu. T0,5 chinaprylu wynosi około 1 h, a chinaprylatu - około 2 h. Około 60% dawki chinaprylu jest wydalane z moczem, a pozostała część z kałem.

Acurenal - wskazania

Lek wskazany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego. Lek jest skuteczny u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w monoterapii jak i w skojarzeniu z tiazydowymi lekami moczopędnymi. Lek stosuje się w leczeniu zastoinowej niewydolności serca, w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy. Rozpoczęcie leczenia zastoinowej niewydolności serca lekiem powinno zawsze odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarską.

Acurenal - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chinapryl lub pozostałe składniki preparatu. Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z wcześniejszym stosowaniem inhibitorów ACE. Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Dynamiczne zawężenie drogi odpływu z lewej komory. Jednoczesne stosowanie z aliskirenem u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami czynności nerek (GFR 2). II i III trymestr ciąży.

Acurenal - ostrzeżenia

Chinapryl należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej. Po podaniu chinaprylu może wystąpić objawowe niedociśnienie, rzadko obserwowane u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, bardziej prawdopodobne, jeśli pacjent jest odwodniony np. w wyniku stosowania leków moczopędnych, diety z ograniczeniem soli, dializy, biegunki lub wymiotów lub w przypadku ciężkiego nadciśnienia reninozależnego - jeśli wystąpi niedociśnienie, pacjenta należy położyć na plecach i jeśli konieczne podać dożylnie roztwór soli fizjologicznej; przejściowe niedociśnienie w reakcji na podanie leku nie jest przeciwwskazaniem do dalszego leczenia, jednak w razie jego wystąpienia należy rozważyć zmniejszenie dawki chinaprylu, leku moczopędnego lub odstawienie leku moczopędnego. U pacjentów z niewydolnością serca, u których ryzyko wystąpienia nadmiernego niedociśnienia jest podwyższone, leczenie chinaprylem należy rozpocząć od zalecanych dawek pod ścisłą kontrolą lekarza; tych pacjentów należy obserwować przez pierwsze 2 tyg. leczenia i po każdorazowym zwiększeniu dawki. Podobne postępowanie należy wdrożyć u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą naczyń mózgowych, u których nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi może spowodować zawał serca lub udar mózgu. U pacjentów poddanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w trakcie znieczulenia środkami powodującymi niedociśnienie tętnicze, chinapryl może hamować powstawanie angiotensyny II wtórnie do kompensacji uwalniania reniny - może to prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego, któremu należy zapobiegać i leczyć poprzez zwiększenie objętości krążącej krwi. U pacjentów z niewydolnością nerek należy kontrolować czynność nerek podczas leczenia. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca, u których funkcjonowanie nerek może zależeć od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), leczenie chinaprylem może wiązać się z występowaniem skąpomoczu i (lub) postępującej azotemii oraz rzadko ostrej niewydolności nerek i (lub) zgonu. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i jedno- lub obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy po zastosowaniu inhibitorów ACE - u tych pacjentów czynność nerek powinna być monitorowana w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia. U niektórych pacjentów z nadciśnieniem lub niewydolnością serca bez wcześniejszej, objawowej choroby nerek występowało zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny, przeważnie niewielkie i przejściowe, szczególnie jeśli chinapryl podawano w skojarzeniu z lekiem moczopędnym; jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów z uprzednio zaburzoną czynnością nerek - zmniejszenie dawki i (lub) zaprzestanie podawania leku moczopędnego i (lub) chinaprylu może być konieczne. Nie zaleca się stosowania chinaprylu  u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny

Acurenal - ciąża

Stosowanie chinaprylu w I trymestrze ciąży nie jest zalecane (istnieje ryzyko działania teratogennego). Stosowanie w II i III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Chinapryl stosowany w II i III trymestrze ciąży działa toksycznie na rozwój płodu (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) - w przypadku, gdy ekspozycja na lek miała miejsce od II trymestru ciąży, zaleca się wykonanie badania usg czaszki i nerek płodu; dzieci, których matki przyjmowały lek podczas ciąży, powinny być poddane dokładnej obserwacji w kierunku niedociśnienia. Stężenie chinaprylu w mleku kobiet karmiących piersią jest bardzo małe. Mimo że to stężenie nie wydaje się klinicznie istotne, nie zaleca się stosowania preparatu podczas karmienia piersią wcześniaków i noworodków (kilka pierwszych tygodni życia), ze względu na potencjalne działanie na układ sercowo - naczyniowy i nerki oraz niewystarczające doświadczenie kliniczne. W przypadku starszych niemowląt można rozważyć stosowanie chinaprylu podczas karmienia piersią, jeżeli leczenie jest konieczne dla matki, a dziecko jest obserwowane pod kątem wystąpienia działań niepożądanych.

Acurenal - efekty uboczne

Często: hiperkaliemia, bezsenność, zawroty głowy, ból głowy, parestezje, niedociśnienie, duszność, kaszel, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, nudności, ból pleców, ból mięśni, zmęczenie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zwiększenie stężenia mocznika we krwi (wstąpienie zwiększenia stężeń jest bardziej prawdopodobne u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki moczopędne niż chinapryl w monoterapii), zapalenie gardła, katar. Niezbyt często: stan splątania, depresja, nerwowość, przemijający udar niedokrwienny, senność, niedowidzenie, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne, zawał serca, dławica piersiowa, tachykardia, kołatanie serca, rozszerzenie naczyń, suchość w gardle, wzdęcia, suchość w jamie ustnej, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd, nadmierna potliwość, niewydolność nerek, białkomocz, zaburzenia wzwodu, uogólniony obrzęk, gorączka, obrzęk obwodowy, zapalenie oskrzeli, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych, zapalenie zatok. Rzadko: zaburzenia równowagi, omdlenie, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie głośni, zaparcia, zaburzenia smaku, rumień wielopostaciowy, pęcherzyca, pokrzywka. Bardzo rzadko: niewyraźne widzenie, zapalenie jelit, obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego, łuszczycopodobne zapalenie skóry. Częstość nieznana: agranulocytoza, anemia hemolityczna, neutropenia, trombocytopenia, reakcje anafilaktoidalne, zdarzenia naczyniowo-mózgowe, niedociśnienie ortostatyczne, skurcz oskrzeli, w pojedynczych przypadkach obturacja górnych dróg oddechowych spowodowana obrzękiem (może być śmiertelna), zapalenie trzustki (w niektórych przypadkach zakończone zgonem), zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, złuszczające zapalenie skóry, łysienie, nadwrażliwość na światło, zaburzenia skóry mogą być związane z gorączką, bólem mięśni i stawów, zapalenie naczyń, zapalenie błon surowiczych i zmiany wartości niektórych wskaźników laboratoryjnych - eozynofilia, leukocytoza i/lub zwiększenie przeciwciał przeciwjądrowych, przyspieszenie opadu czerwonych krwinek; zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu, zmniejszenie hematokrytu i WCXC, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, u pacjentów z wrodzonym niedoborem G-6-PD zgłaszano pojedyncze przypadki anemii hemolitycznej. Zapalenie naczyń i ginekomastię zgłaszano podczas leczenia innymi inhibitorami ACE i nie można wykluczyć, że te działania niepożądane są efektem klasy.

Acurenal - interakcje

Podwójna blokada układu RAA, np. poprzez zastosowanie inhibitara ACE z antagonistą receptora angiotensyny II lub aliskirenem zwiększa częstość występowania niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzeń czynności nerek, w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii - takie połączenie nie jest zalecane; jeśli takie skojarzenie jest konieczne, powinno odbywać się pod nadzorem specjalisty łącznie z dokładnym monitorowaniem czynności nerek, stężenia elektrolitów oraz ciśnienia krwi. Inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II nie należy stosować jednocześnie u pacjentów z nefropatią cukrzycową. Stosowanie chinaprylu z aliskirenem jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zburzeniem czynności nerek (GFR2). Preparat zawiera magnez, który tworzy kompleks chelatowy z tetracyklinami, zmniejszając ich wchłanianie - należy unikać takiego połączenia. Stosowanie chinaprylu w skojarzeniu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, preparatami potasu lub zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas zwiększa ryzyko hiperkaliemii - należy kontrolować stężenie potasu we krwi. Stosowanie z lekami moczopędnymi zwiększa ryzyko niedociśnienia - ryzyko wystąpienia niedociśnienia można zmniejszyć poprzez odstawienie leków moczopędnych przed rozpoczęciem terapii chinaprylem; jeśli nie można przerwać podawania leku moczopędnego, należy podać mniejszą dawkę początkową chinaprylu; u pacjentów przyjmujących leki moczopędne należy ściśle kontrolować czynność układu krążenia nie krócej niż przez 2 h po podaniu początkowej dawki chinaprylu. Brak jest danych wskazujących na interakcję między chinaprylem i środkami znieczulającymi wywołującymi niedociśnienie, jednak należy zachować ostrożność podczas zabiegów chirurgicznych w znieczuleniu, ponieważ inhibitory ACE blokują tworzenie angiotensyny II wtórnie do kompensacyjnego uwalniania reniny, co może to prowadzić do niedociśnienia (niedociśnienie można skorygować przez uzupełnienie płynów). W przypadku stosowania z alkoholem, barbituranami lub narkotykami może wystąpić nasilenie niedociśnienia ortostatycznego. Chinapryl stosowany z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi wykazuje efekt addycyjny lub synergistyczny. Chinapryl może zwiększać stężenie litu we krwi, nasilając jego toksyczność - należy kontrolować stężenie litu we krwi; równoczesne stosowanie leków moczopędnych może zwiększać ryzyko zatrucia litem. Stosowanie chinaprylu z NLPZ może osłabiać hipotensyjne działanie inhibitora ACE, ponadto zwiększa się ryzyko hiperkaliemii oraz niewydolności nerek - należy zachować ostrożność, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie chinaprylu i złota w iniekcjach (aurotiojabłczan sodu) może spowodować reakcje przypominające objawy jak po podaniu azotanów (uderzenia gorąca do twarzy, nudności, wymioty, niedociśnienie). Stosowanie z allopurynolem, cytostatykami, lekami immunosupresyjnymi, kortykosteroidami układowymi lub prokainamidem zwiększa ryzyko leukopenii. Inhibitory ACE mogą zwiększyć wrażliwość na insulinę i wywoływać hipoglikemię u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną - należy ściśle monitorować glikemię, zwłaszcza podczas pierwszego miesiąca leczenia inhibitorem ACE. Leki zobojętniające sok żołądkowy mogą zmniejszać dostępność biologiczną chinaprylu. Jednoczesne podawanie wielokrotnych dawek 10 mg atorwastatyny z chinaprylem 80 mg skutkowało nieistotną zmianą parametrów farmakokinetycznych atorwastatyny w stanie stacjonarnym.

Acurenal - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Nadciśnienie tętnicze samoistne. Monoterapia: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od skuteczności leczenia, dawkę można stopniowo zwiększać (poprzez podwojenie, uwzględniając czas wymagany do dostosowania dawki), do dawki podtrzymującej 20-40 mg na dobę, podawanej raz na dobę lub w 2 dawkach podzielonych. U większości pacjentów uzyskuje się długotrwałą kontrolę ciśnienia krwi stosując preparat raz na dobę. Dawka maksymalna wynosi 80 mg na dobę. Leczenie skojarzone z lekami moczopędnymi: zalecana początkowa dawka chinaprylu wynosi 2,5 mg. Następnie dawkę należy stopniowo zwiększać (jak opisano powyżej) w celu uzyskania optymalnego działania terapeutycznego. Zastoinowa niewydolność serca: zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Po podaniu preparatu pacjent powinien być ściśle kontrolowany w kierunku wystąpienia objawów niedociśnienia tętniczego. Następnie, jeżeli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, dawkę należy stopniowo zwiększać do dawki skutecznej, maksymalnie do 40 mg na dobę, podawanej w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych, w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy. W leczeniu skojarzonym skuteczna dawka podtrzymująca wynosi 10-20 mg na dobę. W leczeniu ciężkiej lub niestabilnej zastoinowej niewydolności serca podawanie preparatu powinno być rozpoczynane zawsze w szpitalu, pod ścisłą kontrolą medyczną. Inni pacjenci należący do grupy dużego ryzyka, u których leczenie należy rozpoczynać w szpitalu, to: pacjenci przyjmujący duże dawki diuretyków pętlowych (np. >80 mg furosemidu) lub pacjenci stosujący jednocześnie kilka leków moczopędnych, z hipowolemią, z hiponatremią (stężenie sodu we krwi 150 µmol/l oraz pacjenci w wieku ≥70 lat. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z klirensem kreatyniny Sposób podania. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłku. Dawkę należy przyjmować regularnie o tej samej porze.

Acurenal - uwagi

Zdolność obsługiwania maszyn lub prowadzenia pojazdów może być ograniczona, szczególnie w trakcie rozpoczynania leczenia chinaprylem.

Pharmindex