Znajdź lek

Acurenal

Spis treści

Działanie

Chinapryl jest przekształcany w czynny metabolit - chinaprylat - inhibitor ACE (enzymu katalizującego przemianę angiotensyny I do wazopresyjnej angiotensyny II, jak również rozpad bradykininy). Chinaprylat powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II, aldosteronu, katecholamin, argininy i wazopresyny w osoczu i tkankach, natomiast zwiększenie stężenia kinin, zwiększenie stężenia prostaglandyn o działaniu rozszerzającym naczynia. Zmniejszenie wydzielania aldosteronu przez chinaprylat powoduje wzmożone wydzielanie sodu z moczem i zatrzymanie potasu w organizmie. Lek zmniejsza naczyniowy opór obwodowy i obniża ciśnienie tętnicze, ciśnienie w tętnicy płucnej, obciążenie wstępne, obciążenie następcze, zwiększa objętość wyrzutową, zwiększa przepływ krwi przez nerki, zwiększa wartość wskaźnika sercowego. Po podaniu doustnym chinapryl wchłania się z przewodu pokarmowego w około 60%. Osiąga Cmax w ciągu 1 h od podania. Chinaprylat osiąga Cmax po 2 h od podania. Podczas wielokrotnego podawania stężenie chinaprylu i chinaprylatu stabilizuje się w 2. lub 3. dniu terapii. Chinapryl i chinaprylat wiążą się z białkami osocza w około 97%. Po wchłonięciu chinapryl metabolizowany jest w wątrobie do aktywnego metabolitu - chinaprylatu. T0,5 chinaprylu wynosi około 1 h, a chinaprylatu - około 2 h. Około 60% dawki chinaprylu jest wydalane z moczem, a pozostała część z kałem.

Wskazania

Lek wskazany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego. Lek jest skuteczny u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w monoterapii jak i w skojarzeniu z tiazydowymi lekami moczopędnymi. Lek stosuje się w leczeniu zastoinowej niewydolności serca, w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy. Rozpoczęcie leczenia zastoinowej niewydolności serca lekiem powinno zawsze odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarską.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chinapryl lub pozostałe składniki preparatu. Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z wcześniejszym stosowaniem inhibitorów ACE. Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Dynamiczne zawężenie drogi odpływu z lewej komory. Jednoczesne stosowanie z aliskirenem u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami czynności nerek (GFR <60 ml/min/1,73 m2). II i III trymestr ciąży.