Adper™ Single Bond 2

Spis treści

Adper™ Single Bond 2 - skład

Butelka (6 ml)

Adper™ Single Bond 2 - Działanie

Jednobutelkowy system łączący z nanowypełniaczem, który nie osiada na dnie butelki. Dwuetapowy, hydrofilny system łączący, zawierający 10% wypełniacza koloidalnego o średnicy cząsteczek 5 nm. Składa się z wytrawiacza (Scotchbond Etching Gel - zawiera 35% kwas ortofosforowy) i materiału łączącego (Adper Single Bond 2 - zawiera żywice akrylowe, w tym 2-hydroksyetylometakrylan (HEMA)).

Adper™ Single Bond 2 - wskazania

Łączenie bezpośrednich wypełnień z materiałów światłoutwardzalnych we wszystkich klasach ubytków, łączenie wypełnień z amalgamatu ze szkliwem i zębiną oraz osadzanie uzupełnień protetycznych w połączeniu z RelyX ARC, osadzanie licówek kompozytowych i porcelanowych w połączeniu z RelyX Veneer, naprawa wypełnień wykonanych metodą bezpośrednią (kompozyty, kompomery, amalgamat), naprawa uzupełnień protetycznych (porcelana, metal, kompozyt), znoszenie nadwrażliwości szyjek zębów.

Adper™ Single Bond 2 - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na akrylany.

Adper™ Single Bond 2 - efekty uboczne

U niektórych pacjentów może wystąpić czasowa nadwrażliwość pozabiegowa.

Adper™ Single Bond 2 - uwagi

Szczególnie należy unikać kontaktu z nieutwardzoną żywicą (stosowanie rękawiczek i technik zapobiegających bezpośredniemu dotykaniu materiału). W głębokich ubytkach klasy I lub II zastosować podkład Vitrebond. W przypadku obnażenia miazgi nałożyć preparat na bazie wodorotlenku wapnia, np. Alkaliner, a następnie pokryć warstwą podkładu Vitrebond.

Pharmindex