Znajdź lek

Advate

Spis treści

Działanie

Preparat zawiera rekombinowany czynnik (cz.) krzepnięcia krwi VIII (oktokog alfa). Cz. VIII, po podaniu pacjentowi z hemofilią, wiąże się z endogennym czynnikiem von Willebranda w układzie krążenia pacjenta. Aktywowany cz. VIII przyspiesza konwersję cz. X do aktywowanego cz. X. Aktywowany cz. X przekształca protrombinę w trombinę, a ta przekształca fibrynogen w fibrynę, co umożliwia powstanie skrzepu. T0,5 leku u dorosłych pacjentów z ciężką hemofilią A wynosi 12,9 +/- 4,3 h; skorygowany odzysk przy Cmax: 2,2 +/- 0,6 j.m./dl na j.m./kg. Skorygowany odzysk i końcowy okres półtrwania jest o około 20% mniejszy u małych dzieci (poniżej 6. rż.) niż u dorosłych, co może częściowo wynikać ze znanej wyższej objętości osocza na kg mc. u młodszych pacjentów.

Wskazania

Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią A (wrodzonym niedoborem czynnika VIII). Lek nie zawiera czynnika von Willebranda w ilościach skutecznych farmakologicznie, w związku z czym nie jest wskazany w chorobie von Willebranda.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na białko mysie lub białko chomika.