Aethoxysklerol

Spis treści

Aethoxysklerol - skład

2 ml preparatu zawierają 10, 20, 40 lub 60 mg lauromakrogolu 400. Wszystkie postaci preparatu zawierają 5% alkoholu.

Aethoxysklerol - Działanie

Preparat do obliteracji żylaków do wstrzyknięć domiejscowych. Charakteryzuje się zależnym od stężenia i objętości działaniem niszczącym śródbłonek naczyń krwionośnych. Posiada ponadto miejscowe działanie znieczulające. Założenie opatrunku uciskowego po skleroterapii uciska uszkodzone ściany żył, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu tworzeniu zakrzepów i rekanalizacji utworzonego początkowo zakrzepu ściennego. Umożliwia to pożądane przekształcenie zakrzepu w tkankę włóknistą i, co za tym idzie, obliterację żylaka. Preparat miejscowo i odwracalnie tłumi pobudliwość terminalnych narządów zmysłów (receptorów), jak również zdolność przewodzenia włókien nerwów czuciowych.

Aethoxysklerol - wskazania

Skleroterapia żylaków kończyn dolnych. Ponadto Aethoxysklerol 3%: skleroterapia guzków krwawnicowych pierwszego i drugiego stopnia.

Aethoxysklerol - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężkie, ostre choroby układowe (zwłaszcza nieleczone). Pacjenci unieruchomieni. Ciężka choroba obturacyjna tętnic kończyn dolnych. Choroby zakrzepowo-zatorowe. Duże ryzyko wystąpienia zakrzepicy (np. pacjenci ze stwierdzoną dziedziczną skłonnością do zakrzepicy lub pacjenci z wieloma czynnikami ryzyka, takimi jak stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej, otyłość, palenie tytoniu czy długotrwale okresy unieruchomienia). Aethoxysklerol 3% - skleroterapia guzków krwawnicowych jest przeciwwskazana u pacjentów z ostrymi stanami zapalnymi w okolicy odbytu.

Aethoxysklerol - ostrzeżenia

Preparatu nie wolno wstrzykiwać do tętnic. Wskazania do zastosowania w obszarze twarzy muszą zostać dokładnie ocenione, ponieważ wstrzyknięcie dożylne może prowadzić do odwrócenia ciśnienia w tętnicach, a przez to do nieodwracalnych zaburzeń wzroku (ślepoty). W niektórych rejonach ciała, takich jak okolice stóp i kostek, ryzyko nieumyślnego wykonania wstrzyknięcia dotętniczego może być zwiększone - należy stosować jedynie niewielkie ilości preparatu w małym stężeniu i zachować szczególną ostrożność podczas leczenia. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów: ze stanami gorączkowymi, z astmą oskrzelową lub stwierdzoną silną predyspozycją do alergii, z bardzo słabym ogólnym stanem zdrowia. z pajączkami naczyniowymi (zamknięcie tętnicy - faza II w skali Fontaine), z obrzękiem nogi (jeśli niemożliwe jest wywieranie wpływu poprzez ucisk), z chorobą zapalną skóry w obszarze leczenia, z objawami mikroangiopatii lub neuropatii, ze zmniejszoną zdolnością poruszania się. Wszystkie postaci preparatu zawierają 5% alkoholu - należy to uwzględnić u pacjentów z alkoholizmem w wywiadzie lub leczonych w związku z alkoholizmem disulfiramem. Wszystkie postaci preparatu zawierają potas (w ilości mniejszej niż 1 mmol (39 mg) na amp.) oraz sód (w ilości mniejszej niż 1 mmol (23 mg) na amp.). Aethoxysklerol 3% - należy zachować ostrożność podczas leczenia guzów krwawnicowych pierwszego i drugiego stopnia, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznego mięśnia zwieracza odbytu i wynikających z tego faktu problemów z nie utrzymywaniem stolca. W leczeniu guzków krwawnicowych w pozycji "godziny jedenastej" u mężczyzn, wstrzykiwana ilość nie może przekraczać 0,5 ml preparatu, ze względu na bliskość innych narządów (cewki moczowej i gruczołu krokowego).

Aethoxysklerol - ciąża

Nie wolno stosować preparatu w okresie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli konieczne jest wykonanie skleroterapii w okresie karmienia piersią, zaleca się zaprzestanie karmienia piersią na okres 2-3 dni.

Aethoxysklerol - efekty uboczne

Skleroterapia żylaków kończyn dolnych. Podczas leczenia żylaków kończyn dolnych obserwowano wystąpienie miejscowych reakcji niepożądanych (np. martwic), zwłaszcza dotyczących skóry i znajdujących się niżej tkanek (jak również, rzadko, nerwów), po nieumyślnym wstrzyknięciu w tkankę okalającą (okołożylnym). Ryzyko to zwiększa się wraz ze zwiększeniem stężenia i objętości preparatu. Często: neowaskularyzacja, krwiaki, przebarwienie skóry, siniaki, ból w miejscu wstrzyknięcia (krótkotrwały), zakrzepica w miejscu wstrzyknięcia (miejscowe zakrzepy krwi wewnątrz żylaków). Niezbyt często: zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, zapalenie żył, alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka kontaktowa, reakcje skórne alergiczne, rumień, martwica, stwardnienie, opuchnięcie, urazy nerwów. Rzadko: zakrzepica żył głębokich (o nieznanej etiologii, możliwy związek z chorobami w podłożu), ból kończyn. Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka uogólniona, astma, zaburzenia krążenia mózgowego, ból głowy, migrena, parestezja (miejscowa), utrata przytomności, dezorientacja, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zatrzymanie pracy serca, kołatanie serca, zator płucny, omdlenie, zapaść naczyniowa lub sercowa, zapalenie naczyń, duszność, nieokreślone uczucie bólu w klatce piersiowej, kaszel, zaburzenia smaku, nudności, nadmierne owłosienie (w obszarze skleroterapii), gorączka, nagłe zaczerwienienie, złe samopoczucie, osłabienie, zaburzenia ciśnienia krwi. Skleroterapia guzków krwawnicowych (tylko Aethoxysklerol 3%). Podczas leczenia guzów krwawnicowych, w trakcie i po wstrzyknięciach obserwowano miejscowe reakcje niepożądane, zwłaszcza w pozycji "godziny jedenastej" u mężczyzn (w rejonie prostaty). Reakcje te mają charakter tymczasowy i w rzadkich wypadkach mogą trwać 2-3 dni. Często: odczucie pieczenia skóry, ból w miejscu wstrzyknięcia, nieprzyjemne uczucie w miejscu wstrzyknięcia, odczucie ucisku (reakcje te mają charakter tymczasowy i w rzadkich wypadkach mogą trwać 2-3 dni; w przypadku zastosowania odpowiedniej techniki skleroterapia guzków krwawnicowych jest bezbolesna, ponieważ w okolicy wykonania wstrzyknięcia brak jest czułych włókien nerwowych). Niezbyt często: zapalenie odbytu, stwardnienie, reakcje skórne, alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka kontaktowa, świąd. Rzadko: krwotok, zakrzepica (wewnątrzguzowa), martwica (miejscowa, rzadko z rozszerzeniem na tkankę okalającą). Bardzo rzadko: utrata przytomności, dezorientacja, zawroty głowy, kołatanie serca, omdlenie, zapaść naczyniowa lub sercowa, nudności, zaburzenia erekcji, gorączka, nieprawidłowe ciśnienie krwi, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka uogólniona, astma.

Aethoxysklerol - interakcje

Przy stosowaniu z innymi środkami znieczulającymi, podanymi tego samego dnia, istnieje ryzyko kumulacji działania podanych środków znieczulających na układ krwionośny.

Aethoxysklerol - dawkowanie

Na ogół nie należy przekraczać dawki 2 mg/kg mc. na dobę. W przypadku pacjenta ważącego 70 kg możliwe jest wstrzyknięcie nie więcej niż 140 mg lauromakrogolu (co odpowiada 28 ml preparatu w stężeniu 0,5 %, 14 ml - 1%, 7 ml - 2% lub 4,6 ml - 3%). Zwykle podawane dawki są zazwyczaj znacznie mniejsze niż maksymalne. Rozległą żylakowatość należy leczyć zawsze w kilku sesjach. Przy pierwszym leczeniu pacjentów z predyspozycją do reakcji uczuleniowych nie należy podawać więcej niż jednego wstrzyknięcia. W zależności od odpowiedzi, w następnych sesjach można podać kilka wstrzyknięć. Aethoxysklerol 0,5% - skleroterapia pajączków naczyniowych i żył centralnych pajączków naczyniowych - w zależności od wielkości powierzchni przeznaczonej do leczenia, donaczyniowo 0,1-0,2 ml. Aethoxysklerol 1% - skleroterapia żył centralnych pajączków naczyniowych - w zależności od wielkości powierzchni przeznaczonej do leczenia, donaczyniowo 0,1-0,2 ml; skleroterapia żylaków siateczkowych - w zależności od wielkości żylaka, donaczyniowo 0,1-0,3 ml; skleroterapia niewielkich żylaków - w zależności od wielkości żylaka, donaczyniowo 0,1-0,3 ml. Aethoxysklerol 2% lub 3% - skleroterapia żylaków kończyn dolnych średniej wielkości - w zależności od średnicy żylaków przeznaczonych do leczenia stosuje się preparat w stężeniu 2% lub 3%. Podczas pierwszego leczenia należy podać jedno wstrzyknięcie w objętości 0,5-1 ml; w zależności od wyniku leczenia i długości odcinka przeznaczonego do leczenia, podczas następnych sesji można podać kilka wstrzyknięć w objętości nie większej niż 2 ml na jedno wstrzyknięcie. Aethoxysklerol 3% - skleroterapia żylaków kończyn dolnych dużej wielkości - podczas leczenia podaje się jedno wstrzyknięcie w objętości 1 ml; w zależności od wyniku leczenia i długości odcinka przeznaczonego do leczenia, podczas następnych sesji można podać kilka (2 do 3) wstrzyknięć w objętości nie większej niż 2 ml na jedno wstrzyknięcie; skleroterapia guzków krwawnicowych - podczas jednej sesji leczenia nie należy przekraczać całkowitej ilości 3 ml preparatu; w zależności od wyników leczenia podaje się maksymalnie 1 ml preparatu na guz, wyłącznie w postaci wstrzyknięcia podśluzówkowego. W leczeniu guzów krwawnicowych w pozycji "godziny jedenastej" u mężczyzn, wstrzykiwana ilość nie może przekraczać 0,5 ml.
Wstrzyknięcia należy wykonywać jedynie w nogę umieszczoną w pozycji poziomej lub uniesioną ok. 30-45st. ponad poziom. Wszystkie wstrzyknięcia muszą być wykonywane dożylnie, w tym wstrzyknięcia w pajączki naczyniowe. Do wstrzyknięć preparatów w stężeniach 0,5% i 1% stosuje się bardzo cienkie igły (np. igły insulinowe) i strzykawki z płynnym ruchem tłoka. Nakłucie wykonuje się stycznie, a wstrzyknięcie podaje powoli, utrzymując igłę w położeniu wewnątrzżylnym. W zależności od wielkości żylaków może być konieczne wykonanie kilku sesji leczenia w odstępach jedno lub dwutygodniowych. Powstające w niektórych przypadkach zakrzepy usuwa się poprzez ich przekłucie i wypchnięcie. Po opatrzeniu miejsca nakłucia należy założyć opatrunek uciskowy lub pończochę elastyczną. Następnie pacjent powinien chodzić przez 30 min, najlepiej w pobliżu przychodni. Ucisk po wstrzyknięciu preparatu Aethoxysklerol 0,5% lub Aethoxysklerol 1% należy stosować przez 2-3 dni po skleroterapii pajączków naczyniowych, zaś w pozostałych przypadkach przez 5-7 dni . W przypadku rozległej żylakowatości zaleca się stosowanie dłuższego leczenia uciskowego z zastosowaniem krótkich opatrunków ściągających. Po zastosowaniu preparatu Aethoxysklerol 2% lub Aethoxysklerol 3% opatrunek uciskowy zakłada się na 3-5 tyg. W przypadku rozległej żylakowatości zaleca się stosowanie dłuższego, kilkumiesięcznego leczenia uciskowego z zastosowaniem krótkich opatrunków ściągających. W celu zapobieżenia osunięcia się bandaża, zwłaszcza z uda lub kończyny o kształcie stożkowatym, zaleca się stosowanie dodatkowego opatrunku piankowego pod właściwym opatrunkiem uciskowym. Powodzenie skleroterapii zależy od starannego i uważnego stosowania pozabiegowego leczenia uciskowego.
W skleroterapii guzków krwawnicowych pierwszego i drugiego stopnia (tylko Aethoxysklerol 3%) wstrzyknięcia muszą być podawane wyłącznie podśluzówkowo i bezpośrednio w guzek lub powyżej niego (odgłowowo), w tkankę okalającą naczynia tłoczące krew do żylaka. Należy zachować szczególną ostrożność w okolicach wewnętrznego mięśnia zwieracza odbytu. W zależności od stopnia guzków krwawnicowych może być konieczne wykonanie kilku sesji leczenia w odstępach jedno lub dwutygodniowych.

Aethoxysklerol - uwagi

Pharmindex