Afrin

Reklama

Działanie

Sympatykomimetyk działający miejscowo. Powoduje zwężenie naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa, zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa i gardła. Działanie leku rozpoczyna się po 5-10 min i utrzymuje przez 4-12 h.

Wskazania

Obrzęk błony śluzowej nosa występujący w przebiegu przeziębienia, zapalenia zatok, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne leczenie inhibitorami MAO (z powodu ryzyka dużego wzrostu ciśnienia tętniczego). Jaskra z zamkniętym kątem przesączania. Suchy lub zanikowy nieżyt nosa. Pacjenci po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub zabiegu chirurgicznym, w czasie którego odsłonięto oponę twardą z dostępu przez nos lub jamę ustną.

Środki ostrożności

Nie stosować dawek większych niż zalecane. Stosowanie dłuższe niż 3 dni może spowodować nawrót objawów (wtórny obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa) lub suchość błony śluzowej nosa. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym, chorobami tarczycy, cukrzycą oraz z zaburzeniami w oddawaniu moczu spowodowanymi przerostem gruczołu krokowego. Stosować ostrożnie u pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz maprotyliną. Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Używanie dozownika przez więcej niż jedną osobę może przyczynić się do szerzenia zakażeń. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy i glikol propylenowy, które mogą powodować podrażnienie skóry, reakcje skórne, skurcz oskrzeli.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią, chyba, że korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu i dziecka.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić: pieczenie, uczucie kłucia, kichanie, zwiększenie ilości wydzieliny z nosa, suchość błony śluzowej nosa i gardła. Objawy, które mogą wystąpić po wchłonięciu oksymetazoliny do krążenia ogólnego to: bradykardia, kołatanie serca, bóle głowy, zaburzenia widzenia, nudności oraz bezsenność. Stosowanie długotrwałe lub w dawkach większych niż zalecane może spowodować wtórny obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa lub suchość błony śluzowej nosa.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, maprotyliny lub inhibitorów MAO może nasilać hipertensyjne działanie oksymetazoliny.

Dawkowanie

Donosowo. Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: 2-3 rozpylenia do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę, rano i wieczorem (nie częściej, niż co 10-12 h). Nie stosować częściej niż 2 razy na dobę i dłużej niż przez 3 dni.

Reklama

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jeśli jest stosowany w zalecanych dawkach i przez krótki okres.

Pharmindex