Afrin

Spis treści

Afrin - skład

1 ml roztworu zawiera 500 µg chlorowodorku oksymetazoliny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, glikol propylenowy.

Afrin - Działanie

Sympatykomimetyk działający miejscowo. Powoduje zwężenie naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa, zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa i gardła. Działanie leku rozpoczyna się po 5-10 min i utrzymuje przez 4-12 h.

Afrin - wskazania

Obrzęk błony śluzowej nosa występujący w przebiegu przeziębienia, zapalenia zatok, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Afrin - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne leczenie inhibitorami MAO (z powodu ryzyka dużego wzrostu ciśnienia tętniczego). Jaskra z zamkniętym kątem przesączania. Suchy lub zanikowy nieżyt nosa. Pacjenci po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub zabiegu chirurgicznym, w czasie którego odsłonięto oponę twardą z dostępu przez nos lub jamę ustną.

Afrin - ostrzeżenia

Nie stosować dawek większych niż zalecane. Stosowanie dłuższe niż 3 dni może spowodować nawrót objawów (wtórny obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa) lub suchość błony śluzowej nosa. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym, chorobami tarczycy, cukrzycą oraz z zaburzeniami w oddawaniu moczu spowodowanymi przerostem gruczołu krokowego. Stosować ostrożnie u pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz maprotyliną. Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Używanie dozownika przez więcej niż jedną osobę może przyczynić się do szerzenia zakażeń. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy i glikol propylenowy, które mogą powodować podrażnienie skóry, reakcje skórne, skurcz oskrzeli.

Afrin - ciąża

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią, chyba, że korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu i dziecka.

Afrin - efekty uboczne

Mogą wystąpić: pieczenie, uczucie kłucia, kichanie, zwiększenie ilości wydzieliny z nosa, suchość błony śluzowej nosa i gardła. Objawy, które mogą wystąpić po wchłonięciu oksymetazoliny do krążenia ogólnego to: bradykardia, kołatanie serca, bóle głowy, zaburzenia widzenia, nudności oraz bezsenność. Stosowanie długotrwałe lub w dawkach większych niż zalecane może spowodować wtórny obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa lub suchość błony śluzowej nosa.

Afrin - interakcje

Jednoczesne stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, maprotyliny lub inhibitorów MAO może nasilać hipertensyjne działanie oksymetazoliny.

Afrin - dawkowanie

Donosowo. Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: 2-3 rozpylenia do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę, rano i wieczorem (nie częściej, niż co 10-12 h). Nie stosować częściej niż 2 razy na dobę i dłużej niż przez 3 dni.

Afrin - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jeśli jest stosowany w zalecanych dawkach i przez krótki okres.

Pharmindex