Znajdź lek

Afrin ND

Spis treści

Działanie

Lek sympatykomimetyczny, który powoduje miejscowe zwężenie naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa, zmniejszając jego niedrożność. Postać farmaceutyczna leku jest określana jako niekapiący aerozol do nosa, ponieważ po rozpyleniu roztwór staje się bardziej lepki i dzięki temu skuteczniej pozostaje na błonie śluzowej w miejscu rozpylenia w porównaniu do standardowego roztworu wodnego. Badania kliniczne wskazują, iż działanie oksymetazoliny rozpoczyna się w ciągu kilku min po podaniu i utrzymuje się do 12 h. Chlorowodorek oksymetazoliny jest podawany bezpośrednio na błonę śluzową nosa i działa miejscowo, obkurczając naczynia krwionośne. Brak danych dotyczących ogólnoustrojowej ekspozycji na oksymetazolinę po podaniu donosowym.

Wskazania

Objawowe leczenie niedrożności nosa występującej w przebiegu kataru siennego, przeziębienia i zapalenia zatok u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą lub stwierdzona wrażliwość na leki sympatykomimetyczne. Pacjenci przyjmujący inhibitory MAO lub pacjenci, którzy przyjmowali je w okresie ostatnich 2 tyg. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Pacjenci po przezklinowym usunięciu przysadki. Stwierdzona nadwrażliwość lub idiosynkrazja na którykolwiek składnik preparatu. Zapalenie skóry i błony śluzowej przedsionka nosa oraz suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Ostra choroba wieńcowa i lewokomorowa niewydolność serca (astma sercowa). Dzieci w wieku poniżej 6 lat.