Agatos W

Reklama

Działanie

O.Cement fosforanowy wolnowiążący. Głównym składnikiem proszku jest tlenek cynku, a płynu kwas fosforowy. Materiał dobrze się zarabia, po związaniu wykazuje dużą wytrzymałość na ściskanie i odporność na działanie erodujące wody, śliny i związków znajdujących się w pokarmach. Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i małą kurczliwością, a także dobrą przylepnością i względną nieszkodliwością dla tkanek otaczających.

Wskazania

Z.Materiał jest przeznaczony przede wszystkim do cementowania koron, mostów i wkładów koronowo-korzeniowych, a także jako materiał do czasowego wypełnienia ubytków w zębach mlecznych. Można go również stosować do wypełniania kanałów korzeniowych, szczególnie w przypadku przygotowania zęba do resekcji wierzchołka korzenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Dawkowanie

S.Cement należy zarabiać na matowej powierzchni płytki szklanej. Proszek należy wprowadzać do płynu małymi porcjami (nigdy odwrotnie) starannie mieszając i rozcierając do konsystencji pasty. Czas wiązania wynosi 6-8 min.

Reklama

Uwagi

W przypadku próchnicy głębokiej zaleca się umieszczanie podkładu między cementem a zębiną (preparat na bazie wodorotlenku wapnia). Cementem należy wypełniać tylko kanały przeznaczone do ostatecznego wypełnienia.

Pharmindex