Agatos W

Spis treści

Agatos W - skład

D.O.Pojemnik z proszkiem (30 g)
Pojemnik z płynem (18 g)

Agatos W - Działanie

O.Cement fosforanowy wolnowiążący. Głównym składnikiem proszku jest tlenek cynku, a płynu kwas fosforowy. Materiał dobrze się zarabia, po związaniu wykazuje dużą wytrzymałość na ściskanie i odporność na działanie erodujące wody, śliny i związków znajdujących się w pokarmach. Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i małą kurczliwością, a także dobrą przylepnością i względną nieszkodliwością dla tkanek otaczających.

Agatos W - wskazania

Z.Materiał jest przeznaczony przede wszystkim do cementowania koron, mostów i wkładów koronowo-korzeniowych, a także jako materiał do czasowego wypełnienia ubytków w zębach mlecznych. Można go również stosować do wypełniania kanałów korzeniowych, szczególnie w przypadku przygotowania zęba do resekcji wierzchołka korzenia.

Agatos W - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Agatos W - dawkowanie

S.Cement należy zarabiać na matowej powierzchni płytki szklanej. Proszek należy wprowadzać do płynu małymi porcjami (nigdy odwrotnie) starannie mieszając i rozcierając do konsystencji pasty. Czas wiązania wynosi 6-8 min.

Agatos W - uwagi

W przypadku próchnicy głębokiej zaleca się umieszczanie podkładu między cementem a zębiną (preparat na bazie wodorotlenku wapnia). Cementem należy wypełniać tylko kanały przeznaczone do ostatecznego wypełnienia.

Pharmindex