Akineton

Spis treści

Akineton - skład

1 ampułka 1 ml zawiera 5 mg mleczanu biperidenu.

Akineton - Działanie

Lek przeciwparkinsonowski o działaniu cholinolitycznym, głównie ośrodkowym. Hamuje przekaźnictwo w układzie cholinergicznym poprzez odwracalne konkurencyjne wiązanie się z receptorem muskarynowym (głównie M1). Jego działanie obwodowe jest niewielkie. Wpływa przede wszystkim na zmniejszenie sztywności, w mniejszym stopniu na drżenie. Zmniejsza nasilenie objawów wegetatywnych (nadmierne wydzielanie śliny, łojotok, nadmierne pocenie się).

Akineton - wskazania

Doraźnie w nagłych sytuacjach z następujących wskazań: sztywność mięśniowa i drżenia w leczeniu choroby Parkinsona; zaburzenia motoryczne (zespoły pozapiramidowe, parkinsonowskie i dystoniczne) uwarunkowane działaniem neuroleptyków i środków działających podobnie; inne pozapiramidowe zaburzenia ruchowe (dystonie ogniskowe, segmentalne) uogólnione i odcinkowe, a zwłaszcza zaburzenia ruchowe w obrębie głowy (zespół Meige), kurcz powiek lub spastyczny kręcz karku. Zatrucia nikotyną i związkami fosforo-organicznymi.

Akineton - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na biperiden. Jaskra z wąskim kątem przesączania, zwężenie odźwiernika, megacolon, tachyarytmie, przerost gruczołu krokowego i trudności w oddawaniu moczu, ciąża i okres karmienia piersią.

Akineton - efekty uboczne

Działania niepożądane występują przede wszystkim na początku leczenia oraz przy szybkim zwiększaniu dawek. Związane z działaniem ośrodkowym: uczucie zmęczenia, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, w większych dawkach pobudzenie, splątanie, zaburzenia pamięci, bardzo rzadko halucynacje. Objawy wynikające z działania obwodowego: suchość błon śluzowych, zaburzenia akomodacji, zmniejszona potliwość, zaparcia, przyspieszenie czynności serca. W pojedynczych przypadkach obserwowano skórne zmiany alergiczne, trudności w oddawaniu moczu (u chorych z przerostem gruczołu krokowego).

Akineton - interakcje

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami przeciwcholinergicznymi o działaniu ośrodkowym, lekami przeciwhistaminowymi, przeciwparkinsonowskimi i spazmolitykami może nasilać działania niepożądane. Podawanie łącznie z chinidyną może wzmagać działanie przeciwcholinergiczne na układ bodźcoprzewodzący serca. Zmniejsza działanie metoklopramidu na przewód pokarmowy. Może nasilać późne dyskinezy po neuroleptykach.

Akineton - dawkowanie

Zespoły parkinsonowskie: w ciężkich przypadkach można w leczeniu początkowym podać domięśniowo lub powoli dożylnie do 10-20 mg (2-4 ml) w dawkach podzielonych. Leczenie zaburzeń pozapiramidowych, w tym polekowych: w celu osiągnięcia szybkiego efektu terapeutycznego, jednorazowo 2,5-5 mg (0,5-1 ml) leku domięśniowo lub powoli dożylnie. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 30 min.

Akineton - uwagi

W przypadku zatrucia biperidenem należy podać bloker cholinesterazy np. fizostygminę.

Pharmindex