Znajdź lek

Akineton

Spis treści

Działanie

Lek przeciwparkinsonowski o działaniu cholinolitycznym, głównie ośrodkowym. Hamuje przekaźnictwo w układzie cholinergicznym poprzez odwracalne konkurencyjne wiązanie się z receptorem muskarynowym (głównie M1). Jego działanie obwodowe jest niewielkie. Wpływa przede wszystkim na zmniejszenie sztywności, w mniejszym stopniu na drżenie. Zmniejsza nasilenie objawów wegetatywnych (nadmierne wydzielanie śliny, łojotok, nadmierne pocenie się).

Wskazania

Doraźnie w nagłych sytuacjach z następujących wskazań: sztywność mięśniowa i drżenia w leczeniu choroby Parkinsona; zaburzenia motoryczne (zespoły pozapiramidowe, parkinsonowskie i dystoniczne) uwarunkowane działaniem neuroleptyków i środków działających podobnie; inne pozapiramidowe zaburzenia ruchowe (dystonie ogniskowe, segmentalne) uogólnione i odcinkowe, a zwłaszcza zaburzenia ruchowe w obrębie głowy (zespół Meige), kurcz powiek lub spastyczny kręcz karku. Zatrucia nikotyną i związkami fosforo-organicznymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na biperiden. Jaskra z wąskim kątem przesączania, zwężenie odźwiernika, megacolon, tachyarytmie, przerost gruczołu krokowego i trudności w oddawaniu moczu, ciąża i okres karmienia piersią.