Alendronat Bluefish

Spis treści

Alendronat Bluefish - Skład

1 tabl. zawiera 70 mg kwasu alendronowego w postaci trójwodnej soli sodowej.

Alendronat Bluefish - Działanie

Lek z grupy bisfosfonianów. Hamuje osteoklastyczną resorpcję kości, nie wpływając bezpośrednio na proces jej tworzenia. Wiąże się preferencyjnie w miejscach aktywnej resorpcji tkanki kostnej. Aktywność osteoklastów zostaje zahamowana, natomiast tworzenie i wiązanie się osteoklastów z tkanką kostną pozostaje niezmienione. Tkanka kostna wytworzona podczas leczenia alendronianem ma prawidłową budowę. Dostępność biologiczna alendronianu podanego doustnie (po nocnej przerwie w posiłkach, na 2 h przed śniadaniem) wynosi 0,64%. Pokarm i płyny inne niż woda znacznie zmniejszają jego wchłanianie z przewodu pokarmowego. Po wchłonięciu ulega dystrybucji do tkanek miękkich, następnie szybko przemieszcza się do kośćca lub zostaje wydalony w moczu. W około 78% wiąże się z białkami osocza. Nie jest metabolizowany w organizmie ludzkim. T<sub>0,5</sub> wynosi ok. 10 lat, co wskazuje na długi czas uwalniania alendronianu z tkanki kostnej.

Reklama

Alendronat Bluefish - Wskazania

Leczenie osteoporozy po menopauzie. Lek zmniejsza ryzyko złamań kregów i szyjki kości udowej.

Alendronat Bluefish - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na alendronian sodu trójwodny lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Zaburzenia w obrębie przełyku i inne czynniki opóźniające proces jego opróżniania (np. zwężenie przełyku lub achalazja). Niemożność utrzymania pozycji wyprostowanej (stojącej lub siedzącej) przez co najmniej 30 min. Hipokalcemia.

Alendronat Bluefish - Ostrzeżenia

Nie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (GFR <35 ml/min). Nie stosować u dzieci (brak odpowiednich badań klinicznych). Ostrożnie stosować u pacjentów z czynnymi zaburzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego, np. z trudnościami w połykaniu, chorobami przełyku, zapaleniem błony śluzowej żołądka i (lub) dwunastnicy, owrzodzeniem oraz u pacjentów, u których w ciągu ostatniego roku wystąpiły: choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, czynne krwawienie z przewodu pokarmowego, zabiegi chirurgiczne w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyjątkiem plastyki wpustu żołądka). Pacjent powinien w sposób zrozumiały otrzymać wszystkie zalecenia dotyczące przyjmowania leku. Należy obserwować pacjenta w kierunku działań niepożądanych w obrębie przełyku, a w przypadku ich wystąpienia (trudności lub ból podczas połykania, ból zamostkowy lub pojawienie się lub nasilenie zgagi) należy przerwać leczenie alendronianem. Donoszono o przypadkach martwicy kości żuchwy u pacjentów z osteoporozą otrzymujących bisfosfoniany. Wystąpienie tego działania niepożądanego jest na ogół związane z ekstrakcją zęba lub miejscowym stanem zapalnym (z zapaleniem szpiku włącznie). Przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami u pacjentów ze współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. nowotwór, chemioterapia, radioterapia, stosowanie kortykosteroidów, nieprawidłowa higiena jamy ustnej) należy przeprowadzić badanie stomatologiczne i zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze. U pacjentów tych, jeśli to możliwe, należy unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych w trakcie leczenia bisfosfonianami. Brak danych klinicznych dotyczących skuteczności leczenia alendronianem osteoporozy wywołanej glikokortykosteroidami.

Alendronat Bluefish - Ciąża

Leku nie należy stosować w ciąży ze względu na brak wystarczających danych. Nie wiadomo czy alendronian przenika do mleka - nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

Alendronat Bluefish - Efekty uboczne

Często: ból głowy, ból brzucha, niestrawność, zaparcie, biegunka, oddawanie gazów, owrzodzenie przełyku, dysfagia, wzdęcie, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, bóle mięśniowo-szkieletowe (kości, mięśni, stawów). Niezbyt często: nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie przełyku, nadżerki błony śluzowej przełyku, smoliste stolce, wysypka, świąd, rumień. Rzadko: zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie twardówki, zwężenie przełyku, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej lub gardła, perforacja, choroba wrzodowa i krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka i obrzęk naczyniowy), przemijające objawy jak w reakcji ostrej fazy (bóle mięśniowe, złe samopoczucie, gorączka; zazwyczaj w związku z rozpoczęciem Ieczenia), wysypka z nadwrażliwością na światło, objawowa hipokalcemia (zazwyczaj w związku z istniejącymi czynnikami ryzyka jak niedoczynność przytarczyc, niedobór wit. D, zaburzenia wchłaniania wapnia), martwicę kości żuchwy (czynnikami ryzyka są: choroba nowotworowa, chemioterapia, radioterapia, leczenie kortykosteroidami a także niewystarczająca higiena jamy ustnej). Bardzo rzadko: reakcje skórne, w tym: zespół Stevensa-Johnsona i toksyczno-rozpływna martwica naskórka. Obserwowano także bezobjawowe, przemijające i łagodne zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów we krwi.

Alendronat Bluefish - Interakcje

Stosowany jednocześnie z alendronianem pokarm, napoje (w tym woda mineralna), preparaty wapnia, leki zobojętniające kwas żołądkowy oraz niektóre preparaty doustne prawdopodobnie mogą zaburzać wchłanianie; należy odczekać co najmniej 30 min po przyjęciu leku, zanim zastosuje się inny doustny preparat. Nie odnotowano działań niepożądanych w leczeniu skojarzonym z estrogenami.

Alendronat Bluefish - Dawkowanie

Doustnie. Zalecana dawka to 70 mg raz w tygodniu. Preparat przyjmuje się rano na czczo, bezpośrednio po wstaniu i popijając pełną szklanką wody, na co najmniej 30 min przed śniadaniem lub przyjęciem innych leków. Po połknięciu leku nie należy się kłaść przez 30 min (do czasu pierwszego posiłku). <u>Szczególne grupy pacjentów</u>: Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku i z zaburzeniami nerek lub wątroby. Ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u których wartość GFR jest mniejsza niż 35 ml/min. Nie zaleca się stosowania alendronianu sodu u dzieci w wieku poniżej 18 lat, ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu w leczeniu chorób związanych z osteoporozą u dzieci. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania preparatu w leczeniu osteoporozy wywołanej stosowaniem glikokortykosteroidów. Tabl. nie należy żuć ani rozgryzać.

Alendronat Bluefish - Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać hipokalcemię i leczyć inne zaburzenia gospodarki mineralnej (np. niedobór wit. D, niedoczynność przytarczyc) oraz kontrolować u tych pacjentów stężenie wapnia we krwi podczas leczenia. U pacjentów z niewystarczająca podażą wapnia i witaminy D z dietą konieczna jest suplementacja preparatem wapnia i witaminy D; jest to szczególnie istotne u pacjentów przyjmujących glikokortykosteroidy.

Pharmindex
<-- popup -->