Źródło

Alkaliner™ Mini Tip

Reklama

Działanie

Samoutwardzalny materiał na bazie wodorotlenku wapnia, widoczny na zdjęciach rentgenowskich. Chroni skutecznie miazgę przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi i termicznymi. Niewielka rozpuszczalność zapewnia optymalną odporność materiału na działanie wody i kwasów. Materiał nie zawiera eugenolu i nie zaburza polimeryzacji kompozytowych materiałów do wypełnień.

Wskazania

Ochrona miazgi przed czynnikami chemicznymi i termicznymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Działania niepożądane

U osób wrażliwych może wystąpić reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zalecanych zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Reklama

Uwagi

Unikać kontaktu z błoną śluzową, oczami i skórą.

Pharmindex