alli

Spis treści

alli - skład

1 kaps. zawiera 60 mg orlistatu.

alli - Działanie

Orlistat jest silnym, specyficznym i długo działającym inhibitorem lipaz wytwarzanych w przewodzie pokarmowym. Działa w świetle żołądka i jelita cienkiego po utworzeniu wiązania z aktywnym miejscem serynowym lipazy żołądkowej i trzustkowej. Pozbawiony aktywności enzym nie hydrolizuje tłuszczu, przyjętego w pożywieniu w postaci triglicerydów, do wchłaniających się wolnych kwasów tłuszczowych oraz monoglicerydów. Orlistat w dawce 60 mg przyjmowany 3 razy na dobę blokuje wchłanianie ok. 25% tłuszczu zawartego w pożywieniu. Wpływ orlistatu na zwiększenie zawartości tłuszczu w stolcu występuje już po 24-48 h od zastosowania leku. Po odstawieniu leku zawartość tłuszczu w stolcu wraca do wartości sprzed okresu leczenia po 48-72 h. Stopień wchłaniania orlistatu jest minimalny. Bardzo rzadko jest on wykrywany w osoczu, a osiągane stężenia są bardzo małe, bez dowodów kumulacji. In vitro orlistat wiąże się z białkami osocza w ponad 99% (głównie z lipoproteinami i albuminami); w minimalnym stopniu przenika do erytrocytów. Prawdopodobnie jest głównie metabolizowany w obrębie ścian przewodu pokarmowego. Stwierdzono 2 główne metabolity o minimalnej aktywności hamującej lipazę: M1 (zhydrolizowany 4-członowy pierścień laktonowy) i M3 (M1 z przyłączoną cząsteczką N-formyloleucyny), stanowiące ok. 42% całkowitego stężenia w osoczu. U osób z prawidłową masą ciała i u otyłych główną drogą eliminacji jest wydalanie z kałem niewchłoniętego leku. Ok. 97% podanej dawki leku było wydalane z kałem, 83% jako niezmieniony orlistat. Czas całkowitego wydalania orlistatu (z kałem i z moczem) wynosi 3-5 dni. Orlistat i jego metabolity M1 i M3 są wydalane z żółcią.

alli - wskazania

Środek zmniejszający masę ciała u osób dorosłych z nadwagą (BMI ≥28 kg/m2), powinien on być przyjmowany jednocześnie z umiarkowanie niskokaloryczną dietą o obniżonej zawartości tłuszczu.

alli - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na orlistat lub pozostałe składniki preparatu. Równoczesne stosowanie cyklosporyny. Przewlekły zespół złego wchłaniania. Cholestaza. Ciąża i okres karmienia piersią. Równoczesne stosowanie warfaryny lub innych doustnych leków przeciwzakrzepowych.

alli - ostrzeżenia

Jeżeli orlistat jest przyjmowany z pojedynczym posiłkiem lub dietą bogatą w tłuszcz może wzrosnąć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów ze strony układu pokarmowego. U pacjentów chorych na cukrzycę utracie na wadze może towarzyszyć poprawa parametrów metabolicznych - może wystąpić konieczność dostosowania dawki leku przeciwcukrzycowego. Utracie na wadze może towarzyszyć poprawa ciśnienia krwi oraz poziomów cholesterolu - u pacjentów przyjmujących leki przeciw nadciśnieniu lub obniżające poziom cholesterolu może być konieczne dostosowanie dawkowania tych leków. U pacjentów przyjmujących amiodaron przed rozpoczęciem stosowania preparatu może być konieczne dostosowanie dawki amiodaronu podczas terapii orlistatem. Zaleca się stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji, aby zapobiec osłabieniu działania doustnych środków antykoncepcyjnych w przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki. Preparat stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ zastosowanie orlistatu może rzadko wiązać się z nadmiernym wydalaniem szczawianów z moczem i nefropatią szczawianową. W przypadku równoczesnego stosowania orlistatu i lewotyroksyny może dojść do niedoczynności tarczycy i (lub) zmniejszonej kontroli stanu hipotyreozy - może być konieczne przyjmowanie orlistatu i lewotyroksyny o różnych porach dnia oraz może zajść potrzeba dostosowania dawki lewotyroksyny. Pacjenci przyjmujący leki przeciwpadaczkowe powinni być monitorowani ze względu na możliwe zmiany częstości i nasilenia występowania napadów drgawek. W razie takich zmian, należy rozważyć podawanie orlistatu i leków przeciwpadaczkowych o różnych porach dnia. Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu u dzieci poniżej 18 lat nie zostało ustalone.

alli - ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania orlistatu w okresie ciąży - preparat jest przeciwwskazany w okresie ciąży. Nie stwierdzono czy orlistat przenika do mleka karmiących kobiet - preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

alli - efekty uboczne

Bardzo często: tłuszczowe plamienie, gazy z wydzieliną, parcie na stolec, tłuszczowe, oleiste stolce, oleiste wypróżnienia, wzdęcia z oddawaniem gazów, luźne stolce. Często: ból brzucha, nietrzymanie stolca, płynne stolce, wzmożone oddawanie kału, niepokój (wskutek żołądkowo-jelitowych działań niepożądanych). Częstość nieznana: zmniejszenie aktywności protrombiny i zwiększenie INR, reakcje nadwrażliwości (anafilaksja, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka, pokrzywka), uchyłkowatość, zapalenie trzustki, łagodne krwawienia z odbytu, nefropatia szczawianowa, zapalenie wątroby, kamica żółciowa, zwiększenie poziomu transaminaz i fosfatazy zasadowej, wykwity pęcherzowe.

alli - interakcje

Obserwowano zmniejszenie stężenia cyklosporyny w czasie jednoczesnego stosowania orlistatu, co może prowadzić do zmniejszenia skuteczności immunosupresyjnej. Równoczesne stosowanie preparatu oraz cyklosporyny jest przeciwwskazane. Równoległe przyjmowanie preparatu oraz warfaryny lub innych doustnych leków przeciwzakrzepowych jest przeciwwskazane. Orlistat może pośrednio zmniejszać biodostępność doustnych środków antykoncepcyjnych i w pojedynczych przypadkach prowadzić do nieplanowanego zajścia w ciążę - dodatkowa metoda antykoncepcji jest zalecana w przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki. W przypadku równoczesnego stosowania orlistatu i lewotyroksyny może dojść do niedoczynności tarczycy i (lub) zmniejszonej kontroli stanu hipotyreozy - może być to spowodowane zmniejszoną absorpcją soli jodu i (lub) lewotyroksyny - może być konieczne przyjmowanie orlistatu i lewotyroksyny o różnych porach dnia oraz może zajść potrzeba dostosowania dawki lewotyroksyny. Istnieją doniesienia o wystąpieniu drgawek u pacjentów leczonych równoczesne orlistatem z lekami przeciwpadaczkowymi takimi jak: walproinian czy lamotrygina - orlistat może zmniejszać absorpcję leków przeciwpadaczkowych; należy rozważyć podawanie orlistatu i leków przeciwpadaczkowych o różnych porach dnia. Leczenie orlistatem może zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K) - zaleca się przyjmowanie uzupełniająco preparatów wielowitaminowych. Z powodu braku badań dotyczących interakcji farmakokinetycznej nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów przyjmujących akarbozę. Po podaniu jednorazowej dawki amiodaronu w czasie terapii orlistatem zaobserwowano zmniejszenie stężenia amiodaronu w osoczu, może zajść konieczność dostosowania dawki amiodaronu podczas leczenia preparatem. U pacjentów chorych na cukrzycę utracie na wadze może towarzyszyć poprawa parametrów metabolicznych - może wystąpić konieczność dostosowania dawki leku przeciwcukrzycowego. Utracie na wadze może towarzyszyć poprawa ciśnienia krwi oraz poziomów cholesterolu - u pacjentów przyjmujących leki przeciw nadciśnieniu lub obniżające poziom cholesterolu może być konieczne dostosowanie dawkowania tych leków.

alli - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka to 60 mg 3 razy na dobę. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 6 mies. Pacjenci, u których po 12 tyg. stosowania leku nie nastąpił spadek masy ciała, powinni zasięgnąć konsultacji, gdyż niezbędne może okazać się przerwanie kuracji. Kapsułki należy przyjmować bezpośrednio przed posiłkiem, podczas posiłku lub w ciągu 1 h po każdym z głównych posiłków, popijając wodą. Jeśli pacjent nie spożywa posiłku lub gdy posiłek nie zawiera tłuszczu, dawkę orlistatu należy pominąć.

alli - uwagi

Zaleca się zastosowanie diety i rozpoczęcie programu ćwiczeń fizycznych przed leczeniem preparatem. Podczas przyjmowania orlistatu pacjent powinien pozostawać na zrównoważonej pod względem żywieniowym, umiarkowanie niskokalorycznej diecie, w której ok. 30% kalorii pochodzi z tłuszczów (np. w diecie 2000 kcal/dzień odpowiada to

Pharmindex