Altażel Oceanic

Spis treści

Altażel Oceanic - skład

1 g żelu zawiera 10 mg octanowinianu glinu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan etylu oraz parahydroksybenzoesan propylu.

Altażel Oceanic - Działanie

Preparat o działaniu ściągającym, przeciwobrzękowym oraz miejscowo chłodzącym. Powoduje złagodzenie dolegliwości bólowych. Octanowinian glinu po zastosowaniu na skórę wykazuje działanie ściągające i zmniejszające obrzęk, wynikające z koagulacji białek powierzchniowych oraz zakończeń nerwów czuciowych w miejscu aplikacji, dodatkowo łagodzi odczyny zapalne. Działanie miejscowo chłodzące żelu związane jest z zawartością mentolu, substancji o działaniu zmniejszającym wrażliwość skórnych zakończeń nerwowych, jak również z parowaniem etanolu i wody, będących substancjami pomocniczymi w preparacie. Niewielka ilość glinu, która może zostać wchłonięta po podaniu miejscowym, jest wydalana z moczem. Niewielka ilość octanowinianu glinu może ulegać rozkładowi, w wyniku czego może uwalniać się octan, mający działanie zakwaszające w miejscu aplikacji.

Altażel Oceanic - wskazania

Preparat przeznaczony do stosowania miejscowego w stłuczeniach oraz w obrzękach stawowych i pourazowych.

Altażel Oceanic - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować preparatu: na otwarte, rozległe rany; na zakażoną skórę; na zmienioną chorobowo lub uszkodzoną skórę; na duże powierzchnie skóry; doustnie; długotrwale. Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Altażel Oceanic - ostrzeżenia

Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi należy usunąć żel, spłukując go obficie dużą ilością wody. Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania preparatu. W przypadku utrzymywania się objawów należy skonsultować się z lekarzem. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Altażel Oceanic - ciąża

Brak danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży i laktacji.

Altażel Oceanic - efekty uboczne

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (rumień, świąd, pieczenie), które powinny ustąpić po zaprzestaniu stosowania żelu. W przypadku długotrwałego lub zbyt częstego stosowania preparatu może dojść do maceracji skóry, a u niektórych osób mogą pojawić się odczyny rumieniowe, grudkowe lub ziarninowe. W przypadku długotrwałego stosowania leku w ciężkiej niewydolności nerek istnieje ryzyko wystąpienia objawów hiperaluminemii (zwiększone stężenie jonów glinu we krwi) oraz hipofosfatemii (zmniejszone stężenie jonów fosforanowych we krwi).

Altażel Oceanic - interakcje

Nie są znane.

Altażel Oceanic - dawkowanie

Zewnętrznie. Preparat należy stosować na czystą i suchą skórę, 3 do 4 razy na dobę, co kilka godzin, najlepiej w postaci okładów wysychających, zapewniających dostęp powietrza do skóry. Dzieci i młodzież: preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Sposób podania. Nie należy stosować preparatu podopatrunkami okluzyjnymi lub pod folią. Można stosować tylko okłady wysychające, zapewniające dostęp powietrza do skóry. Nie stosować żelu dłużej niż przez 3 -5 dni.

Altażel Oceanic - uwagi

Lek stosowany miejscowo nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex