Altaziaja

Spis treści

Altaziaja - skład

1 g żelu zawiera 10 mg octanowinianu glinu. Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan (E 214) i propylu parahydroksybenzoesan (E 216).

Altaziaja - Działanie

Lek do stosowania miejscowego na skórę o działaniu ściągającym i przeciwobrzękowym. Działanie ściągające leku jest związane z koagulacją białek na powierzchni tkanek, co dotyczy również zakończeń nerwów czuciowych w skórze. W wyniku tego lek łagodzi ból w obrębie ogniska zapalnego. Ponadto lek rozpulchnia naskórek. Działanie ochładzające leku jest związane z obecnością mentolu, parowaniem wody i etanolu. Mentol zmniejsza także wrażliwość skórnych zakończeń nerwowych i powoduje miejscowe rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Altaziaja - wskazania

Stłuczenia, obrzęki stawowe i pourazowe, obrzęki po oparzeniach I stopnia.

Altaziaja - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować na otwarte, rozległe rany, na zakażoną i zmienioną chorobowo skórę oraz u dzieci do 3 lat.

Altaziaja - ostrzeżenia

Należy unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi. Ze względu na zawartość etylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Altaziaja - ciąża

Brak danych dotyczących stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Altaziaja - efekty uboczne

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne. Intensywne stosowanie leku może powodować macerację skóry. U osób nadwrażliwych mogą wystąpić odczyny rumieniowe, grudkowe lub ziarninowe. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek istnieje ryzyko wystąpienia objawów hiperaluminemii i hipofosfatemii.

Altaziaja - interakcje

Nieznane.

Altaziaja - dawkowanie

Podanie na skórę. Na bolące miejsca należy nanieść niewielką ilość żelu 3 do 4 razy na dobę, najlepiej w postaci okładów. Nie stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

Altaziaja - uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex