Znajdź lek

Aminomix 1 Novum

Spis treści

Działanie

Lek do żywienia pozajelitowego zawierający roztwór aminokwasów oraz roztwór węglowodanów w połączeniu z elektrolitami, w dwukomorowym worku, w stosunku objętościowym 1:1.

Wskazania

Żywienie pozajelitowe w celu pokrycia dziennego zapotrzebowania na azot (aminokwasy), glukozę, elektrolity i płyny u pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 2. roku życia (gdy żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wrodzone wady metabolizmu aminokwasów. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek, w przypadku braku hemodializy, hemofiltracji lub hemodiafiltracji. Hiperkaliemia, hipernatremia. Niestabilny metabolizm (np. nasilony katabolizm, niestabilna cukrzyca, nieokreślony stan śpiączki). Ciężka hiperglikemia oporna na insulinę, ze słabą tolerancją glukozy pomimo podawania wysokich dawek insuliny. Nie stosować u niemowląt i dzieci do 2. rż. Ogólne przeciwwskazania dotyczące odżywiania pozajelitowego: niestabilne, zagrażające życiu stany układu krążenia (zapaść i wstrząs); niewystarczający dopływ tlenu do komórek (hipoksja) lub kwasica metaboliczna; nadmierne nawodnienie/przeciążenie płynami i (lub) ostry obrzęk płuc; niewyrównana niewydolność mięśnia sercowego/zastoinowa niewydolność serca.