Znajdź lek

Amlodipine Teva Pharma

Spis treści

Działanie

Amlodypina jest pochodną dihydropirydyny, hamuje napływ jonów wapnia do komórki, należy do III genaracji blokerów wolnych kanałów wapniowych (antagonistów wapnia), charakteryzujących się długotrwałym, nie krótszym niż 24 h działaniem. Hamuje przezbłonkowy napływ jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego i komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Działanie przeciwnadciśnieniowe jest wynikiem bezpośredniego rozszerzenia naczyń krwionośnych, głównie obwodowych. Amlodypina zmniejsza stopień niedotlenienia przez: rozszerzenie tętniczek obwodowych (zmniejszając w ten sposób całkowity opór obwodowy i związane z nim obciążenie lewej komory) oraz rozszerzenie dużych naczyń i tętniczek wieńcowych zarówno w obszarze niedokrwienia, jak i w obszarach o prawidłowym ukrwieniu (rozszerzenie naczyń powoduję lepsze ukrwienie i dotlenienie mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną, będącą wynikiem skurczu naczyń wieńcowych w przebiegu dławicy Prinzmatala). Po podaniu doustnym amlodypina wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 6-12 h. Biodostępność wynosi 64-80%. Pokarm nie wpływa na wchłanianie amlodypiny. Około 97% leku wiąże się z białkami osocza. Stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym są osiągane po 7-8 dniach. Amlodypina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. Około 60% amlodypiny jest wydalane z moczem (10% w postaci niezmienionej). T0,5 wynosi 35-50 h. U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby i u pacjentów w podeszłym wieku okres półtrwania jest wydłużony.

Wskazania

Nadciśnienie tętnicze. Stabilna dławica piersiowa. Naczynioskurczowa postać dławicy piersiowej (dławica Prinzmetala). Amlodypinę można stosować w monoterapii lub w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi i/lub przeciwdławicowymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amlodypinę, inne dihydropirydyny lub pozostałe składniki preparatu. Wstrząs kardiogenny. Istotne hemodynamicznie zwężenie aorty. Niestabilna dławica piersiowa z wyjątkiem postaci naczynioskurczowej (dławica Prinzmetala).