Androstatin

Spis treści

Androstatin - skład

1 tabl. powl. zawiera 1 mg finasterydu. Preparat zawiera laktozę.

Androstatin - Działanie

Kompetycyjny i swoisty inhibitor 5α-reduktazy typu II, enzymu wewnątrzkomórkowego, który przekształca testosteron do dihydrotestosteronu (DHT). Nie wykazuje powinowactwa do receptora androgenowego i nie ma działania androgennego, przeciwandrogennego, estrogennego, przeciwestrogennego lub progestagennego. Finasteryd zmniejsza stężenie DHT w osoczu już w ciągu 24 h po podaniu. Mieszki włosowe zawierają 5α-reduktazę typu II. U mężczyzn z łysieniem androgenowym, w łysiejącej skórze głowy, stwierdza się występowanie zminiaturyzowanych mieszków włosowych i zwiększenie stężenia DHT. Stosowanie finasterydu przyczynia się do zmniejszenia stężenia DHT w skórze głowy i w osoczu u mężczyzn. Łysienie typu męskiego nie występuje u mężczyzn z genetycznym niedoborem 5α-reduktazy typu II. Finasteryd hamuje proces prowadzący do miniaturyzacji mieszków włosowych na głowie. U mężczyzn z łysieniem androgenowym, finasteryd (w dawce 1 mg na dobę) zwiększa porost włosów i zapobiega ich dalszej utracie. Finasteryd nie jest skuteczny w leczeniu łysienia androgenowego u kobiet. Biodostępność finasterydu po podaniu doustnym wynosi ok. 80%. Pokarm nie wpływa na biodostępność. Cmax w osoczu występuje po ok. 2 h po podaniu. Finasteryd jest wchłaniany całkowicie po 6-8 h. Wiąże się z białkami osocza w ok. 93%. Finasteryd przenika przez barierę krew-mózg, ale nie wydaje się by wykazywał powinowactwo do płynu mózgowo-rdzeniowego. Metabolizowany jest głównie przez CYP3A4. 39% dawki wydala się z moczem w postaci metabolitów, a 57% z kałem. Średni T0,5 w końcowej fazie eliminacji jest zależny od wieku i wynosi 5-6 h u mężczyzn w wieku 18-60 lat i 8 h u mężczyzn w wieku powyżej 70 lat.

Androstatin - wskazania

Leczenie łysienia typu męskiego u mężczyzn (łysienie androgenowe), w celu zwiększenia wzrostu włosów i zapobiegania ich dalszej utracie. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet, dzieci i młodzieży.

Androstatin - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Mężczyźni, którzy zażywają finasteryd w dawce 5 mg lub inny inhibitor 5α-reduktazy w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego lub innych chorób. Nie stosować u kobiet.

Androstatin - ostrzeżenia

W trakcie badań klinicznych dotyczących finasterydu w dawce 1 mg, przeprowadzonych u mężczyznw wieku 18 - 41 lat, średnia wartość stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) zmniejszyła się z wartości początkowej 0,7 ng/ml do 0,5 ng/ml po 12 mies. leczenia. Jeżeli podczas leczenia preparatem konieczne jest oznaczenie u pacjenta wartości PSA, należy rozważyć podwojenie wartości PSA. Ze względu na ryzyko raka piersi u mężczyzn, należy poinformować pacjentów o konieczności niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian zauważonych w tkance gruczołów sutkowych, takich jak guzki, bolesność, powiększenie gruczołów sutkowych czy wyciek z brodawki sutkowej. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Androstatin - ciąża

Lek nie jest wskazany do stosowania u kobiet. Stosowanie leku jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym. Kobiety w ciąży lub u których istnieje podejrzenie ciąży oraz kobiety w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub uszkodzonych tabletek zawierających finasteryd ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu przez skórę i w następstwie wystąpienia wad rozwojowych u płodu płci męskiej. U pacjentów, przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg na dobę, wykrywano niewielkie ilości leku w nasieniu. Nie wiadomo, czy na płód płci męskiej może mieć niepożądany wpływ kontakt jego matki z nasieniem pacjenta leczonego finasterydem. W przypadku, gdy partnerka seksualna pacjenta, leczonego finasterydem, jest ciężarna lub istnieje przypuszczenie, że może być w ciąży, zaleca się, aby pacjent ograniczył do minimum narażenie swojej partnerki na kontakt z nasieniem. Nie wiadomo, czy finasteryd przenika do mleka kobiecego. Stosowanie leku u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane. Nie przeprowadzono długotrwałych badań klinicznych dotyczących wpływu na płodność u ludzi, ani specyficznych badań w grupie mężczyzn o zmniejszonej płodności. Badania na zwierzętach nie ujawniały znaczącego szkodliwego wpływu na płodność, jednak po wprowadzeniu finasterydu do obrotu otrzymano spontaniczne zgłoszenia dotyczące występowania niepłodności.

Androstatin - efekty uboczne

Niezbyt często: obniżone libido, depresja, zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji (w tym zmniejszenie objętości ejakulatu). Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (w tym wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy - obrzęk warg, języka, gardła i twarzy), utrzymywanie się osłabionego libido po przerwaniu leczenia, kołatanie serca, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, tkliwość gruczołów sutkowych, powiększenie gruczołów sutkowych, ból jąder, niepłodność, utrzymywanie się zaburzeń erekcji i ejakulacji po przerwaniu leczenia, rak piersi u mężczyzn. Dodatkowo po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki utrzymujących się zaburzeń seksualnych (obniżenie libido, zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji) po przerwaniu leczenia finasterydem oraz przypadki raka piersi u mężczyzn.

Androstatin - interakcje

Finasteryd jest metabolizowany głównie przez CYP3A4, nie wpływa jednak na ten układ. Ryzyko wpływu finasterydu na farmakokinetykę innych leków jest niewielkie, możliwy jest wpływ inhibitorów i induktorów aktywności CYP3A4 na stężenie finasterydu w osoczu. Jednak w oparciu o ustalony margines bezpieczeństwa jest mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek zwiększenie stężenia finasterydu, związane z jednoczesnym stosowaniem tego rodzaju inhibitorów, miało znaczenie kliniczne.

Androstatin - dawkowanie

Doustnie. 1 tabl. raz na dobę. Aby zwiększyć wzrost włosów i (lub) zapobiec ich dalszej utracie, konieczne jest stosowanie leku codziennie, co najmniej przez 3 mies. W celu utrzymania wyników leczenia zaleca się nieprzerwane stosowanie leku. Odstawienie leku powoduje zanik wyników jego działania w ciągu 9 -12 mies. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek. Finasteryd nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży. Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania finasterydu u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Sposób podania. Lek należy przyjmować podczas lub niezależnie od posiłków.

Androstatin - uwagi

Brak danych dotyczących wpływu finasterydu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn przez pacjenta.

Pharmindex