Znajdź lek

Antytoksyna jadu żmij

Spis treści

Działanie

Antytoksyna jadu żmij zawiera swoistą końską immunoglobulinę klasy IgG, otrzymywaną z surowicy koni immunizowanych jadem zygzakowatych żmij europejskich (Vipera berus). Antytoksyna jadu żmij neutralizuje działanie jadu europejskich żmij zygzakowatych poprzez swoistą reakcję przeciwciało (antytoksyna) - antygen (jad żmij). Preparat, ze względu na to, że jest pochodzenia zwierzęcego, może wywołać silne niepożądane reakcje alergiczne związane z podaniem obcogatunkowego białka. Po wstrzyknięciu domięśniowym preparatu całkowite wchłonięcie preparatu do krwioobiegu następuje w ciągu 1-2 dni. Uwalnianie z miejsca iniekcji domięśniowej odbywa się przez prostą dyfuzję ze środowiska tkanki do osocza. Kompleks antygen (jad żmij) - przeciwciało (antytoksyna) ulega fagocytozie. T0,5 wynosi 2-3 dni. Całkowita eliminacja zachodzi w ciągu 8-12 dni. Mechanizm nie został poznany.

Wskazania

Preparat stosuje się celem zneutralizowania działania jadu europejskich żmij zygzakowatych w przypadkach ukąszeń ludzi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (białko końskie) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.