Apap Przeziębienie Hot

Spis treści

Apap Przeziębienie Hot - skład

1 saszetka zawiera 650 mg paracetamolu, 50 mg kwasu askorbowego i 10 mg chlorowodorku fenylefryny.

Apap Przeziębienie Hot - Działanie

Preparat o działaniu łagodzącym objawy przeziębienia, grypy i chorób grypopodobnych. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, przez zahamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, a przez to syntezy prostaglandyn w OUN. Zmniejsza to wrażliwość OUN na działanie kinin i serotoniny, co zmniejsza wrażliwość na ból. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi. Szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi po podaniu doustnym występuje po upływie ok. 1 h. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (10-30%), T0,5 wynosi 2-4 h. Zasadniczą drogą eliminacji jest biotransformacja w wątrobie, tylko niewielka część (2-4%) wydalana jest w postaci niezmienionej przez nerki. Powstający w niewielkiej ilości (5%) hepatotoksyczny metabolit pośredni (N-acetylo-p-benzochinoimina), wiąże się z glutationem, a następnie w połączeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym wydalany jest z moczem. Zasoby wątrobowego glutationu mogą się wyczerpać powodując nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie, co może prowadzić do uszkodzenia i martwicy hepatocytów oraz ostrej niewydolności wątroby. Fenylefryna jest aminą sympatykomimetyczną, powoduje uwalnianie adrenaliny z zakończeń nerwów współczulnych oraz bezpośrednio pobudza receptory α-adrenergiczne w ścianie naczyń. W wyniku tego następuje ich skurcz i zmniejszenie obrzęku oraz przekrwienia błony śluzowej. Chlorowodorek fenylefryny jest łatwo i szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Ze względu na intensywny metabolizm w ścianie jelita biodostępność sięga 40%. Lek osiąga maksymalne stężenie w surowicy po 1-2 h. T0,5 wynosi 2-3 h. Metabolizowany jest w wątrobie, wydalany z moczem. Kwas askorbowy bierze udział w biosyntezie kolagenu oraz w procesach oksydo-redukcyjnych. Jest niezbędny w procesie przekształcania cholesterolu do kwasów żółciowych oraz przemian steroidów nadnerczy. Ponadto uczestniczy w procesach metabolicznych tyrozyny, fenyloalaniny, kwasu foliowego, żelaza, histaminy, noradrenaliny, karnityny, białek i lipidów. Stymuluje syntezę trombosanu, hamuje peroksydację lipidów, unieczynnia wolne rodniki ponadtlenkowe. Uważany jest za modulator odporności poprzez udział w wytwarzaniu immunoglobulin. Z przewodu pokarmowego wchłania się w 70-80%, w 25% wiąże się z białkami osocza. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 2-3 h. Wydalany jest przez nerki zarówno w postaci wyjściowej jak i metabolitów.

Apap Przeziębienie Hot - wskazania

Krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych (takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe) oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie.

Apap Przeziębienie Hot - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca. Wysokie ciśnienie tętnicze. Wrodzony niedobór dehydrogenazy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Jednoczesne leczenie inhibitorami MAO i w okresie do 2 tyg. po zaprzestaniu ich stosowania, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, zydowudyną. Jaska z wąskim kątem przesączania. Nadczynność tarczycy. Ciąża.

Apap Przeziębienie Hot - ostrzeżenia

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania). Nie stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie, przeziębieniu i leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej. Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywających alkoholu oraz głodzone stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Ostrożnie stosować u osób: z niewydolnością nerek, astmą oskrzelową, rozrostem gruczołu krokowego, zespołem Raynaud'a, cukrzycą, chorobą wieńcową; przyjmujących leki przeciwzakrzepowe - wskazane jest dostosowanie ich dawki na podstawie oznaczenia wskaźników krzepnięcia krwi, a jeśli nie jest to możliwe pacjenci przyjmujący leki przeciwzakrzepowe podawane doustnie mogą przyjmować preparat nie dłużej niż kilka dni. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki z grupy antagonistów receptorów β-adrenergicznych. Ze względu na zawartość sacharozy preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy. W czasie przyjmowania preparatu nie wolno pić alkoholu ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.

Apap Przeziębienie Hot - ciąża

Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u kobiet karmiących piersią.

Apap Przeziębienie Hot - efekty uboczne

Mogą wystąpić: reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka); reakcje nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego; nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej; podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, bladość powłok; zaburzenia oddychania, napad astmy oskrzelowej; zaburzenia oddawania moczu, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych; niepokój, bezsenność; omamy, lęk, nerwowość; granulocytopenia, agranulocytoza, trombocytopenia.

Apap Przeziębienie Hot - interakcje

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol lub sympatykomimetyki. Inhibitory MAO mogą nasilać działanie paracetamolu i fenylefryny. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny). Podawanie paracetamolu z lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami i innymi lekami indukującymi enzymy mikrosomowe zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Metoklopramid przyspiesza, a wszystkie cholinolityki opóźniają wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Stosowanie paracetamolu jednocześnie z zydowudyną może powodować neutropenię oraz zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Fenylefryna może osłabić działanie hipotensyjne guanetydyny, mekamylaminy, metyldopy, rezerpiny. Stosowana jednocześnie z indometacyną, antagonistami receptorów β-adrenergicznych lub metyldopą może spowodować przełom nadciśnieniowy. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą osłabić działanie fenylefryny. Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie glinu z zawierających go preparatów zobojętniających, zwiększa wchłanianie żelaza.

Apap Przeziębienie Hot - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: 1 saszetka co 4-6 h (maksymalnie 6 saszetek na dobę). Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody. Leku nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Apap Przeziębienie Hot - uwagi

W trakcie stosowania leku należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Pharmindex